Duší celkem: 900
Přítomných duší: 1
V krčmách: 1

   Knihovna

   Krásná literatura

   Báseň pro Yavannu
   Petwald & kolektiv

   2. května 2018

    
   Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle, Yavanna (ačkoli by se možná slušelo uvést její plný titul Lady Yavanna, kterýmžto oslovením jsem jí povinován, neb ho obdržela za vedení čtyř oficiálních questů v loňském roce) měla být odměněna za nejlépe fungující quest 007. Erdonská Růže, jehož hráči nejvícekrát vyhráli Malou hru, oslavnou básní složenou jimi samými.
   Nejsem si jistý, zda je natolik kvalitní, aby ji přísné oko Knihovníků schválilo a uchovalo, ale za jednoho z kolektivních tvůrců mohu prohlásit, že jsme dělali, co se dalo – s láskou a nadšením, které sice nemohou nahradit řemeslnou dokonalost, ale šly nám ze srdce.


   Báseň pro Yavannu

   Rok s rokem sešel se, my v další doufáme,
   šťastni bok po boku baladu skládáme.
   Čas sice ubíhá, nic to však nemění,
   že hrdí zůstanem na skvělé vedení.

   Má božská Paní, Stvořitelko světů,
   bez tebe bychom sotva sešli se tu.
   Vzdát vřelý hold a pronést dík
   chce lidí pár, elf, hobit, mistr trpaslík.

   V krajích temných, v časech zlých,
   kdy útisk sklání šíje bezbranných,
   spatřil já tvoji hvězdu jasnou,
   já následoval hvězdu krásnou.

   Předtím já byl jen prázdnou schránkou,
   toulal se světem, sám a bez cíle,
   ty stala ses mou múzou, drahou matkou,
   šťastná teď každičká má chvíle.

   Kamkoliv vstoupíš svojí hebkou nožkou,
   byť by to byla místa vskutku nevábná,
   zaháníš starosti a chmury vůní božskou,
   která i srdce nehodných ti získává.

   Já toužím stát se smělým básníkem
   a veršem skvělým vyjádřit ti svůj cit oddaný,
   však slova schází, jsem jen učedníkem,
   klekám si, hlavu skláním, věrný poddaný.

   Na hrudi hrdě nosí každý z nás
   tvůj odznak, jedinečnou růži.
   Jsi pro nás vtělením všech krás,
   pro tebe obětujeme i vlastní kůži.

   Tvůj úsměv, pohled duši povznáší
   a tiší každý propuknutý svár,
   den bez tebe jen smutek přináší,
   Královno naše, co bude dál?

   Kéž spokojená vedeš naše kroky
   ke slávě, štěstí a nepočítáš roky,
   až všechnu bolest, zášť a zlobu
   i hady skryté v temnotách
   tvou mocí v slze rubínové
   obrátíme už navždy v prach.

   Článek vyšel v časopisu DAily Mirror v únoru 2011.


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).