Duší celkem: 899
Přítomných duší: 5
V krčmách: 3

   Knihovna

   Krásná literatura

   Kapitánovo svědectví
   Holyan

   26. ledna 2006

    
   20: 33
   „Popište nám, co jste tedy viděl, kapitáne Gerrisime.“
   „Kapitán Kieth Gerrisime, kapitán hvězdné lodi Poutník 03, Meziplanetární federace, číslo 059278055.“
   „Ale no tak, tohle jsme už slyšeli dvanáctkrát, kapitáne. Možná byste nám mohl říct něco, co by se nám hodilo, co?“
   „Kapitán Kieth Gerrisime, kapitán hvězdné lodi Pou-“
   „Tak dost! Buď nám řeknete to, co potřebuje Aliance vědět, nebo se vrátíte na celu! A tam to nebylo zrovna hezké, že? Ti Klingoni nejsou zrovna přátelští, viďte?“
   „Udělali mi toh... ehm, kapitán Kieth Gerrisime, kapitán hvězd...“
   „Na tohle nemám nervy. Okamžitě sem přivezte Podkožník! Hned!“
   „Ano, mylorde Sarmwere!“

   * * *

   20:48
   „Výborně. Tomuhle se říká, kapitáne, Wermirdren, ve vašem jazyce zřejmě podkožník. Čistě Thelassiánská výroba a technologie. Tohle vás donutí promluvit! Vojáci...“
   Dva hlídači, kteří přivezli zvláštní velký stroj s několika podivnými trubicemi na kolečkách, přijdou k zuboženému, dlouho mučenému kapitánovi Gerrasimovi a chytnou ho tak, aby se neskácel ze židle.
   „Už ne, prosím, ne!“
   „Držte ho pořádně!“
   Mylord Sarmwere, důstojník armády Rebelské Aliance, uchopí pevně jednu z trubek a vytáhne ji z přístroje. Na jejím konci se blyští černé ostří, které je ukončeno malým otvůrkem.
   „Ne...“
   Důstojník spustí podkožník stisknutím malého modrého tlačítka a z otvoru v ostří na konci trubice vyjede jakýsi malý, asi dva centimetry dlouhý červený proužek, který jasně světélkuje.
   „Chechee,“ zasměje se Sarmwere a přiloží ostří ke kapitánově hlavě. Vzápětí otočí nějakým kolečkem na podkožníku a ten začne hluboce bzučet.
   Místností se roznese kapitánův úpěnlivý křik způsobený nelidskou bolestí, kterou vyvolává laser na ostří podkožníku.
   „Tak co, teď nám už něco řeknete?“ optá se ironicky Sarmwere a dá trubici dál od kapitánovy hlavy.
   „Eh, uff, kapitán, ech, Kieth Gerr... uf, chmpf, Gerrisime...“
   Místností se opět roznese strašný křik. Sarmwere se pobaveně zasměje a vypne podkožník. Kapitán Gerrisime právě omdlel.
   „Trikodér.“
   „Tady, pane.“
   „Hm, takže životní funkce narušeny, puls nízký, teplota: 107,60 °F. Výborně, v téhle horečce mi řekne, co budu chtít, blouzní, fajn.“

   * * *

   21:05
   „Takže, kapitáne, teď, když blouzníte, potřebuji, abyste mi řekl, co jste chtěli v našem sektoru. O co vám šlo? Řekněte mi to.“
   „Hhch, podpraporčíku Klossi, změňte směr na P909az5, to je planeta Aliance. Jakmile opustíme hyperprostor, okamžitě spusťte maskování, a to jak radarové, tak optické, všechnu energii poté převeďte do štítů, ať nás nepoznají podle sonaru.“
   „Výborně, jen tak dál.“
   „- Ano, pane.
   - Výborně.
   - Pane, vstupujeme do hyperprostoru.
   - Modrý kód, poručíku Faradayi!
   - Ano, kapitáne. Modrý kód.“

