Duší celkem: 902
Přítomných duší: 0
V krčmách: 0

   Nápověda

   Nápověda

   Hody kostkou, zkratky

   V popisech kouzel nebo zvláštních schopnosti v pravidlech pro Dračí Doupě jste se jistě už setkali se zkratkami jako '2k6', nebo 'k%'. Tyto zkratky znamenají, kolikrát a kterou kostkou si máte hodit, abyste dostali příslušné číslo, a jak s ním máte naložit.

   1. Hod šestistěnkou, 1k6
    Zkratka '1k6' říká, že tuto zkratku máte nahradit číslem, které vám padne při jednom hodu šestistěnnou kostkou.
    Př.:
    "Artak bárak!"
    Kouzelník Gandalf sešle kouzlo Modré blesky na holuba, který má dva životy.
    Seslání se zdaří a blesky zasáhnou cíl.
    V pravidlech je napsáno, že v případě zásahu zraní Modré blesky za 1k6 životů.
    Gandalf si hodí šestistěnkou a padne mu jedna.
    Holub je zraněn za jeden život.
    Holub stále žije.
   2. Více hodů najednou, 2k6
    Zkratka '2k6' říká, že tuto zkratku máte nahradit součtem dvou hodů šestistěnnou kostkou.
    Př.:
    "Járak bárak!"
    Kouzelník Gandalf sešle kouzlo Zelené blesky na holuba, který má dva životy.
    Seslání se zdaří a blesky zasáhnou cíl.
    V pravidlech je napsáno, že v případě zásahu zraní Zelené blesky za 2-12 (2k6) životů.
    Gandalf si hodí šestistěnkou a padne mu jedna.
    Gandalf si hodí šestistěnkou podruhé a padne mu znovu jedna.
    Holub je zraněn za dva životy.
    Holub je mrtev.
   3. Jiné druhy kostek, 1k10
    Číslo vpravo ve zkratce '1k10' říká, kolikastěnnou kostkou má být hod proveden. V tomto případě desetistěnkou. Dále se nabízí spektrum dalších různých druhů kostek, ale k nejpoužívanějším patří jen k6, k10 a k4.
    Upozornění: Více hodů najednou i jiné druhy kostek se samozřejmě můžou vzajemně kombinovat!
   4. Procentuální hod desetistěnkou, k%
    K procentuálnímu hodu se vždy používá desetistěnná kostka. Hází se vždy dvakrát, přičemž každý ze dvou hodů nahradí jednu cifru (např. 6 a 5 dají 65%). Vyjímkou je kombinace 0 a 0, což znamená 100% (nelze dosáhnout hodu 0%).
    Použití: Procentový hod se používá zpravidla, když zjišťujeme úspěšnost nějaké akce (seslání kouzla, vykování meče). Výsledek hodu porovnáváme s pravděpodobností, kterou udává PJ nebo pravidla - 0 až 100. Pokud je hod stejný nebo nižší jak pravděpodobnost, akce se zdařila.
    Př.:
    "Járak bárak!"
    Kouzelník Gandalf sešle kouzlo Zelené blesky na holuba, který má dva životy.
    V pravidlech je uvedeno, že šance na zásah Zelených blesků je osmdesát procent.
    Gandalf si hází desetistěnkou a padne mu nula.
    Gandal si hází znovu a padne mu také nula.
    Sto procent je vyšší než pravděpodobnost - osmdesát procent.
    Kouzlo holuba nezasáhlo.
    Holub je nezraněn.
    Gandalf se přejmenoval na Šmajdalf.


    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).