Duší celkem: 906
Přítomných duší: 4
V krčmách: 0

   Knihovna

   Krásná literatura

   Noc u ohně
   KingKarazhane

   22. ledna 2017

    
   První den letní
   vítr kolem běsní
   prochází se zvěř lesní
   celá příroda se mění

   Vítr se zvedá
   člověk, co odpověď hledá
   oheň, živel mocný
   září do dnešní noci

   U básní
   světlo z něj
   mě provází
   co však napíšu, nemám zdání

   Oheň září do dálky
   z lesa vychází tajemné
   neznámé, vzdálené zvuky
   temnou nocí halené

   Do ohně poleno přikládám
   chladný noční vzduch
   mísený s teplým z ohně
   do plic nasávám

   Odpověď na tu svou
   otázku jedinou
   na ni odpověď
   tu hledám správnou

   Přemítám v duchu
   nad svými sny
   už slyším v uchu
   ten šepot vzdálený

   Ten šepot duchů lesa
   již ho slyším
   jak ke mně klesá
   v tu ránu pryč jako mlha

   Přihazuji poleno do ohně
   já se však nevzdám bez boje
   já odpověď budu hledat
   nehodlám se jen tak vzdát

   Vzhlížím k nebesům
   na hvězdy vzdálené
   krásu každé té
   hroudy spálené

   Odpověď stále nemám
   tak ji dál hledám
   únava již však zmáhá mne
   má mysl brzo do snu upadne

   Házím poslední poleno
   na matku zem ulehám
   poslední myšlenky
   pořád ji hledám

   Je čas spát
   nebudu si lhát
   odpověď možná mám
   avšak celou ji nezískám


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).