   * * *

   21:10
   „- Pane, opustili jsme hyperprostor, dvaaosmdesát procent energie ve štítech a maskování, škody nula procent.
   - Výborně. Plný výkon k orbitě.
   - Pane?
   - Delberte?
   - Zaznamenal jsem dva maskované remorkéry na orbitě planety, nevšimli si nás. Jsou to strážní remorkéry Aliance.
   - Zajímalo by mě, co tu hlídají, dva remorkéry nic nezvládnou, jsou to pozemské jednotky, zvláštní.
   - To ano, pane.“
   „Oprewen, klesla mu rychle horečka, takhle přestane za chvíli blouznit a nic se nedovíme,“ pronese Sermwere a zapne opět podkožník. Provede tu stejnou proceduru jako před pár minutami, jen s tím rozdílem, že již nikdo nekřičí...
   „Stráže, doneste mi drogu Mirandu, rychle!“
   „Ech? Eehm...
   - Pane, jsme na orbitě, remorkéry pořád nic nezaznamenaly. Nikdo o nás snad neví.
   - Kapitáne, skenery zaregistrovaly velký počet radarů na povrchu, těmi by mohli objevit teleportaci na povrch...
   - Díky, poručíku Perthe, můžeme toto riziko nějak snížit?
   - Nemyslím, pane, bohužel zřejmě ne.
   - Dobrá, Scott, Perth, Kloss a doktor Hrewen za pět minut v přenosové místnosti.
   - Ano, pane!“

   * * *

   21:14
   „Takže, kapitáne, mám tu pro vás medicínku,“ zasměje se Sermwere a uchopí ruku kapitána Gerrisima. Od svého opasku vytáhne malou ampulku s jehlou na konci, naplněnou jakousi průhlednou tekutinou. Pak ji vrazí kapitánovi do ruky přesně do žíly.

   „- Kapitáne, nacházíme se v džungli čtvrt kilometru od cíle.
   - Vzduch v normálu, radiace v pohodě, v okolí půl kilometru trikodér nezaznamenal žádné humanoidní tvory. Vypadá to, že jsme sami.
   - Výborně, všichni nabijte fasery, stoprocentní výkon, střílejte na povel, Scotte, kontroluj puškohledem okolí, Klossi, pořád scannuj okolí trikodérem.
   - Dle rozkazu, kapitáne!“
   „Výborně, takže teplota opět vysoká, fajn. Jen aby se nám neudusil... zatím nám řekl vše, co jsme chtěli...“
   21:28
   „- Pane, jsme od komplexu asi 30 metrů, jen nemůžu nikde najít vchod.
   - Tahle džungle je hodně neprostupná, musí být poblíž, asi podzemní komplex, ne?
   - Zřejmě ano, nevím, kde by zde postavili průmyslově-vědeckou továrnu.
   - Pane, co je vlastně cílem tady na povrchu? Jsme přece průzkumníci vesmíru, ne špióni nebo válečná loď.
   - Máme odsud vynést plány technologií na obnovu buněk v mozku. Tohle tu prý vyvinuli místní vědci a my potřebujeme plány, abychom je mohli předat federaci a tím bychom mohli vlastně zastavit stárnutí lidí, tedy co se mozku a myšlení týče.
   - Tak to vůbec nechápu, ale...
   - Je to jednoduché...
   - Podpraporčíku, není čas na lékařskou přednášku.
   - Ano, pane.“
   „Tak teď už víme, co tu chtěli, výborně. Škoda jen, že jsme museli zabít toho doktora a ostatní, že? Možná by se ještě hodili. No, kladli odpor, a proto museli být obětováni.“

   * * *

   21: 35
   „- Už to tu obcházíme věčnost, pane. Kde je ten vstup?
   - To nevím, ale neodejdeme, dokud je nenajdeme, Scotte.
   - Pane, právě něco zaznamenal můj trikodér!
   - A co, Klossi?
   - Jsou to dva lidi, pár metrů od nás, cože? Ouumppf...
   - Střílejte, volná palba. Zasáhli Klosse!
   - Pane, první to odnesl!
   - Okamžitě se vzdejte a zahoďte zbraně!
   - Achchchcumpfg.
   - Pane, zabili doktora.
   - K čertu!
   - Tak bude...ufffmpg.
   - K čertu, rychle, vysílačku na Poutníka!
   - Tedy, pane.
   - Poutníku 3, tady Povrch, slyšíte?
   - Poutník 3 slyší.
   - Poutníku 3, máme problémy, kontakt s nepřítelem, nějak se maskovali, že jsme je neviděli na trikodéru, máme tu 2 raněné, nedalo se nic dělat, neviděli jsme je.
   - Máme vás přenést?
   - Ne, pošlete pro ně výsadek a odneste je na palubu, my dokončíme misi.
   - Ano, pane. Provedeme, konec.
   - Poutníku 3, konec.
   - Tak jdeme, rychle.“

