Duší celkem: 906
Přítomných duší: 6
V krčmách: 1

   Knihovna

   Krásná literatura

   Vrány vítězství
   Elanius

   28. srpna 2014

    
   Bouře nadchází, bratři,
   Vyvěste praporce,
   Vztyčte hrdé korouhve,
   Staňme zas bok po boku, jak se patří.

   Přichází bouře a zmar,
   Otřásat se bude zem,
   Nekončící šik nepřátel míří sem,
   Však kdo tuší, čí zbraně rozhodnou svár!

   Pobijte kůži železem,
   Kujte meče z oceli,
   Bílé plátno rány zacelí,
   Až nepřítele na kopytech ořů roznesem.

   Slyšte, toť trubek zlatý hlas,
   Zvedá se nad věže i brány,
   Volá ke krvavé hostině vrány,
   Zpěv oceli nad poli zazní zas.

   Lesy budou jak pochodně plát,
   Vodami potoků poteče krev,
   Rudou nasytí se obilí i plev,
   Až nadejde čas, kdy válka bude brát.

   Tam z dáli zní bubnů dunění,
   A nad vrcholy přilbic les praporců se třepotá,
   Pláň ztichla a jen pár slavíků nad štíty píseň skřehotá,
   Čisté ruce co nevidět budou krví zbroceny.

   Tváří v tvář stojí vojska,
   Nenávist mála bude smrtí mnoha,
   Štít v rukách těžkne a zvednout lze jen ztuha,
   Do večera zemře mnohý sedlák, sluha i vozka.

   A kdosi troubí na roh,
   Zvuk se nad poli rozléhá,
   Když v dešti šípů tisíc nevinných věčně uléhá,
   A velká knížata opírají se o leštěný praporců hloh.

   Bitva je skončena, nechá jen krvavou záplavu,
   Vrány halasně provolávají slávu,
   A tisíc mrtvých tiše na zemi objímá trávu,
   Když knížata odjíždí zapít tu zábavu.

   Stáhnout jako PDF
   Názory a komentáře ( 0 /0 )

   [ ZNÁMKY ] | [ ZPĚT ]

   NickZnámka
   Harrieta2
   Kanyapi2
   Sari1


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).