Duší celkem: 902
Přítomných duší: 5
V krčmách: 3

   Knihovna

   Krásná literatura

   Výkřik
   Morgh

   10. září 2013

    
        Pozdvihněme číše, moji drazí! Já nejsem řečník od přírody, ni bard nebo poeta. Přesto nalezl jsem odhodlání promluvit k vám a učinit se jednou pánem svého života.
        Brojím proti vám a plivu do všech tváří, jež mne provázely! Zříkám se i svého stáří a ručím, že nedojdu dál, než bude se mi chtít. Opovrhuji řádky vaší nesmyslné hry. Nejsem pěšec, nýbrž hráč!
        Připíjím tobě, Pýcho, vždyť budovala jsi dlouho můj sebestředný svět. Otupovala svědomí a naučila mě ze srdce nenávidět.
        Holduji tobě, Lakomství, a žádám ve vší skromnosti trochu víc času, abych mohl spřádat vlastní jmění a hýčkat si tě na prsou!
        Klaním se tobě, Závisti, a lačním po všem, co jsem nedostal, protože nectím předurčení a vím, že vše jest sebeklam.
        Adoruji tebe, Hněve, a volám: „Dokonej své dílo!“ Tys započal tuto cestu, tak dej mi konečně ten klid. Odplatu.
        Ach, Smilstvo, mé jediné potěšení, zůstaň! Stůj při mně, můj úniku, a
   dovol ještě jedno uvolnění!
        Má milovaná Nestřídmosti! Má lásko, můj blahobyte! Nezapomenu.
   A ty, Lenosti, tobě smekám, vždyť řídila jsi moje cesty, činila, cos chtěla a myslela si, že ti náležím.
        Dnes říkám dost a sbohem! Dnes jsem vlastním pánem, dnes dýku do srdce si dám."

   Stáhnout jako PDF
   Názory a komentáře ( 0 /0 )

   [ ZNÁMKY ] | [ ZPĚT ]

   NickZnámka
   Alim_Thor1
   Ayira1
   Evangeline3
   HadejKdo1
   Kanyapi2
   Lordamen1
   Lutus1
   Megas1
   MorganaLeFay3
   Rohi1
   Trishanella1
   Vraashar2
   Yenn2


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).