Duší celkem: 906
Přítomných duší: 3
V krčmách: 0

   Knihovna

   Krásná literatura

   O emzácích a lidech II
   George

   2. května 2011

    
   Richard T byl nejmladší ZPZ vůbec. Za svůj rychlý kariérní postup vděčil především své výmluvnosti a fotogenickému vzezření. Miláček novin. Jedna novinářka napsala, že je rád center of attention. Richard s ní plně souhlasil.

   Zpravodaj EC-one: „Mezigalaktická spolupráce je vřelejší než kdy dříve. Mnoho lidí si myslí, že je to vaše práce. Jak to děláte?“
   Richard T: „Víte, mezi mnou a Hugem se vyvinulo opravdu pevné přátelství. Jsme k sobě otevřenější. Na našich jednáních byste vážnost hledali jen stěží. Jistě, pro mě to není žádný ZPM. Je to prostě Hugo. Tykáme si.“

   Jediné, co Richarda trápilo, bylo, že se nikdy nedostal na první stránku nějakého seriózního plátku. Nebo alespoň do hlavních zpráv. Takové pocty by se mu dostalo, nejspíš jen kdyby někomu omlátil židli o hlavu nebo způsobil mezigalaktickou válku. (pozn. autora: ale nepředbíhejme)

   Richard chodil na jednání oblečený v uniformě z Mu-vlákna, u pasu měl pouzdro s unikátní laserovou pistolí Mu-Co. Special 727 (vyroben jediný exemplář) a pravidelně si s sebou nosil pytlík s křupkami Kago (což je jedno z mála Mu-o-čanských jídel, které je poživatelné pro lidi).
   Hugo naopak nosil pozemský oblek ušitý na míru, na svou vyrážku v podpaží používal mastičku od pozemských doktorů (vyrážku způsoboval právě oblek, ale o tom se Hugo nikdy nedozví) a namísto křupek si s sebou na jednání nosil pozemské cigarety. Mezi jeho další zlozvyky patřilo podpírání si hlavy rukou a mnutí očí. Oboje odkoukal z televize od lidských herců a nevědomky přijal za vlastní.

   ***

   JEDNÁNÍ MEZIPLANETÁRNÍ RADY
   (zápis, přeloženo, cenzurováno)

   Hugo, ZPM: „Byl to náš projekt. Nepracoval na něm žádný člověk.“
   Richard T, ZPZ: „Nebuď malicherný. Vždyť nejde o tolik.“
   Hugo: „Jde o hodně. Objevili jsme je my. My s nimi navážeme první kontakt. Ve všech zprávách bude uvedeno, že jsou to jen naše zásluhy.“
   Richard: „Málokdy býváš tak umíněný. To ta olympiáda, že? Ještě tě to nepustilo.“
   (vsuvka: Ve chvílích jako tato Hugovi v půlvteřinových intervalech postupně cuklo v každém oku.)
   Hugo: „S tím to nemá co dělat. Přijímám, že lidé nás předčí v mnohém, ale ve vědě ne. To je naše prvenství. Na ni jsme hrdí.“
   Richard: „Vždyť jste získali čtyři medaile.“
   Hugo: „A také odmítám, že se budou nazývat Beťani. Jméno jejich národa si zvolí oni sami.“
   Richard: „Dokonce dvě zlaté.“
   Hugo: „A pokud se nebudou chtít připojit k naší Galaktické Ti-“
   Richard: „Jedno stříbro.“
   Hugo: „Timokratické-“
   Richard: „A páni, ten bronz za hod oštěpem! To nikdo nečekal.“
   Hugo: „Mlč!“
   Richard: „...Ty tvé oči mi dělají starosti.“

   ***

   Objev další planety obydlené inteligentními bytostmi. Vlna euforie. Noví emzáci, pracovně nazvaní Beťané, však museli být zprvu podrobeni pečlivému zkoumání a studování. Kousek po kousku se odhalovalo, na jakém stupni vývoje je jejich civilizace. Jaké mají postoje, především k otázkám válek. Jaký přínos pro H&M (Humans&Mu-o-czi. Další bod, který Mu-o-čané těžce nesou) představují? K P3 (Primal tři. Země je P2 a Mu-o-či P1) brzy odletí pozorovací loď s výzkumným týmem odborníků.

