Duší celkem: 900
Přítomných duší: 1
V krčmách: 0

   Knihovna

   Krásná literatura

   Quinburg
   Elanius

   26. července 2014

    
   Ztracen vprostřed divokých hvozdů,
   Kam jen stateční se odváží jít,
   Kde z tichého listoví je slyšet hlas jen sov a drozdů,
   A šedivé vlky v roklinách výt.

   Nad vodou potoka sokolího,
   Z nějž pije jen divá zvěř,
   Marně hledá člověk bližního,
   Že přicházíš pozdě, tomu věř.

   Odvážný dobrodruh však, ten,
   Kdo překoná nebezpečenství vší,
   Spatří to, co zdálo se být pouhý sen,
   A stane v pevnosti ze všech nejstarší.

   Není žádný ve všech zemích,
   Co by se mu podobal.
   I nejkrásnější ve všech zpěvech,
   Tváří v tvář mu uvadal.

   Vítr mezi skalami prastarého hradu pěje,
   Nad stromy, jež vzpomínají druidů čas.
   Stříbrná skála se vprostřed sněhů skvěje,
   Opásána v hradeb mocných pás.

   Tam stála kdysi mocná stráž,
   Kde jen vlci zůstávají dnes,
   Kde černým větvím šeptá mráz,
   A tiše šumí starý les.

   Z bílé a rudé skal strany severu,
   Kde borovice spí na velkých balvanech,
   Zeje strašná skalní propast ze směru,
   Kde jen bláhový by na schodech ve skále nekrotil spěch.

   Nad divokou tou černou roklí,
   Jejíhož dna dohlédnout nelze,
   Zvedá se skalisko jen orlí a sokolí,
   Jehož vrchol ztrácí se v mlze.

   Vzhlédni, znavený poutníku,
   Kdož v bázni šplháš ke zhroucené bráně,
   Nad tvou hlavou pnou se ke skalisku zdi prorostlé kořeny lesíku,
   Jenž korunou je skále a odměnou tvé strázně.

   Zde v troskách paláce,
   Kde bydlí dnes již jen rys ostrozraký,
   Místo pro složení hlavy hledaje,
   Naděje je věcí orlů, smrt jen čeká vykradače, straky.

   Leč kterým bije v hrudi srdcí orlích,
   Zaslechnou ve větru poklidnou píseň dvou spících věží.
   Vysokých, štíhlých, s kameny zřícenin, jež ozdobil sníh,
   Jež oděny v stříbro a železný šarlat nejkrásnější z hradů střeží.

   Stáhnout jako PDF
   Názory a komentáře ( 0 /3 )

   [ ZNÁMKY ] | [ ZPĚT ]

   NickZnámka
   Aurelie1
   Azeret1
   Kanyapi2
   KingKarazhane2
   Zabovresk1


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).