Duší celkem: 906
Přítomných duší: 0
V krčmách: 0

   Nápověda

   Přesvědčení

   – základní rozdělení a charakteristika:

   Co je přesvědčení?

   Jedná se o souhrn či škatulku, do které zapadá většina charakterových vlastností, hodnot a názorů tvé postavy.
   Jde o jakýsi náhled na celý svět, který se postupně tříbí a utvrzuje či mění, ale jen velmi pomalu a v dlouhodobé perspektivě (např. párkrát za život). Pokud máš pocit, že k takové zásadní události v životě postavy došlo, máš možnost změnit jí přesvědčení sám, nebo požádat PJe, u kterého s postavou hraješ.

   Jak chápat dobro, jako přesvědčení na DA:

   Dobré postavy obecně mají společné některé charakterové vlastnosti a upřednostňují určité způsoby a chování. Např.:

   • upřednostňují prospěch přátel a známých
   • dobré skutky, ve prospěch ostatních, dělají i na svůj úkor, ale pouze v případě, že jej nejde dosáhnout jinou, dobrou, cestou
   • jsou obětaví, starostliví, ochotní pomoci
   • nekradou a nelžou pro vlastní prospěch
   • jsou čestní, spravedliví a nesobečtí (nebo se o to alespoň snaží)
   • dodržují tradice, zvyky, řády a zákony společnosti, jejíž součástí se cítí být
   • neškodí jiným (nebo alespoň ne bezúčelně, rozhodně ne pro vlastní prospěch či potěšení)
   • mají-li na výběr, volí tu možnost, která méně škodí či ubližuje (ve většině případů, nikoli vždy)
   • podporují a šíří dobro pro dobro samotné, ne pro nějaký zisk
   • k dosažení svých cílů se snaží používat jen dobré činy (skutky)
   • mají respekt k životu všech, k nevinnosti mládí a důstojnosti stáří a ochraňují je
   • ochraňují a prosazují svobodu jiných

   Jak chápat zlo, jako přesvědčení na DA:

   I zlé postavy mají své preferované vlastnosti, hodnoty a chování. Zejména:

   • jejich činy jsou motivovány vlastním užitkem a prospěchem, bez ohledu na ztrátu někoho jiného a bez ohledu na použité prostředky
   • omezují svobodu ostatních a škodí jim pro své cíle, záměry či uspokojení
   • nedělá jim problém krást, lhát, podvádět a jakkoli porušovat zákony, zvyky a tradice
   • rozhodně netrpí výčitkami svědomí
   • jsou sebestřední, bezohlední, často arogantní a panovační
   • dobře a často se přetvařují, aby dosáhli svého cíle či splnění svých úkolů
   • jsou chladnokrevní, nelítostní, krutí a nespravedliví
   • nemusejí dělat zlé skutky, pokud tím ohrožují sami sebe
   • mají-li na výběr, volí tu možnost, která více ublíží či uškodí (ve většině případů, nikoli vždy)
   • být zlý neznamená ubližovat, ničit a vraždit za všech okolností, ani zlí lidé, jsou-li alespoň průměrně inteligentní, nebudou zbytečně riskovat
   • mají větší sklony řešit problémy násilnou cestou, než postavy dobré
   • pro své cíle použijí jakékoli prostředky
   • pohrdají všemi, z jejich pohledu méněcennými, bytostmi (postavami) a ponižují je

   Je pět různých přesvědčení, která jsou podrobněji popsána níže. Platí, že nejtěžší na zahrání jsou obě zákonné varianty, neboť kladou velké nároky na postavu (její inteligenci, plány, cíle, původ) i na zkušenosti hráče.
   Většina postav (hrdinů, dobrodruhů i obyčejných lidí) je dobrá nebo neutrální. Zlé přesvědčení je pro nestvůry a padouchy. Je to dáno nejen charakterovými vlastnostmi a postoji tvé postavy, ale též kulturním prostředím, ze kterého pochází. Proto si dobře rozmysli, jaké přesvědčení své postavě zvolíš.

   Činy postavy se vždy hodnotí z pohledu hráče, který ji vytvořil a bude za ni hrát, nikoli z pohledu postavy, jejích úmyslů, důsledků jejích činů či z pohledu víry v nějakého boha.

   Popis jednotlivých přesvědčení


    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).