   ***

   ZPRÁVA Z POZOROVACÍ LODĚ MÁŠENKA II

   Vrchní vědec K (Mu-o-čan) – přeloženo:
   „Úvodem bych rád vyřadil slovo Beťan z našeho slovníku. Inteligentní bytosti na planetě P3 se mezi sebou nazývají specifickým slovem. Vzhledem k tomu, že se dorozumívají jakousi formou zpěvu, je toto slovo nevyslovitelné v obou mluvách (pozn. autora: mu-o-čské i lidské). Jeho přepis zní Jáál.
   Z mého výzkumu vyplývá, že Jáálové jsou na nízkém stupni vývoje. Zařadil bych je do před-alazitového věku, ale toto zaškatulkování by bylo v mnoha ohledech velmi nepřesné. Kupříkladu, Jáálové mají na oběžné dráze tři vlastní, plně automatizované družice, které jim zajišťují prakticky celoplošné síťové pokrytí jejich planety. Znají a používají rádio. Mají rozvinutou formu písemnictví a silné ekologické cítění a smysl pro umění. Oproti tomu jsou jejich kmeny na úrovni lovců a sběračů. Faunu zabíjejí pomocí primitivních oštěpů a sítí. Žijí ve stromových obydlích, na celé planetě je jen jedno vědecké středisko! Vypadá to, že se rozvíjet mohou, ale nechtějí. Nejspíš to souvisí s úzkým vztahem k přírodě. Velké pozitivum vidím v tom, že vůči sobě navzájem projevují minimum agresivity.“

   Zástupce vrchního vědce M (Mu-o-čan) – přeloženo:
   „Jáálové, jak byli nazváni, jsou velmi znepokojivá rasa. Na celé planetě se nachází téměř deset tisíc různých kmenů, celkem jejich populace čítá miliardu jedinců. U všech kmenů do jednoho stojí v čele jeden pevný vůdce, který má moc omezit vůli schopnějších jedinců. Autokracie není jejich největší vadou. Podobně jako se lidé zabíjeli na kontinentu Afrika, Jáálové se aktuálně zabíjejí v sektoru 24 (hornatý, pozn. zvv M). Konkrétně v tomto sektoru se dva kmeny spolčily vůči kmenu třetímu. Podrobnosti o vzniku konfliktu jsou nám neznámé, detailní fotografie ale odhalují brutalitu a násilí. Také jsem provedl důkladný průzkum běžně nepozorovatelných oblastí. Podle všeho se naštěstí zdá, že Jáálové nikde neukrývají žádné zásoby jaderných, chemických nebo biologických zbraní.“

   Nižší vědec L (Mu-o-čan) – přeloženo:
   (pozn.: L sám sebe vnímá jako samici. Vzhledem ke třem odrozeným mláďatům bude přepis záznamu ponechán v ženském rodě.)
   „Z biologického hlediska jsou Jáálové velmi zajímavou rasou. Pro výzkumné účely byla vyzvednuta dvě mrtvá těla ze sektoru 24. Samčí a samičí. Pohlavní dimorfismus je minimální. V podstatě se od sebe liší pouze množstvím svalové hmoty v končetinách a pochopitelně stavbou vnitřních orgánů.
   Na úvod obecného popisu připojuji pro mě zajímavý poznatek. Jejich tělesná výška je průměrně sto devadesát sedm centimetrů, přičemž se jedinci obvykle neliší o více než dva centimetry nahoru nebo dolů.
   Jáálové jsou humanoidi, mají čtyři končetiny, ocas a chodí vzpřímeně. Žlutou pokožku pokrývá velmi jemná srst. Tvar hlavy je uzpůsobený atypickému mozku. Obličej se podobá lidskému, na spáncích se lebka zužuje a temeno hlavy už splývá s krkem. Jáálové mají v hlavě jen malou část celkové mozkové hmoty, zbytek je rozprostřen v duté, velmi silné a velmi odolné páteři. Oči jsou na hlavě pouze dvě, vprostřed pod nimi je posazena jedna tenká nosní štěrbina. Ústa, stejně jako mu-o-čská, jsou bezzubá, avšak obsahují jazyk a komplikované hlasové ústrojí. Pod mírně vystouplou bradou se nachází uskupení dalších štěrbin, které připomínají žábry některých pozemských živočichů. Tyto štěrbiny ovšem slouží jako uši. Na vrcholu hlavy se nachází také jakási měkká, houbovitá tkáň, obvykle žlutozelené barvy. Tkáň má pouze krycí význam, nazvala jsem ji termínem Jáálské vlasy kvůli jisté podobnosti s vlasy lidskými.
   Samotné tělo je pak podřízené úloze lovce. Silné končetiny, štíhlá postava. Zvlášť obratný je ocas. Jednak je to jejich třetí ruka a jednak pomáhá udržovat rovnováhu při šplhání po stromech.
   Jejich pohlavní ústrojí je umístěné v rozkroku. Mužské od ženského se vzhledově neliší. Samotný styk probíhá přilnutím.
   Naprosto fascinující je vylučovací soustava, která vyúsťuje póry na pokožce. Oni doslova vypotí veškeré nežádoucí látky ze svého těla.“

