Duší celkem: 906
Přítomných duší: 4
V krčmách: 2

   Knihovna

   Krásná literatura

   Havraní skála
   Elanius

   23. března 2017

    
   Tisíc stop nad údolím
   ze soumračných borů
   stojí proti šesti staletím
   šerá tvrz střežící horu.

   Vysoko nad korunami
   pár věží z černé skály
   obklopené roklinami
   a práchnivými valy.

   Tam vysoko v horách,
   kde noc delší než den,
   divá zvěř dlí v norách,
   sní o dávném věku sen.

   Na skalních kupách,
   jež zdají se jak sestry,
   nemá klidu v rukách
   znavený skřivan pestrý.

   Kde drží se poslední
   ostatky zdí hradu,
   nedolehne svit polední,
   stín věnčí skály bradu.

   Prázdným oknem věže
   prosvítají hvězdy bledé,
   když den se vkrádá stěže
   mezi zuby hradby snědé.

   Výkřiky černých havranů
   mísí se skučením vichru,
   jen oni drží zde obranu
   v chladu, horku i sychru.

   Ta dávno pustá pevnost,
   dlouze plazící se mech,
   hostí věru vran hojnost,
   až zatají se duše dech.

   Ony je právem obývají,
   věže, co tají se v mlze,
   co bory větvovím obléhají,
   cení si nade vše draze.

   Krásné jméno nese tvrz,
   Havraní skála říkají jí,
   člověk již neprojde skrz
   bránu, kde vranstvo dlí.


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).