   * * *

   22:00
   „- Takže, konečně to máme! Támhle.
   - Je to asi 15 metrů, dva strážníci, jednoho sejmu puškou, druhého vy, pane.
   - Dobrá. Do nich!“

   - Takže, můžeme jít.
   - Pane, napojím se na ty dveře, abychom mohli zjistit kód.
   - Není třeba, tady je, měl ho ten voják v kapse na papíře.
   - Idiot...“
   „Takže takhle se sem dostali, zajímavé. Musím posílit stráž.“
   *Kašlání*
   „Co je? Povídej dál!“
   *Pokuckávání*
   „- Jdeme, rychle, kryjte se, za čím můžete. Pokud někoho spatříte, skryjte se. Pokud možno nestřílet.
   - Ano, pane.
   - Jistě, kapitáne.“

   * * *

   22:06

   „- Kapitáne, támhle je jeden strážník.
   - Obejdeme ho, támhle je vchod do té laboratoře.
   - Kdo tam? Vylezte, hned! Wertimen kue postren, hlewrert!
   - Zamířit, natáhnout, vystřelit!
   - Oumpf, aa, moje břicho, áá!
   - Do... k čertu, Scotte, proč nemíříš?
   - Pane, okamžitě sem zamířila jednotka Wirtů!
   - Kde jsou?
   - Aaach, pomoooc!
   - Všude, obklíčili nás!
   - Sakra, rychle, sem! Klimatizace je poslední možnost!
   - Pane, myslím, že...
   - Rychle pojďte, oba!“

   22:07
   „- Pane, Scott to nestihl, sejmuli ho blasterem, asi do hlavy. Měl to rychle za sebou, neřekl ani bů...
   - To snad ne! Musíme se odsud dostat!
   - Jak?
   - Rychle, za mnou, tahle klimatizace je naštěstí tak velká, že není problém běžet.
   - Pane, jsou tu zas, trikodér úplně zčervenal, kolik jich tu je. Ale kde? Prý jsou kolem nás, ale já nikoho nevidím!
   - Sakra, kde jsou? Rychle, začni kolem sebe pálit, jak to jde!
   - Ano, pane!
   - Aach...
   - Oupffffch!
   - Qendr...aaaaaaaa...
   - Pane, vůbec jich neubývá.
   - Jak to, že je nevidíme? Nemohou mít přece takové maskovaní?
   - To nevím, puuneeeee...
   - Co je? Co se děje?
   - Umpfffff...
   - Kapitáne Gerrisime, odhoďte zbraň a dejte své ruce za hlavu. Odhoďte trikodér a váš opasek! Hned, nebo dám svým mužům povel...“
   „Tak, a to je tvůj konec, ty kapitánku Federace! Cheche...“
   „- Ufff, dobrá. Dobrá!
   - Výborně, vidíte, že to ani nebolelo. Vojáci, terwe!
   - Kolik vás tu bylo? Jsou vás tu desítky!
   - Ano, sledovali jsme vás od té doby, co jste se teleportovali na povrch.
   - To snad ne. Hej, jděte ode mě dál!
   - Tohle vás jen uspí, je to paralyzér.
   - To ne...
   - Jdeme, odveďte ho do cely a zavolejte mylorda!“

   * * *

   22:13
   „Díky, kapitáne, to mi stačí, teď se vrátíte do své cely a odpočinete si, dostanete infuzi s něčím, co vám pomůže. Zítra budete popraven, ještě něco?“ zeptá se Sermwere, když probudí vyčerpaného kapitána, který sotva v horečce vnímá.
   „Ne? Výborně. Řekl jste mi, co potřebuji. Jen mi není jasné, proč vám o ty plány tak jde. To má určitě hlubší význam, který brzo zjistím. Přece to pro Federaci nemá takovou cenu, aby porušila a překročila hranice s Aliancí. Podivné. Wirtové, odveďte ho do cely. Zítra před polednem ho popravte.“

   Stáhnout jako PDF
   Názory a komentáře ( 0 /13 )

   [ ZNÁMKY ] | [ ZPĚT ]

   NickZnámka
   Alichai2
   Athelas11
   Aug2
   Divac4
   DonSimon2
   Extremer3
   Ferro_the_King2
   Guner4
   Jakub.s4
   Jon3
   Kanyapi2
   Lutus3
   Meladyanne1
   Mofik3
   Nefer3
   Perilan2
   Teranell4
   Trpasle2
   Tufak3
   Winitar3
   Zarabeth1


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).