   PŘESTUPKOVÝ ZÁZNAM MÁŠENKY II
   (Přeloženo)

   První bod:
   Zapsal – Nižší vědec V
   Vrchní vědec K slídí v mojí kabině a narušuje tak můj soukromý životní prostor. Přistihl jsem ho, když prohledával moje zavazadla. Jeho reakce byly hrubé, sprosté. Dvakrát mě označil za idiota.

   Druhý bod:
   Zapsal – Vrchní vědec K
   Nižší vědec V zcizil kožený oděv mrtvého Jáála. Označil ho za suvenýr a ukryl ve své kajutě.
   Nižší vědec V mi vyhrožoval fyzickým napadením. K tomu však nedošlo.

   Třetí bod:
   Zapsal – Vrchní vědec K
   Nižší vědec V označuje Jáály za Beťany, ač podepsal prohlášení, že toho slova nepoužije.

   Čtvrtý bod:
   Zapsala – Nižší vědec L
   Nižší vědec V označuje Jáály za Avatary.
   Nižší vědec V označuje Mu-o-čany za šmouly.
   Nižší vědec V používá nevhodnou zkratku pro Mu-o-čanský národ – MOČ.

   Pátý bod:
   Zapsal – Zástupce vrchního vědce M
   Z relikviáře se ztratil unikátní kostěný Jáálský náhrdelník. Byl nalezen na krku Nižšího vědce V, který ho odmítá sundat.

   Nižší vědec V (člověk):
   „Úvodem říkám, že moje jméno je Miroslav Venger. Označení iniciálou nepřijímám.
   Po vlastním sběru dat uvádím následující:
   Na P3 se nachází bohatá ložiska uranu, ropy a barevných kovů. Většina z těchto ložisek je snadno přístupná i té nejtěžší technice.
   Jáálové jsou velmi obratná a přizpůsobivá rasa s velkým potenciálem. K životu jim stačí minimum spánku, nejsou nároční na stravu a jsou přirozeně odolní. Závěry sám vyvozovat nebudu.
   Krom možnosti těžby se nabízí P3 i jako případná turistická destinace.
   Z mého vlastního výzkumu bakterií a virů z P3:
   V příloze posílám informace pro projekt Emzácká kaše.“

   ***

   Z deníku M. Vengera:
   Jsem si naprosto jistý, že objev P3 způsobí i natočení remaku Avataru. Doufám, že mě na to Kristýna nebude tahat do kina.

   ***

   Výňatek z článku z Mu-vědecké noviny.
   (Přeloženo)

   Radikální odpůrci Mu-o-čanů se prezentovali teroristickým útokem na vědeckou laboratoř P1-Východ. Sebevražedný atentátník měl za cíl propašovat alazitovou výbušninu k centrálnímu generátoru. Po odhalení ostrahou odpálil výbušninu již ve vstupní hale. Krom něj zemřel další člověk a čtyři Mu-o-čané. V hale se v tu dobu nacházeli i Dr. Lopata a Dr. Kazimír. Podle předběžných zpráv jsou oba dva na seznamu obětí.

