Duší celkem: 901
Přítomných duší: 4
V krčmách: 3

   Nápověda

   Dovednosti

   [ OBECNÝ POPIS ] [ SEZNAM DOVEDNOSTÍ ] [ CENA DOVEDNOSTÍ ] [ PRINCIP ZACHOVÁNÍ MOCI ]

   Dovednosti na DarkAge mají 5 úrovní. To, co postava na dané úrovni dovede, se liší podle herního světa. Pro příklad můžeme uvést dovednost vzdělání. Její jednotlivé úrovně budou ve světech s povinnou školní docházkou představovat mnohem vyšší znalosti, než ve světě, kde je škola výsadou vzdělanců. Konkrétní fungování dovednosti tedy určuje vždy vypravěč. Odhady vypravěče vycházejí z obecného popisu úrovní dovedností, zasazených do kontextu světa, v němž se příběh odehrává.

   Nezkušený (0) - Představuje znalosti běžného člověka. Úroveň nezkušený ovládají všechny postavy automaticky. I když se spoustu věcí neučíme, máme určitou představu, jak je provést i bez praktické zkušenosti. Nezkušený nemá nikdy jistotu úspěchu, ale pouze naději tím větší, čím triviálnější je prováděný úkon.

   Začátečník (1) - K dosažení této úrovně už nestačí pouhá pasivní zkušenost. Postavy musí vynaložit úsilí (body potenciálu) a dovednost nastudovat nebo natrénovat. Odměnou začátečníků praktická znalost dovednosti, kterou uplatní při všech všedních úkonech. V počínání začátečníka ovšem stále chybí jistota a těžší úkony jsou pro něj téměř nesplnitelné.

   Pokročilý (2) - Je člověk, který by se danou dovedností dokázal živit. Jeho znalosti a zkušenosti už nejsou pouze povrchním zájmem, ale pokročily na úroveň, kterou ocení i ostatní lidé. Pokročilý vykonává běžné úkony v rámci své dovednosti s jistotou, neobvyklé kousky mu však stále mohou činit potíže.

   Mistr (3) - Dlouholetý profesionál, který dovednost provozuje pravidelně, může dosáhnout mistrovské úrovně. K expertní znalosti se tak přidává dlouhodobá zkušenost, díky které je mistr schopný dobře radit ostatním. Mistři často zvládnou i méně obvyklé věci, v rámci své dovednosti.

   Velmistr (4) - Stát se v nějaké dovednosti velmistrem, je práce na celý život. Velmistr je pomyslný vrchol, kterého může daná postava v dovednosti dosáhnout. Nezaručuje sice absolutní jistotu úspěchu, nikdo bohužel nejsme neomylní, ale představuje schopnosti, na které ostatní jen těžko dosáhnou. Velmistři se nebojí pustit do jakkoli těžkého úkolu, naopak často přijímají výzvy a často jim čelí s úspěchem. Jen velmistr si může dovolit to, co je pro ostatní nepředstavitelné a uspět.    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).