Duší celkem: 901
Přítomných duší: 1
V krčmách: 0

   Nápověda

   Rasy ve světě Dark Age


   Barbar

   Výška: 160-220 cm
   Váha: 60-130 kg

   Síla: 10-15 (+1)
   Obratnost: 8-13 (-1)
   Odolnost: 11-16 (+1)
   Inteligence: 6-11 (0)
   Charisma: 1-16 (-2)

   Popis: Barbaři jsou v podstatě lidé, ale jejich po staletí trvající odloučení od skutečné lidské civilizace způsobilo, že barbar zpravidla není tak inteligentní jako člověk, avšak je mnohem silnější a odolnější. Tyto vlastnosti jej také předurčují k tomu, aby se stal dobrým válečníkem, když v boji zpravidla není tak divoký a krutý jako kroll. Oproti krollovi má typický barbar tu výhodu (ale nemusí to být pravidlem), že je chytřejší, obranější a v neposlední řadě také pohlednější.
    

   Člověk

   Výška: 150-210 cm
   Váha: 50-115 kg

   Síla: 6-16 (0)
   Obratnost: 9-14 (0)
   Odolnost: 9-14 (0)
   Inteligence: 10-15 (0)
   Charisma: 2-17 (0)

   Popis: Lidé jsou snad nejrozšířenější rasou, žijící jak v oblastech hor, tak i ve stepích , lesích a tundrách. Budují rozsáhlá sídla, ať už města či vesnice, které zpravidla leží na velkých obchodních křižovatkách. Lidé jsou velmi houževnatí, a i když nejsou tak silní jako krollové, ani tak inteligentní jako elfové, nacházejí uplatnění v celé škále povolání. Většina z nich se zabývá především zemědělstvím a řemeslnou výrobou, ale najdete mezi nimi i zdatné lovce a zkušené dobrodruhy všeho druhu.
    

   Elf

   Výška: 145-190 cm
   Váha: 40-85 kg

   Síla: 6-11 (0)
   Obratnost: 10-15 (+1)
   Odolnost: 6-11 (-4)
   Inteligence: 12-17 (+2)
   Charisma: 8-18 (+2)

   Popis: Elfové jsou známou rasou, žijící zpravidla hluboko v lesích nebo odlehlých údolích a roklinách. Jsou menší než lidé a zdaleka ne tak robustní. Pro své většinou plavé vlasy a jemné rysy obličeje jsou pokládáni za velmi krásné a poněkud změkčilé. Protože jsou velmi inteligentní, jen neradi bojují; avšak jsou-li k boji donuceni, mohou být nebezpečnými soupeři. Díky své obratnosti dovedou dobře zacházet zejména s lukem a se střelnými zbraněmi vůbec. Největší potěšení jim však činí studium učení se kouzlům, a proto z jejich řad vzešlo již mnoho známých kouzelníků. Také milují krásné věci, ale od trpaslíků (které mimochodem nemají příliš v lásce) se liší především tím, že krásu hned nepřepočítávají na zlaťáky.
    

   Hobit

   Výška: 70-120 cm
   Váha: 20-60 kg

   Síla: 3-8 (-5)
   Obratnost: 11-16 (+2)
   Odolnost: 8-13 (0)
   Inteligence: 10-15 (-2)
   Charisma: 8-18 (+3)

   Popis: Malý nárůdek zvyklý žít pohodlným životem bez nebezpečí. Přesto se mezi nimi objeví i takoví, kteří vyslyší volání dálek a uplatňují se v dobrodružných povoláních, především jako hbití zloději, ti nejlepší, jaké si dovedete představit. Pak v jejich životě může nastat taková situace, kdy nebohý hobit čeká nasoukán pod skříní, až odejdou stráže, hledající posledního návštěvníka pokladny a jediná cesta ven pak vede skrz promyšlený úder do slabin strážného (bývají povětšinou celkem inteligentní) a rychlý útěk pryč. Pokud se však pro cestu dobrodružství nerozhodnout, holdují dobrému pití, jídlu a pohodlí, stejně jako postupně se zakulacujícím postavám. Jsou považování za zbabělé, není to však pravda, jen jsou si vědomi svých četných nevýhod v otevřeném konfliktu a tak v otevřeném boji častěji využívají výhod palby z kuše, než sečných zbraní. Hobiti mají také zvláštní psychickou schopnost, díky které dokáží „vycítit“ na dálku většinu živých tvorů. Mezi sebou říkají této své vlastnosti (která díky dosti lenošskému stylu života značně zakrněla) „čich“ a dokáží díky ní (i přes zmiňovanou zakrnělost) lokalizovat živou bytost, i když je od hobita oddělena například železnou stěnou.
    