   ***

   Catherine Sauce za pomoci svých až fanaticky oddaných následovníků uprchla z psychiatrické léčebny a znovu vzala útokem Eiffelovu věž.
   (Výňatek z jejího proslovu, přeloženo.)
   „Apokalypsa je blízko, ne však tak blízko, aby se jí dnešní starci měli bát! Když ale udeří, já zde budu pořád! A na sobě ponesu mladé tělo! Toto tělo.“
   Při zneškodňování policií kladla slečna Sauce odpor a velitel jednotky byl nucen proti ní použít zbraň. Zasáhl ji do oblasti hrudníku celkem třikrát, přesto měla dotyčná ještě dostatek elánu na to, aby ho stihla pokousat na ruce. Až se její stav zlepší, bude převezena z vojenské nemocnice do vězeňské cely.

   ***

   Otázka otočeného vysílače.

   Na P3 se nachází vysílač, který je v mnohém podivný. Je umístěný na vrcholku hory a čas od času k němu zavítá nějaký Jáál, který cestuje i přes půl planety. Celkový personál tvoří jeden maličký kmen, čítající šedesát jedinců. Tento vysílač vysílá nepravidelně jednou do měsíce. Na celé planetě ho téměř nikdo neposlouchá a to ne z důvodu, že by nechtěl, ale protože nemůže. Vysílač je vybaven jakýmsi prototypem zesilovače, který vysílání značně ruší a navíc je také naprosto nelogicky nasměrován k místnímu slunci (trochu nad něj, abych byl přesný).
   Ukázka zprávy:
   Posílám obrázky. Děkuji za obrázky. Náš stav – bez problémů. Loučím se.
   Spolu se signálem putují i obrázky obvykle stromů nebo zvířat, popřípadě samotných Jáálů.

   ***

   JEDNÁNÍ MEZIPLANETÁRNÍ RADY
   (záznam, přeloženo, cenzurováno)

   Hugo: „Vandalové, lidští vandalové mi rozebrali osobní přepravní vznášedlo. Omlouvám se, že jsem dorazil pozdě.“
   Richard: „Ah, ta nevyřešená otázka hodnoty zlata.“
   Hugo: „Takže, chtěli jsme probrat kontakt s Jáály, že? Požaduji, aby ho provedl Mu-o-či.“
   Richard: „Souhlasím. Normálně bych se hádal, ale když máte ten smutek.“
   Hugo: „Smutek? Někdo zemřel?“
   Richard: „Ne. Víš, možná hůř.“
   Hugo: „Nerozumím.“
   Richard: „Mášenka II přišla na účel toho podivně natočeného vysílače.“
   Hugo: „Výborně! Tato záhada mě osobně zajímala. Pověz.“
   Richard: „Znáš Jáály. Jsou primitivní rasa. Ještě víc než lidé, haha.“
   Hugo: „Napínáš mě schválně?“
   Richard: „Vždyť Jáálové ani neznají pořádně zápor. Pouze ne. Ale všechno ostatní vyjádří opisem.“
   Hugo: „Ano, taktéž zajímavé. Co to má co dělat s tím vysílačem?“
   Richard: „A nezdají se jim sny.“
   Hugo: „Opravdu nevím, kam tím míříš.“
   Richard: „Jen tím naznačuji, že jsou Jáálové proti Mu-o-či velmi zaostalí.“
   Hugo: „Proč to naznačuješ?“
   Richard: „Víš, jak jste vy Mu-o-či tolik hrdí na to, že jste byli první ve vesmíru, kdo kontaktoval jinou inteligentní rasu?“
   Hugo: „Ano. Vás. Je to ukázka naší vědecké vyspělosti.“
   Richard: „No. Tak si představ, že nejste první.“
   Hugo: „Nerozumím.“
   Richard: „Jáálové vás předběhli o víc jak dvě stovky roků. Podívej se na zprávu z Mášenky II.“

