Duší celkem: 902
Přítomných duší: 2
V krčmách: 0

   Nápověda

   Povolání ve světě Dark Age


     Bez povolání

   Popis: Typický představitel své rasy, který je „obyčejný“ a v ničem nevyniká. Není ani udatným válečníkem, ani moudrým kouzelníkem. Ale kde je psáno, že obyčejní lidé nejsou schopni žít neobyčejné životy?

   Tato varianta byla přidána pro všechny, kteří si chtějí zahrát i v dobrodružstvích vytvořených pro jiné RPG systémy a současná povolání jim nestačí, anebo pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet obyčejnější postavu, jakou může být např. kovář, panský sluha či žebrák, nebo naopak postavu velmi neobyčejnou a specifickou dle fantasie každého.

   Toto „bez povolání“ je posléze možné konkretizovat – váš PJ jej může změnit dle vašeho přání.
    

   Alchymista


   Obratnost 13-18
   Odolnost 12-17

   Popis: Alchymista, aneb výroba všech kouzelných předmětů, lektvarů, svitků a jedů všeho druhu. Povětšinou šikovný a také dost odolný, aby přežil případné nezdary a výbuchy (to když špatně přidá ingredience). Pro své umění využívají magie, ale její použití se od kouzelníků značně liší. Zatímco kouzelníci získávají magenergie z rozvíjení své vlastní inteligence, alchymisté ji získávají z rozličných předmětů a záleží právě na jeho šikovnosti a obratnosti, kolik jí získá. Alchymista se nevyplatí v boji tak, jako jiní kolegové dobrodruzi - válečníci, hraničáři - ale jeho podíl se projeví právě při přípravě nezbytných lektvarů, jedů a výroby předmětů.


   Alchymista si musí na 6. úrovni vybrat jednu z těchto cest:
   Theurg: Theurg je alchymista zkoumající hlouběji podstatu svého umění. Slovo theurg je odvozeno od slova theurgie, což je nauka zabývající se studiem rozličných astrálních sil a tajemných mystických souvislostí. Theurg je schopen vyvolávat duchy živlů a komunikovat s astrálními sférami, které obklopují náš svět. Na vyšších úrovních je dokonce schopen požádat tyto sféry o pomoc v nouzi. Theurg se nemůže příliš uplatnit přímo v boji, má však dobrou možnost své spolubojovníky na boj připravit nebo mu zabránit předem.

   Pyrofor: Pyrofor je alchymista, který se rozhodl být platným členem skupinky v boji. Slovo pyrofor je odvozeno z řečtiny a doslova znamená ohňonoš. To také naznačuje, v jáké oblasti rozvíjí pyrofor své schopnosti. Pyrofor se specializuje na konstrukci rozličných ďábelských zařízení. Je schopen vyrobit střely připomínající naše rakety, které vnášejí zmatek a smrt do řad nepřátel, různé miny a podobné pasti. Také jeho schopnost vyrábět a používat jedy je různě posílena. Pyrofor jistě zvětší bojovou sílu každé družiny.

    

   Bard


   Obratnost 12-17
   Charisma 13-18

   Popis: Bard je milovníkem her a umění. Bývá mrštný a velice charismatický. Jeho kouzlo dokáže zviklat lidi k činům, kterých by jinak nebyli schopni. V boji barda příliš často neuvidíte v první linii a přestože není o nic slabší nežli většina ostatních postav, jeho místo je v pozadí, odkud zbytek party hlasitě podporuje. Pokud se přeci jenom rozhodne zasáhnout do souboje přímo, vybírá si jediného soupeře, kterému věnuje veškerou svou pozornost. Bardi jsou stvoření tak trochu z jiného světa. Žijí v pohádkách a příbězích, které většinou sami vymysleli, a realita jim často uniká. Bývají vychloubační, své životy naplňují pitím, hudbou a příslušníky opačného pohlaví, u nichž mívají nevídaný úspěch. Na rozdíl od zlodějů jsou nápadní a touží po pozornosti. Často nosí odvážné a elegantní oblečení, nedbaje na jeho praktické vlastnosti. Raději obléknou krajkovou košili než oprýskané kožené brnění, třebaže s nesmírnou mocí. Bard není člověkem, kterému byste mohli svěřit rodinný rozpočet. Je přesvědčen, že včas utracené peníze jen těžko někdo ukradne. Bardi jsou i přes své neduhy skvělými společníky. Dokáží partu scelit a rozveselit i v těch nejtěžších chvílích.
   Podrobná pravidla naleznete na http://www.darkage.cz/documents/bard.pdf
    

