Duší celkem: 901
Přítomných duší: 1
V krčmách: 0

   Nápověda

   Vlastnosti ve světě Dark Age


   Síla:Síla vypovídá o síle svalů postavy.
   Ovlivňuje, jak těžké břímě postava unese, uzvedne, odtáhne, přetrhne, odhodí, zmáčkne. Jakou ránu zasadí nepříteli se zbraní v ruce i bez ní. Jak silně dokáže utáhnout uzel nebo smyčku. Zda vyrazí i zaklíněné dveře, jak rychle dokáže běžet či plavat na krátkou vzdálenost, jak si poradí s hrubými (těžkými) pracemi, jako je lámání kamene, kácení stromů nebo třeba kovářství.

   Např. postava se silou 5 uzvedne korbel piva jen oběma rukama, obouruční meč stěží potáhne za sebou, rukama zlomí párátko a přetrhne lidský vlas.
   Naopak postava se silou 19 zvedne židli i se sedícím, ohne kovovou tyč, když se rozmáchne zbraní, přepůlí nepřítele nebo ho ranou pěstí pošle do slastného bezvědomí. Kuje železo, kácí stromy a láme skály.

   Minimální hodnota síly je 3 (nejslabší z hobitů), maximální 21 (pro krolla válečníka).


   Obratnost:Obratnost vyjadřuje šikovnost, přesnost, pružnost, ale též postřeh postavy.
   Závisí na ní tedy to, zda postava dokáže vzít a používat drobné a křehké věci, aniž by je rozmáčkla či jinak zničila, jestli jí bude vše padat z rukou, jak snadno dokáže žonglovat, plést, šít, vyřezávat ozdoby nebo vyrábět šperky a padělky. Jak přesná je při házení předmětů a jak šikovná při jejich chytání či uhýbání. Jak snadno se udrží na úzké hraně, vyšplhá na strom nebo dokáže skákat po jedné noze, aniž by upadla. Jak snadno se udrží na houpající se palubě, jedoucím voze nebo běžícím zvířeti. Ovlivňuje též postřeh (zda si postava všimne drobného pohybu či nějaké změny od minula) a odhad vzdálenosti či rychlosti.

   Tak např. postava s obratností 6 bude jen s obtížemi používat malé čajové šálky a droboučké lžičky, při pokusech o šití či jiné drobné řemeslné práce si s největší pravděpodobností ublíží a nástroje zničí, kamenem by netrefila ani koně na 10 kroků a naučit ji jezdit třeba na koni bude těžká práce.
   Naopak postava s obratností 19 tohle vše snadno zvládne a ještě k tomu bude poskakovat na jedné noze, kroužit si levou rukou na břiše a pravou se plácat do hlavy.

   Minimální hodnota obratnosti je 5 (u zvlášť neohrabaných krollů), maximální 21 (pro hobita zloděje).


   Odolnost:Odolnost zahrnuje houževnatost těla, ale též vytrvalost či trpělivost.
   Ovlivňuje jaké síle, tlaku či teplotám dokáže postava odolávat, jak dlouho udrží a jak daleko donese/dotáhne nějaké břemeno. Jak dlouho/daleko vydrží běžet či plavat. Jak dlouho vydrží bez jídla, pití, vzduchu, na slunci, ve vodě. Jak odolá nemocem, zkaženému jídlu, otravě či zranění. Kolik alkoholu dokáže vypít, než se poroučí pod stůl.

   Např. postava s odolností 7 dokáže za nepříznivého počasí putovat jen na velmi krátké vzdálenosti, těžko bude snášet nedostatek jídla, pití a spánku. I menší zranění pro ni bude mít těžké následky a léčba jí bude trvat dlouho. I při lehké ráně do hlavy upadne do bezvědomí.
   Kdežto postava s odolností 19 si podobné nedochůdče hodí na záda a ve sněhu či dešti s ním odkráčí několik mil.