   ***

   Mu-o-či něco přehlédli. Jáálové na to mnohem dřív omylem narazili. Ve vesmírném měřítku se velmi blízko Jáálské P3 nachází jiné slunce s plynným gigantem nazvaným krátce JPO-5. Kolem něj obíhá malý, horký měsíc. A na něm, světe div se, žije další, již tedy čtvrtá, inteligentní rasa. Tato čtvrtá rasa pro úspěšnější boj vyvinula jakési vysílačky. Jejich signál byl tak silný, že ho bylo možné zachytit na P3. Jáálové odpověděli a udržovali s touto rasou lehký kontakt. Vyměňovali si nákresy fauny a flóry, nic jiného vzhledem k absenci překladače nebylo možné. Navíc, signál putoval vesmírem dobu delší než čtyři pozemské měsíce.

   Timokraté kontaktovali Jáály a velká část zájmu se přenesla k JPO-5. Bohužel, jak říkali Mu-o-čané, nebude lehké se s nimi jen tak spojit. Díky nevhodně postavenému slunci je složité vymyslet, jak na tom místě sestavit přístav.

   ***

   Humanitní změna.
   Slovo člověk je nyní vykládáno jako jakákoliv myslící bytost. Člověkem jsou pozemšťané, Mu-o-čané, Jáálové. Kdokoliv, kdo je toho hoden.
   Příslušník lidské rasy se nyní nazývá pouze Pozemšťan nebo Zemšťan.

   ***

   JEDNÁNÍ MEZIPLANETÁRNÍ RADY
   (záznam, přeloženo, cenzurováno)

   Hugo: „Vyřídím Jáálskému velvyslanectví naše usnesení. První ZPJ by měl být na naší radě přítomen již příští měsíc. A teď, pokud mě omluvíš, Richarde, ukončím zasedání. Jsem objednán u doktora, vyrážka se znovu objevila.“
   Richard: „Halt, Herr Hugo.“
   Hugo: „Ano?“
   Richard: „Dozvěděl jsem se znepokojivé zprávy.“
   Hugo: „Je to nutné? Rád bych-“
   Richard: „Ano, je to nutné. Posaď se.“
   Hugo: „Ano, ovšem. Co se děje.“
   Richard: „Jsi nervózní?“
   Hugo: „Vlastně, teď jak jsi to řekl, pomalu začínám být.“
   Richard: „Necukají ti oči, asi jsi nervózní málo.“
   Hugo: „To je nevhodný žert.“
   (Richard podroboval Huga chladnému pohledu tak dlouho, dokud Hugovi opravdu neproběhl jeho tik.)
   Richard: „Pověz mi něco o laboratoři na P1. Konkrétně v oblasti Západ-Tábor.“
   Hugo: „Ouvej. Takže vy jste objevili tuhle laboratoř. Myslel jsem, že vám to zabere mnohem víc... let.“
   Richard: „Co třeba program Pozemská kašička.“
   Hugo: „Pochop nás, nemohli jsme si být jisti, zvlášť potom-“
   Richard: „Úspěšně otestované pokusy, jak efektivně zabít člověka.“
   Hugo: „Dovol, abych poznamenal, že my na rozdíl od vás jsme ty pokusy nedělali na živých jedincích.“
   Richard: „Tak tohle ne. Ten případ je uzavřen, viníci byli odsouzeni a vaše rodiny odškodněny, tím to hasne. Západ-Tábor je zcela jiná věc. Myslel jsem, že před sebou nemáme tajnosti!“
   Hugo: „Za náš národ se omlouvám. Spolupráce měla být založena na důvěře. Žádné tajnůstkaření. Přednesu věc radě, Západ-Tábor vám bude zpřístupněn.“
   Richard: „Velmi dobře.“

   ***

   Toho dne byla odvolána podle záznamů neexistující, výhradně lidská flotila SpyX, která rozhodně nebyla poblíž P1 a která rozhodně nedisponovala alazitovými střelami.

   Stáhnout jako PDF
   Názory a komentáře ( 0 /2 )

   [ ZNÁMKY ] | [ ZPĚT ]

   NickZnámka
   HadejKdo1
   Kanyapi1
   Lutus1
   Thebots1


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).