   Hraničář


   Síla 11-16
   Inteligence 12-17

   Popis: Hraničář, znalec přírody a jejích obyvatelů, příležitostný zachránce dam, které se štítí veškeré havěti, kterou potkají a stromy považují za útočiště, moudrý pocestný. Silná zadní stráž a platný společník v boji, ačkoli nedosahuje bojových dispozic válečníka. Hraničáři jsou symbolem samotářství, jejich hájemstvím jsou lesy a stezky, svůj život si nosí na zádech, pomáhají zbloudilým poutníkům a všem těm, kteří pomoc potřebují. Díky životnímu prostředí a spjatosti s přírodou disponují i určitými nadpřirozenými schopnostmi, které jsou jim podle obyčejných lidí nápomocny v osamělém životě, který vedou. Někteří z nich se dají přemluvit k dobrodružství, pokud jim to za to stojí, a jsou cenným přírůstkem skupiny, výborní lovci a stopaři se svým psem za zády. Jsou proto důležití při putování pod otevřeným nebem v přírodě, ale jejich zvláštní schopnosti se uplatní jinde, proto je každý hraničář za všech okolností hodnotným členem družiny.


   Hraničář si musí na 6. úrovni vybrat jednu z těchto cest:
   Druid: Druid je lesní čaroděj, který žije mezi zvířaty, čerpá z přírody duchovní sílu a pomalu zapomíná, že kdysi vládl mistrně mečem. Pečuje o svůj les, o svůj kraj, o svá zvířata, a jen zřídkakdy se ze starého přátelství nechá umluvit a vyjde hájit dobro do vzdálenějších krajů. V tech chvílích však v jeho očích zableskne jakási odvěká touha, zpod harampádí v zaprášené truhle vyjme tisový luk a přehodí si jej přes záda. V tu chvíli ožívá jako pes, který nalezl stopu, neboť v žilách mu stále ještě koluje krev hraničářů. Je samozřejmě stále zdatný bojovník a také jeho lesní kouzla mohou družině pomoci i v boji, ale jeho síla se projeví spíše mimo něj.

   Chodec: Chodec je hraničář, který se spolehl spíše na rozvíjeních svých bojových schopností. Je to vysoký šlachovitý dobrodruh, který se toulá lesy od vesnice k vesnici, jen se svým psem, a zahání zlé stvůry od lidských příbytků, varuje vojska mocných králů, když se k jejich hranici blíží nepřítel, je postrachem loupežníků a lapků a více než lesní moudrost ovládá luk a meč, o které koluje nejedna legenda. To však neznamená, že své kouzelné schopnosti dočista ztratil. Kromě různých užitečných kouzel ulehčujících život v divočině ovládá chodec i zaklínadla, která mu umožňují nahlížet do lidských duší.

    

   Kouzelník


   Inteligence 14-19
   Charisma 13-18

   Popis: Kouzelník, student magie v pravém slova smyslu, schopný ovlivňovat ostatní. Magický um kouzelníků vzbuzuje až přehnanou úctu u běžného lidu, zároveň však podezřívavost a strach, jelikož nikdo skutečně neví, co všechno jsou skrz magii schopni dokázat (kouzelníci to občas sami také neví, a tak čas od času končí v podobě obláčku nebo žáby po nepovedeném kouzlu). Je pravdou, že kouzelník není v boji příliš platným (kouzelník v první linii bývá případem trpícím sebevražednými sklony), ale jeho pravá síla je jinde. Existují předměty, které bez znalosti magie nikdo nedovede používat a ty se v rukou kouzelníka mohou změnit v nástroje zkázy, bývají situace, které kouzelník vyřeší snáze pomocí své inteligence a magie než válečník pomocí své hrubé síly a zbraní. Pro to vše je kouzelník ceněným přírůstkem v každé družině, a třebaže je jeho esenciální schopnost používání magie zpočátku značně omezena, jsou situace, kdy se tato i jiné schopnosti stávají neocenitelnými a mohou zvrátit stav jindy bezvýchodné situace.


   Kouzelník si musí na 6. úrovni vybrat jednu z těchto cest:
   Mág: Mág je kouzelník studující kouzla působící na mysl rozumných tvorů. Svoji moc odvozuje od svých duševních schopností a zaměřuje ji na ovlivňování a kontrolu cizích myšlenek. V tom je jeho slabost i síla. Zpravidla je mnohem výhodnější a jednodušší udělat z odpůrce spojence než mrtvolu. Ale není možné ovlivňovat myšlenky tvora, který nemyslí. V takovém případě se mág musí spolehnout na ochranu válečníků. Mág tedy nezvýší šance družinky při střetnutí se zeleným hlenem, ale je užitečný při různých vyjednáváních, smlouvání a při boji proti inteligentnímu protivníkovi.

