Duší celkem: 906
Přítomných duší: 5
V krčmách: 1

   Knihovna

   Krásná literatura

   Elfové z Lípového lesa VI.
   Funclub Lípy

   25. srpna 2006

    
   "Není čas na žádné příjemnosti,, můj drahý Einire." řekl Chůvolas a temně, téměř šeptem doadal: "Musíme běžet třicet dní a třicet nocí, abychom dorazili do místa, kde se ten odporný Pervitin skrývá. Znám ho. Sídlí ve Věčně zelených pláních. Jsou to nejvyšší, a nejnebezpečnější hory Skřetozemě."
   "Ano, slyšel jsem o Věčně zelených pláních. Není tam jen Pervitin, je tam i jeho poavoučí strážkyně, Mar-Ihu-Ána. Kolují o ich hrůzostrašné zvěsti." přisadil si zachráněný-nezachráněný Píšťalka.
   "Vskutku." stvrdil někdo.
   "Zabijme toho skřeta, přátelé, a neštetřeme jej." Navrhl Chůvolas. Tentokrát to myslel vážně.
   Tanir zamrkal. Pak udělal salto, při kterém tasil krátký meč, pokrytý něžnými elfskými runami, a zabodl jej skřetovi do krku. Dopadl na nohy, a prohrábl si vlasy, zlatem zářící.
   Pak se uklonil a ostatní elfové téměř snobsky tleskali. Všichni, krom Einira ,který si hladil své vypracované bříško a Celebritorna , který jej při tom pozoroval. Pak někdo řekl :
   "Čas vyrazit, mí milí. Věčně zelené pláně očekýávají náš příběh."
   "Říká se příchod" opravil Celebritorna Lípen a jako první, s lukem, obouručákem , a Píšťalkou na zádech se lekým tanečním krokem rozběhl vstříc rozlehlým dálkám.
   Ostatní jej následovali. Běželi rychleji než vítr prohánějící se v okolních soutěskách. Běželi rychleji než vlna narážející na skály. Běželi tak rychle, a tak vytrvale, že by každý běžec zaplesal. Běželi proto, že měli úkol. Měli cíl. Prozatím se jím stal pouze Pervitin Bral, ale vyšším cílem byl...

   Heroická znělka

   ... LOB PARLEY.

   * * *

   Country hudební doprovod

   "A jsme tu," pronesl svým jedinečným hlasem chrabrý Celebriton, když celá družina hrdinů určených ke spáse celé Levozemě stanula před velikým kukuřičným polem.
   Většina klasů v pokročilém stádiu uzrání převyšovala šlechetné hlavy elfů, jejichž matný odlesk vycházející z jejich vlasů soustředěný na suchý drn uprostřed polní cesty zapálil kus suché trávy.
   "Jujky," zapiště Píšťalka a dal se do zběsilého podupávání čtyř hořících centimetrů krychlových.

   Enir se zatím dal do trhání klasů kukuřice, které mají nasytit alespoň na chvíli hladové krky živící se již čtyři dny na své cestě pouze elfským chlebem zvaným Chlebas.
   "Jak jsi jen mohl, Enire?" zhrozí se Lípen, který právě do kapsy zastrčil pilníček na nehty. Nasadí zhrozený výraz který sjede až k tasenému meči sběrače kukuřice.
   "Jak jsi mohl? Tasil jsi svoji zbraň proti těmto nevinným tvorům? Proč..." ukápne Lípenovi z líce slza, když se sklání k useklému klasu kukuřice. Plod zvedne a lítostivě ho pohladí:
   "Bleblebleblebla. Blableleletuble," promluví prastarým elfským jazykem a vytrhne z klasu jednu kuličku.
   "Ale vždyť..." opáčí Einir, zatímco chudákovi píšťalkovy začaly hořet boty. Ostatní elfové se dali do hašení - někteří hbitě sundaly kabáty a snaží se oheň zadusit, další si však rovnou začaly rozepínat poklopce k udušení ohně tekutinou.

   Hlasitá dramatická hudba v podobě dechových nástrojů

   "Hej, vy cvelfí hnisové!" ozve se odkaďsi z pole.
   Lípen i Enir zahodí své úlovky v podobě kukuřice a napnou svá před chvílí vyčištěná ouška.
   "Pozor, bratři! To je Trupík Mlok! Farmář! Má s sebou i psy!" vykřikne Píšťalka, který se zatím zul z bot.

   Lípen okamžitě tasí luk a nadhodí hrdinsky nepřátelský úsměv, přičemž jeho veškeré slzy rázem zmizely.
   Poté ale mrkne na Enira:
   "Není čas se zdrožovat! Již se nemůžu dočkat na Mar-Ihu-Ánu - to bude zase zážitek!"
   "Utíkejteeeeeee!" zařval Píšťalka, kterého právě omylem pokropili "hasiči", kteří vyleknutím přestali mířit na boty.


   Stáhnout jako PDF
   Názory a komentáře ( 0 /10 )

   [ ZNÁMKY ] | [ ZPĚT ]

   NickZnámka
   Aandromeda1
   Alizee1
   Dave1
   Erik.Blackboar1
   Extremer1
   Ferro_the_King1
   Guner1
   Happy.lady1
   Christopher1
   Jon1
   Kolaps2
   Liquerier1
   Lutus1
   Meladyanne1
   Mr.Killer1
   Nevyn1
   Nonsence1
   Pevnybojar1
   Rinoli1
   Teranell1
   Tolpen1
   Tonik1
   TorogTarkdacil1
   ToxaLandor1


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).