Duší celkem: 901
Přítomných duší: 6
V krčmách: 3

   Knihovna

   Krásná literatura

   Na další level, aneb o novém systému expování
   Teranell

   7. května 2018

    
   Březen je tu a s ním i avizovaná změna v jednom z nejdůležitějších pilířů oficiálních questů na DA, udělování zkušeností postavám.
   Kdy, za jakých okolností a hlavně proč k tomu došlo? Na počátku byla nespokojenost. Ta je obvykle klíčem každé změny, neboť co je dobré, to není potřeba jakkoli zásadně upravovat. Starý systém expování se ovšem už delší dobu jevil jako hrubě nevyhovující a s blížícím se spuštěním Rébusů a čím dál častěji diskutovanými Single Questy vyvstala potřeba vrátit expům z oficiálních jeskyní jejich dřívější hlavní roli ještě palčivěji.


   Kdy, jak a hlavně proč
   Důvodů, proč si staré hodnocení žádalo změnu, je hned několik. Ten zdaleka nejdůležitější je přitom viditelný hned na první pohled – ano, samozřejmě mluvím o nemožně pomalém postupu postav po úrovních. Za pět let existence serveru se jen zlomku hrdinů podařilo překročit hranici šestého levelu, na němž se dělí jednotlivá povolání. Přitom se nedá říci, že by hráčů usilujících o vylepšení svých postav bylo málo, právě naopak – počet oficiálních questů na DA stoupal (a neustále stoupá), přesto však byl viditelný pokrok na poli levelování téměř mizivý.
   S tím vším souvisí důvod číslo dvě, již méně zjevný, nicméně stejně alarmující. Body zázraků, které byli vytrvalí hráči schopni vydolovat za měsíc z modulu Hádanek, mnohdy převyšovaly počet zkušeností, jež získávali pro své postavy v questech (zde je vedle nízké hodnoty průměrně udělovaných expů součinitelem také nepříliš vysoká aktivita většiny dobrodružství). Oficiální jeskyně jednoduše nehrály tak důležitou roli, jak by měly, a tak se přirozeně objevila nutnost navrátit jim původní pozlátko a poněkud motivovat hráče i zájemce o výcvik, aby obnovili své nadšení a úsilí z předchozích let.
   Poslední ze stěžejních důvodů, které nás dohnaly ke změně roky zavedeného systému, byl fakt, že se staré expování velice špatně učilo. Bylo nepřehledné, obtížné pro pochycení a naprosto nejednotné. Přestože před lety došlo k vytvoření zcela nového Ukázkového questu, v podstatě neexistoval žádný jednotný rámec, návod či tabulka, která by PJům jasně říkala, jak expovat (neodpustím si přitom poznámku na okraj – onu pověstnou „Jonovu tabulku“, jíž se mnoho vypravěčů dle svých vlastních slov v případech nouze sem tam řídilo, vídaly zkušenější kostky u svých kolegů přibližně stejně rády, jako učitelé a profesoři u svých studentů taháky). Vše se odvíjelo od systému „odkoukej od ostatních“, což bylo ze zásady špatně a už dlouhou dobu volalo po nápravě.

   Toto vše a mnohé další bylo na podzim loňského roku (též na popud některých ohlasů z Hráči sobě) prodiskutováno na fórech oficiálních PJů a po krátké době došlo k sestavení menšího teamu, který se měl na vytváření nového systému podílet. Práci provázelo několik drobných problémů, nicméně zrealizovat původní nápad se nakonec podařilo – a výsledek si můžete na vlastní kůži vyzkoušet už teď.

   V čem to tedy vězí?
   Jistě jste si již stačili všimnout, že nynější přidělování expů nemá podobu číselné hodnoty, nýbrž známky zastoupené písmenem. Důvod je prostý – každému písmeni náleží implicitní počet expů,
   jež je pod něj zahrnut, a který se dá nadále korigovat znaménky + a -. Jedná se v podstatě o stejný princip, jakým je slovní hodnocení ve škole. Primární snaha byla, aby k příspěvkům bylo odteď přistupováno jako k celkům, které se také budou jako celky hodnotit, a to zařazením do kategorie nadprůměrných, lehce nadprůměrných, průměrných atd., přičemž každé z nich náleží jedno z již zmíněných písmen.

   K čemu to všechno?
   V minulosti byl značný problém s expováním příspěvků založených na dialogu, popřípadě na jakékoli nedějové situaci. Běžnou praxí bylo spíše vypočítávat, co v příspěvku je a co v něm naopak není – a pokud chyběla slavná, stokrát omílaná „akce“, bylo to vždy špatně. To se odteď mění. Hlavním hodnotícím kritériem se stává celková zábavnost a čtivost příspěvku. Pokud postava dokázala popostrčit situaci zajímavým směrem, nebo třeba jen předvedla vynikající RP ve shodě s charakterem a přesvědčením, dokázala vás rozesmát či zaujmout velmi hezky napsaným, atmosférickým a čtivým příspěvkem, proč ji za to neocenit, přestože se nejednalo o sekání hlav ale „jen“ o rozhovor mezi dvěma hrdiny? Kdo z vás by si chtěl pročíst detailní popis kategorií, může nahlédnout do úvodu Ukázkového questu.

   Co to tedy pro vás a vaše vypravěče znamená?
   V první řadě více expů a rychlejší postup po úrovních, jak již bylo řečeno.
   Hodnota zkušeností udělovaných za průměrný příspěvek se z přibližně čtyř až pěti zvýšila rovnou dvojnásobně. Počet expů nutných pro přestup na další úroveň (stejně jako systém dovedností) přitom zůstal zachován.
   Dalším významným přínosem, který si od nového systému slibujeme, je celkové zjednodušení a zpříjemnění obecně nenáviděného expovacího procesu a (snad už definitivní) odstranění tendence k neustálému snižování hodnoty udělovaných zkušeností. Kontroly v podobě půlročních hodnocení dohlížitelů samozřejmě fungují i nadále, nové hodnocení však v sobě zahrnuje o něco méně hnidopišství a více svobody pro vypravěče.

   Za sebe i za zbytek celého tvůrčího teamu doufám, že se s touto novinkou co nejdříve sžijete a budete v ní stejně jako my spatřovat pouze výhody.

   Článek vyšel v časopisu DAily Mirror v březnu 2011.


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).