   Čaroděj: Čaroděj je kouzelník, který se věnuje "praktické magii", tedy kouzlům s širokou působností, kterých je zapotřebí často a které ulehčují život v jeskyni. Čaroděj je často schopen vyřešit kouzlem obtížnou situaci, do které se družina dostala, zvrátit nepříznivý vývoj událostí a podobně. Zná také několik útočných kouzel, která z něj činí nebezpečného a obávaného protivníka v souboji. Je ovšem také pravda, že většinu toho, co čaroděj zvládně kouzlem, zvládne nějaká jiná postava od přírody. Přesto je čaroděj vítaná a mocná postava, zvláště v menších družinách.

    

   Válečník


   Síla 13-18
   Odolnost 13-18

   Popis: Válečník je přesně tím silným a houževnatým dobrodruhem, co při bitvách stojí v první linii a snese hodně ran. Pokud se najde někdo neodpovídající těmto předpokladům, tedy fyzicky slabý, končí to obvykle karamboly, jako je například tvrdý direkt od prvních dveří, do kterých vstoupí, díky kterým následně dotyčný dráhy dobrodruha válečného charakteru rychle zanechá a válčí pak obyčejně leda tak s pluhem pro orbu. Správný válečník vládne mnoha druhy zbraní, umí se v nich zdokonalovat až k úplnému mistrovství. V každé družině se uplatní tam, kde je potřeba hodně hrubé síly a málo deduktivního přemýšlení, od toho jsou jiní. Protože bitvy jsou během dobrodružství na denním pořádku, je nutné, aby měla každá družina ve svém středu válečníků několik. Je platný v situacích, kdy je třeba dostat se přes vzpříčené dveře, kdy je třeba zpřístupnit cestu, ale při vyjednávání s agresory je pro družinu lepší, když se drží vzadu. Zároveň je válečník jediným, kdo boj studuje - techniku používání zbraní, rozestavení při boji a mnoho dalšího. Je jediným, kdo je neomezeným pánem boje a nemá v něm žádné nevýhody, ba naopak.


   Válečník si musí na 6. úrovni vybrat jednu z těchto cest:
   Bojovník: Bojovník je válečník, který se rozhodl více spoléhat na hrubou sílu, než na vytříbenou techniku. Je to strašlivý nástroj ničení, který rozboří, rozije a rozmlátí vše, co se mu postaví do cesty. Bojovníci se rekrutují zejména z řad krollů či barbarů, ale svými činy prosluli i válečníci z rodu trpaslíků. Bojovník se projevuje zejména hrubou silou. Hodí se na vyrážení dveří, zvedání balvanů a hlavně pro boj. Bojuje zpravidla obouruční zbraní.

   Šermíř: Šermíř je typ bojovníka, který spíše než hrubou silou bojuje uměním a rychlostí. Je trochu podobný hraničáři, ale je silnější, nemá rád nadpřirozené schopnosti a bojuje raději zblízka. Šermíř je specialista na šermování, tedy na boj přibližně stejně velkých postav sečnými či bodnými zbraněmi. Šermíři jsou mistry soubojů, mnozí z nich či z jejich učitelů začínali jako gladiátoři v arénách.

    

   Zloděj


   Obratnost 14-19
   Charisma 12-17

   Popis: Šikovné ruce, obratnost, prohnanost a vtip, to jsou nejdůležitější vlastnosti, které dělají dobrého zloděje. O všemožných kousích nejlepších zlodějů, ať už jde o vykradení královské pokladny, o uniknutí ze střežené kobky, se vyprávějí bájné zkazky a sami zloději z pochopitelných důvodů své povolání neradi prozrazují (i když někdy zbytí není a zloději se prozradí sami). Zloději jsou velmi zábavnými společníky pro večery a je pro ně díky sympatickému, až charismatickému projevu velmi jednoduché získat si přízeň a důvěru jiných lidí. Z toho plyne získání informací, které zloděj využívá ku prospěchu svému či celé družinky. Díky všem svým, někdy těžko uvěřitelným, schopnostem je pro družinku v mnoha situacích neocenitelný a (pokud se sám svými kousky nedostane do potíží) ušetří svým souputníkům hodně životů.


   Zloděj si musí na 6. úrovni vybrat jednu z těchto cest:
   Lupič: Lupič přistupuje ke svému řemeslu prakticky. Umí si poradit se zámky, dveřmi a truhlami. Rozezná pravé zlato od kočičího a dovede určit i cenu nalezených klenotů.

   Sicco: Sicco je temná postava. Jediná, která i u mágů vyvolává nejistotu a strach. Z domu zpravidla vychází po setmění, vrací se před rozedněním a na jeho šatech nikdy není krev.

    


    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).