   Kroll

   Výška: 180-245 cm
   Váha: 90-175 kg

   Síla: 11-16 (+3)
   Obratnost: 5-10 (-4)
   Odolnost: 13-18 (+3)
   Inteligence: 2-7 (-6)
   Charisma: 1-11 (-5)

   Popis: Krollové sídlí v horách, tundrách a vůbec prostředím velmi tvrdém a nehostinném. Dospělý kroll může měřit hodně přes 2 metry a zjevem může vzdáleně (velmi vzdáleně ) připomínat pračlověka, i když jeho kůže je spíše zrohovatělá, než chlupatá. Bezpečně je však poznáte podle jejich nezaměnitelných uší, jímž vděčí za svůj neobvyklý sluch. Krollové jsou silnější než obyčejní lidé, ale také poněkud neohrabaní a zejména o poznání hloupější. Žijí obvykle v nevelkých kmenech, které mezi sebou neustále válčí. V těchto bojích se velmi zdokonalili, a proto nyní patří k nejobávanějším bojovníkům a z jejich kyjů a palcátů jde vskutku příslovečný strach. Po svých divokých předcích kromě jiného podědili také vrozený „ultrasluch“ , který jim umožňuje do jisté míry „ vidět “ (podobně jako netopýrům) i za úplné tmy nebo mlhy. Pokud jde o jejich původ, je možné, že vznikli kdysi dávno spojením skřeta s poloobrem. To by také vysvětlovalo, proč jsou mezi nimi jedinci, uznávající výhradně dobro, výjimečným úkazem.
    

   Kudůk

   Výška: 80-130 cm
   Váha: 20-55 kg

   Síla: 5-10 (-3)
   Obratnost: 10-15 (+1)
   Odolnost: 10-15 (+1)
   Inteligence: 9-14 (-2)
   Charisma: 7-12 (0)

   Popis: Kudůkové jsou zvláštní rasou, o které se ví téměř jistě, že vznikla kdysi v dávných dobách splynutím částí plemene trpaslíků s hobity. Podobně jako hobiti jsou také kudůkové velmi obratní a poměrně chytří. Po trpaslících zase zdědili jejich nezdolnost a z části také lásku ke zlatu a drahým kamenům. Žijí v horách i nížinách, ale nemilují podzemí, a proto si staví drobné kamenné domy, většinou daleko od velkých měst a obchodních cest. Přestože jen málokterý z nich se stane dobrým bojovníkem, dokáží v boji velmi dobře zacházet jak se sekerou, tak i s kuší. Mnoho z nich také nachází potěšení v různém bylinkářství a alchymii, ale stejně tak dobře se mohou uplatnit třeba jako zloději.
    

   Skřet

   Výška: 130-165 cm
   Váha: 35-75 kg

   Síla: 6-11 (0)
   Obratnost: 8-13 (-1)
   Odolnost: 10-15 (+1)
   Inteligence: 3-8 (-5)
   Charisma: 2-7 (-5)

   Popis: Skřeti jsou pokřivenou rasou, jejíž původ je všeobecně neznámý, ale je jasné, že jsou výplodem toho zlého snad ze všech ras (říká se, že jsou také směsicí všech ras) Chytrosti příliš nepobrali a vzorem krásy také nejsou, natož pak šlechetnosti. V tělesné stavbě jsou rozmanití, od subtilních jedinců až po ty podsadité. Žijí povětšinou v menších kmenech dál od větších center civilizace a pokud si dostatečně troufají, vytlačují trpaslíky z hor. V boji nejsou přespříliš silní, ale v rámci své inteligence zákeřní a ve větším počtu víc si troufající. Málokdy se stává, že se někdo z rodu skřetů dá na jinou cestu než na stezku válečníka. Mezi skřety se nikdy nevyskytují jedinci uznávající dobro jako zákon.
    

   Trpaslík

   Výška: 90-140 cm
   Váha: 30-75 kg

   Síla: 7-12 (+1)
   Obratnost: 7-12 (-2)
   Odolnost: 12-17 (+3)
   Inteligence: 8-13 (-3)
   Charisma: 7-12 (-2)

   Popis: Trpaslíci jsou jednou z nejznámějších člověku podobných ras. Jsou menší, podsadití, zocelení dlouhými věky strávenými povětšinou v nehostinných pustinách. Jejich větrem ošlehané tváře snad vždy (trpaslice nevyjímaje) zdobí hnědé až černé vousy, které jim však, stejně jako vlasy, poměrně záhy šedivějí. Sídlí v horách, zpravidla daleko od civilizace. Díky infravidění vidí v omezené míře i ve tmě, a proto mohou pod zemí budovat rozsáhlé skalní komplexy šachet, jeskyní a sálů, kde těží drahé kameny, stříbro a především svoje milované zlato. Trpaslíci většinou postrádají jakýkoliv smysl pro humor, jsou vždy vážní a někdy až příliš sebejistí. Dané slovo dodrží, zejména kyne-li jim z toho nějaká výhoda. Jejich nejoblíbenější zbraní je válečná sekera. V boji jsou nesmírně stateční a jen neradi ustupují z prohrané bitvy. Brání-li trpaslík svoji hroudu zlata, neustoupí ani před smečkou rozvzteklených, vyhladovělých ohnivých draků.
    


    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).