Duší celkem: 902
Přítomných duší: 0
V krčmách: 0

   Knihovna

   Krásná literatura

   Incarnium
   Perilan

   20. dubna 2006

    
   Tělo se svezlo bezvládně na podlahu. Světélka na zdech monotónně blikala, mikrofon bezmocně chrčel a měnil slova druhé strany v nic neříkající šum.

   Incarnium.
   Stačí přičichnout k tomu fascinujícímu tajemnu, odtrhnout se a jít.
   Ponořit se pevného a opojného náručí zapomnění. Jít dál.
   Nevrátit se?
   Možná.


   „Hlaste stav!“
   Nedávná vzpomínka zaduněla hlavou. Tělo se křečovitě vzepjalo. Drásající vír myšlenek trhal na kusy, modrozelená záře oslepovala a pálila ostrou, pronikavou bolestí.
   Stalo se něco, k čemu nikdy nemělo dojít.
   - Nalezli jsme něco, co nikdy nemělo opustit hlubiny zapomnění.

   „Co to je? Co to ksakru je?“
   Pryč zmizela etiketa, hlasy stísněné strachem se ozvěnovitě vracely zpět. Bušení ve spáncích pokračovalo.

   Je to zvláštní pocit, ta podivně pokroucená radost. Žít, zatímco ostatní se kroutí v křečích. Impulsy ve skráních vytesávají do paměti to jedno jediné.
   Incarnium.
   Vyvolený, který pochopil.
   A splynul.
   Proč?


   „Posádka ať se hlásí na můstcích! Mluví k vám pluk...“
   Intercom naposledy zachrčel a pak zmlkl. Nebyl nikdo, kdo by ho poslouchal. Dřív tichými prostorami se nesl ztrápený křik, vyvolávaný neskutečnou bolestí.
   Seděl opřený o stěnu. Kapitán. Na tváři mu hrál zvláštní úsměv, světélka strojovny zmateně poblikávala.
   Hluk, monotónní řev neznámého, trhající všem okolo ušní bubínky, nevnímal. Slyšel tóny symfonie, zvedající se a klesající jako nespoutaný mořský příboj. Zpíval a šeptal.
   Předával poselství.

   Ta obrovská síla, na kterou není nikdo připraven. Nikdo z nás. Laskavá, ale s mocí ničit. Zabíjí.
   Zabíjí nepřipravené. Všichni jsou nepřipravení a neznalí.
   Jen já.


   Vysoké tóny dosáhly svého vrcholu. Na konci chodby spatřil prvního důstojníka, jak opřený o zeď chrlí proud krve a klesá bezvládně k zemi.
   Vstal. Ucítil náhlý příval energie, neznámé síly, která prodchnula svaly, rozšířila vědomí do nekonečna. Pokusil se, prudce vykročil kupředu. Modrozelené vlákna hladila jeho vlasy, obtáčela se kolem něj v pevném stisku a objetí.

   Pochopit a jít. Není kam dál. Kdo vstoupil, nikdy nepůjde zpět. Teď to vím.
   Ponořím se, stanu se loutkou. Nechám se pohltit, ovládnout.
   Chci.


   Zvuky utichly, dočista a do jednoho. Okolí naplnilo neviditelné a prazvláštní ticho, které přesto mělo svou okouzlující podobu neznámého. Přes tichý sykot pár z rozbitého potrubí se ozvěnovitě nesly výboje čisté, mocné síly.
   Jsou mrtví. Všichni.
   - Oba to víme.
   Oba?

   INCARNIUM

   Stáhnout jako PDF
   Názory a komentáře ( 0 /35 )

   [ ZNÁMKY ] | [ ZPĚT ]

   NickZnámka
   Aquarius1
   Corwin1
   DonSimon2
   Elfiperi2
   Ferro_the_King1
   HadejKdo2
   Holyan3
   Jase1
   Kanyapi2
   Lutus2
   Meladyanne1
   Milwa1
   Mofik1
   Moire1
   Nefer1
   Nonsence2
   Shaitan1
   Teranell2
   Winitar1
   Yenn1
   Zarabeth1


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).