Duší celkem: 906
Přítomných duší: 0
V krčmách: 0

   Nápověda

   Pravidla webu

   Vstupem a registrací na serveru DarkAge.cz se stáváte členem rozsáhlé komunity hráču her RPG. Aby bylo naše společné soužití zde vůbec možné, je nutné dodržovat alespoň tato základní pravidla a ustanovení. Pokud s níže uvedenými pravidly nesouhlasíte, neregistrujte se zde. Nikdo vás nenutí :)

   1. Pravidla pro registraci. Registrace je proces, při kterém sdělíte administrátorům své identifikační údaje (e-mailovou adresu a přezdívku) a na oplátku jste zařazeni mezi řádné členy komunity (uživatele). Registrace je nezbytná, chcete-li se na našem serveru účastnit jednotlivých dobrozdružství, využívat chat, komunikovat na veřejných či soukromých fórech atd.
    1. Přezdívka. Existuje několik typů přezdívek (nicků), které nejsou pro registraci příliš vhodné. V případě, že si takovouto přezdívku zvolíte, budete záhy kontaktováni administrátory a vyzváni k nápravě. V krajních případech pak může být přezdívka změněna oprávněným administrátorem (dozvíte se na vašem mailu), nebo dokonce celý uživatelský účet rovnou vymazán z databáze.
     Při tvorbě přezdívek je zakázáno:
     1. Zesměšňování a kopie cizích, již používaných přezdívek, nebo jejich záměrná náhražka (například Angeluss -> Angellus, Perilan -> PeriIan, Nehvizdek -> Rehvizdek, DonSimon -> DonSimon2). Přísněji se posuzuje v případě podobnosti s přezdívkou administrátora, kdy pak často dochází k zmatení uživatelů.
     2. Vulgární, rasistické, urážlivé přezdívky nebo přezdívky se sexuálním podtextem (například "Ku*wa", "Hownometar", "Skini.sou.prasata", "VsichniSmrdite").
     3. Tzv. "leet speak", tj. například "R()B()T", "W /\ R R | () R".
     4. Přezdívky beznadějně stupidní a/nebo naivní (jako např. "Aaaaaaa", "Miluju_Janu" nebo "koooooloooootooooc").
     5. Přezdívky s přemírou interpunkce, teček, podtržítek a číslic (jako "T.u.f.a.k.", "Fred_the_conqueror_777").
     6. Přílišně krátké či nesmyslně dlouhé přezdívky ("Q", "W" nebo "Gaius Julius Comodus Caesar").
     7. Přezdívky psané pouze velkými písmeny nebo s nadměrným počtem velkých písmen ("ARGONAUT", "FIDLaLEK", "JONvanBEETHOVEN").
     Obecně platí, že by se přezdívka měla pohybovat v rozmezí 2-20 znaků a měla by být rozumně čitelná i zapsatelná…
    2. E-mail. E-mail uvedený při registraci musí existovat a měli byste k němu mít přístup, protože s Vámi právě jeho prostřednictvím budeme komunikovat. Pokud nevlastníte žádnou osobní e-mailovou schránku, zdarma si ji založte u jednoho z poskytovatelů (Google mail, Seznam.cz, Zoznam.sk, Centrum, atd.). E-mailovou adresu zadanou při registraci si pečlivě překontrolujte, později ji již není možné snadno změnit (pokud se to přece jen stane, napište z původní adresy e-mail některému z administrátorů a on se o změnu postará). Snažíme se tak zamezit "kradení" postav. V případě, že zapomenete své heslo, bude to nové zasláno právě na Vámi zadaný e-mail.
    3. Nepovinné položky. Údaje jako jméno, příjmení, datum narození, adresa nebo telefon jsou nepovinné. Nicméně jejich nevyplněním se můžete připravit o výhry v soutěžích, navigaci a pomoc na srazech apod., protože nebudeme vědět, na jakou adresu výhru poslat či jak Vás zkontaktovat. V případě nezadaného data narození je uživatel považován za mladšího osmnácti let.
    4. Součástí registrace je i autentizace, při které je vám na zadaný e-mail poslána zpráva s odkazem pro první přihlášení. Teprve tímto přihlášením se stává účet aktivním. Nezaktivované účty jsou po třech dnech mazány.
    5. Dlouhodobě neaktivní účty jsou po určité době mazány automaticky. Po domluvě s administrátorem přes uživatelské účty je možné smazat uživatelský účet hned.
   2. Pravidla pro hru. V rámci hry a společenských konvencí jsou na webu vytyčena určitá pravidla. Jejich dodržování je v nejlepším zájmu každého uživatele a porušování naopak může vést k potrestání uživatele, jeho smazání nebo dokonce vyústit v soudní spor.
    Je zakázáno:
    1. Vystupování pod dvěma či více různými identitami (uživatelskými účty) je označováno termínem "multi-nick" / "multi-nickaření" a je trestáno smazáním všech těchto identit. Chcete-li hrát za více postav v několika questech, máte možnost si takovéto postavy založit v rámci jedné jim nadřazené identity. Jedna fyzická osoba smí mít přístup pouze k jedné identitě. To platí i pro případy, kdy by se uživatel dozvěděl přihlašovací jméno a heslo jiného uživatele. V takovém případě nesmí tyto informace zneužívat ani šířit. Dále by měl při nejbližší příležitosti informovat pravého majitele identity a doporučit mu změnu hesla, případně zkontaktovat jednoho z administrátorů, který problém vyřeší. Administrátory přes uživatelské účty také kontaktujte, pokud se rozhodnete svěřit někomu své postavy do opatrování (např. v době vaší nepřítomnosti), nebo se na DarkAge pravidelně přihlašujete ze stejného počítače jako jiný uživatel (např. váš sourozenec). Předejdete tak možným problémům při kontrolách účtů.
    2. "Tapetování" neboli vkládání nepřiměřeného množství animovaných smajlíků, nesmyslných, pobuřujících nebo opakujících se textů, obtěžování jiných uživatelů. Zákaz se týká především fór (platí i pro opakování administrátory vyřazených textů), Havraní pošty, nebo chatu.
    3. Vkládání příspěvků obsahující vulgarismy, výrazy hanlivé či odporující právnímu řádu ČR (národnostně, rasově, politicky, nábožensky či jinak diskriminačně zaměřené) a příspěvků s komerčním obsahem. Stejná omezení se týkají rovněž krčmy (chatu) a Havraní pošty.
    4. Na fórech týkajících se vývoje, úprav či chyb na serveru, jakožto i na fórech majících přímý a jasně vyznačený účel, je záhodno vyhýbat se rozvíjení debat, či psaní příspěvků k tématu, které nekoresponduje s účelem fóra (pokud k tomu není dán přímý podnět ze strany administrátorů).
    5. Je zakázáno používat veškerá uveřejněná díla (zejména ze sekcí GALERIE a KNIHOVNA) bez souhlasu autora. Zejména pak pro komerční účely.
    6. Zveřejnění či vyzrazení správných odpovědí na hádanky a rébusy ostatním uživatelům serveru.
    Od svých uživatelů rovněž očekáváme, že se budou těchto pravidel držet i na ostatních serverech. Pokud tomu tak nebude, jsme připraveni spolupracovat s tamějšími administrátory na nápravě a případném potrestání viníků.
   3. Druhy členství. Druh členství představuje postavení a případné zásluhy pro web dotyčného uživatele.
    1. Duše - Duší se stává každý, kdo v registračním formuláři na www.darkage.cz vyplní povinné údaje. Jedná se o plmohodnotné uživatele, kteří mohou podávat návrhy na chod či změny na serveru dle uvážení ve skupinách či jednotlivě, a to buď formou elektronických vzkazů odeslaných administrátorům, anebo skrze příslušná veřejná fóra umístěná na serveru. Tyto návrhy slouží jako inspirace a je jen na administrátorech, zda je využijí pro chod serveru.
    2. Nováček - Zelená barva označuje uživatele, který je na serveru krátce. Toto označení je volitelné.
    3. Hrdina - Duše může být za výjimečně dobrou hru povýšena na Hrdinu. Její slova tím nabydou na váze.
    4. Legenda - Hrdina může být ještě poctěn povýšením na Legendu. Toto je nejvyšší standardní uživatelský status.
    5. Čestný člen (VIP) - Je uživatelem, jenž se výjimečně zasloužil o chod serveru. O jeho jmenování musí vždy rozhodnout rada administrátorů společným hlasováním. VIP bývá zpravidla hojně nápomocen administrátorům a na webu často narazíte na výsledky jeho práce. Může být zván na členské schůze, ovšem váha jeho hlasu je vždy pouze poloviční.
    6. Knihovník - Knihovníci jsou uživatelé, kteří se starají o chod Knihovny a o korekturu všech oficiálních textů na serveru. Jeden z administrátorů má vždy Knihovníky na starosti - řídí je, jmenuje a odvolává (po konzultaci se zbytkem administrátorského týmu).
    7. Programátor - Programátoři jsou vybraní uživatelé, kteří administrátorům pomáhají udržovat server z technické stránky. Jeden z administrátorů má vždy Programátory na starosti - řídí je, jmenuje a odvolává (po konzultaci se zbytkem administrátorského týmu).
    8. Administrátor webu - Administrátoři mají na starosti zejména chod serveru a jeho další vývoj, řešení problémů, vedení účetnictví a také pomoc jednotlivým uživatelům s jejich potížemi, týkajících se serveru. Také se v případě potřeby aktivně podílejí na nákladech za provoz serveru. Samotný administrátor je volen na členské schůzi a pro jeho zvolení je potřeba souhlasu většiny stávajících administrátorů. Podobným způsobem je administrátor i odvolán.
    9. Čestné VIP je zvláštním druhem členství. Označuje naše kamarády, se kterými se už bohužel nikdy potkat nemůžeme a na které nechceme zapomenout.

   by DonSimon, verze 2.2


    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).