   Minimální hodnota odolnosti je 6 (u křehkých elfů), maximální 21 (pro trpaslíka válečníka).


   Inteligence:Inteligence znamená vědět, učit se a pamatovat si. Být chytrý a bystrý. Ovládat jazyk svůj i cizí.
   Zahrnuje vrozenou moudrost, ale i získané vědomosti, schopnost uvažovat, domýšlet si a dedukovat. Je to předpoklad pro čtení, psaní a počty. Jak dobrou má postava paměť, jak snadno se učí cizí jazyky, jak výřečná bude (jak dokáže používat jazyk vlastní). Jak lehce chápe věci od těch základních (odměna a trest) až po ty složité (např. fungování státu, právo, daně, diplomacie, filosofie). To vše ovlivňuje inteligence tvé postavy.

   Např. postava s inteligencí 4 bude mluvit svou rodnou řečí jen s obtížemi, velmi těžko se naučí číst či psát, bude mít problémy pochopit základní souvislosti a pojmy, jako je povinnost, proč musí jíst nebo že není na světě jen ona sama. Bude nesamostatná, nesvéprávná, neschopná přemýšlet či se rozhodovat. Inteligenčně bude na úrovni 3 až 4letého dítěte. Nedokáže se přetvařovat. Dokáže splnit velmi jednoduché úkoly.
   Naopak postava s inteligencí 19 bude velmi chytrá, moudrá, vzdělaná. Dokáže se učit a dokáže učit ostatní, bude znát důvody svého počínání a bude schopna vést učené diskuze. Lehce se naučí i několik cizích jazyků, dokáže psát vrcholná díla literatury. Může být universitním profesorem, vědcem, astrologem nebo třeba šarlatánem.

   Minimální hodnota inteligence je 2 (u tupých krollů), maximální 21 (pro elfa kouzelníka).


   Charisma:Charisma neznamená vzhled. Ten je pouze částí této vlastnosti. Mnohem více jde o autoritu a vliv postavy plynoucí z jejího sebevědomí, hlasu, chování a vystupování vůbec.
   Ukazuje, jak která postava působí na ostatní lidi, zda si dokáže vydobýt autoritu a poslušnost, zda ji lidé budou následovat nebo podezírat. Jaký vyvolá první dojem. Zda dokáže strhnout dav svým proslovem nebo se jí třesou kolena i hlas trémou před cizími. Zda postavy budou rozhodné a sebejisté, budou vzbuzovat obdiv a úctu.
   Samotný vzhled postavy a vše, co je s ním spojené, jako např. zápach, tvoří tuto vlastnost tak z jedné třetiny, možná i méně.

   Např. postava i charismatem 4 bude koktat, mluvit tiše nebo příliš nahlas popř. pištivě. Bude v ostatních vyvolávat odpor nebo posměch, bude hrubiánská nebo nesmělá, bude páchnout nebo až příliš vonět. Nebude se umět chovat nebo bude až příliš přehrávat a při tom vypadat směšně či arogantně. Jen těžko domluví nějaký výhodný obchod, někoho svede či zaujme svým zpěvem a tancem. Nikdy nebude vůdcem nebo velitelem, na dráhu diplomata nebo kněze může rovnou zapomenout. Zkrátka lidé se jí budou vyhýbat a pomlouvat ji.
   Naopak postava s charismatem 19, ať udělá nebo řekne cokoli, bude to přiměřené, důstojné, jisté. Lidé jí rádi poradí, pomohou, poslechnou, bude pro ně čest, uvidí-li je někdo ve společnosti právě takovéto postavy. Takováto postava má vysokou míru sebeovládání a dokáže je použít ve svůj prospěch. Je to ideální vůdce, diplomat, obchodník, kněz, umělec nebo třeba žebrák. Takovou postavu si každý zapamatuje, takovéto krále lid miluje.

   Minimální hodnota charismatu je 1 (u zvlášť odpudivých krollů a barbarů), maximální 21 (pro hobita kouzelníka).    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).