Duší celkem: 906
Přítomných duší: 2
V krčmách: 0

   Knihovna

   Krásná literatura

   O emzácích a lidech III
   George

   24. září 2011

    
   (záznam, přeloženo)
   K: „Ta shoda je fascinující. Je to sice nepravděpodobné, ale je možné, že P2 a JPO-5-P4 jsou nějak spřízněné.“
   Venger: „No tak to sou savci. Zas bych to s tou euforií nepřeháněl.“
   K: „Vy to nechápete? Jaká je šance, že se nějaký život bude vyvíjet stejnou cestou? A ještě k tomu v tak rozdílných podmínkách?“
   Venger: „No a co oči? Nebo srdce! Nejspíš jste matičku vesmírnou evoluci přeceňovali. Možná neexistují myriády různých cest vývoje.“
   L: „Technicky vzato není Jáálské srdce-“
   Venger: „Vy víte, jak to myslím.“

   Slovní roztržka pokračovala ještě chvíli. Na jejím konci se argumenty přebitý M. Venger pokusil do přestupkového záznamu zapsat bod dvanáct: MOČ utlačuje lidskou menšinu. Zapisující nižší vědec L odmítla bod dvanáct zapsat.

   ***

   ZPZ, Richard T. uvedl pro EC-ONE:
   (přeloženo, redakčně upraveno)
   - Povídá se, že plánujete odchod ze ZR. Prý pro vás není dostatečně prestižní.
   „Mnozí lidé se domnívají, že Zastupitelská Rada je přežitek. Nesouhlasím s nimi, ale přiznávám, že její pravomoci jsou omezenější, než tomu bylo v minulosti. Nechceme se stát jen nějakou reprezentační ikonkou a v budoucnu chystáme několik velkých změn. Nemohu samozřejmě vyzradit všechno, ale nějaká malá informace by mi vyklouznout mohla, že? Pod Zastupitelskou Radu budou například nově spadat továrny WarArt a projekt Čapek.“
   - Co je pravdy na tom, že ZPJ je žena?
   „Tuto informaci mohu potvrdit. Slečna Láávová.“

   ***

   Z deníku Miroslava Vengera
   (přepis)
   K JPO-5-P4 jsme letěli sedm dlouhých dnů. Žádal jsem po Mu vysvětlení, jak je Mášenka schopná překonat poměrně velkou vzdálenost v čase jednoho týdnu. Odpověď jsem ne zcela pochopil. Zapíši ji k dnešnímu zápisu. Mám podezření, že si ze mě Mu dělají srandu.
   Podle L letí naše loď výrazně delší dobu než sedm dní. Vzhledem k vesmíru se tato doba zdá kratší a i čas uvnitř lodě plyne pomaleji. Tudíž se jakoby zdá, že cesta trvala týden.

   ***

   Pátý březen 67. Na Zastupitelské Radě se poprvé schází zástupci tří národů.
   (záznam, přeloženo, cenzurováno)
   Lááva: „Pokud budete souhlasit, vzala bych si úvodní slovo. Chci probrat těžbu surovin na P3. Některé firmy porušují smlouvy, vykazují nám špatná čísla a vykořisťují Jáálskou populaci.“
   Hugo: „Rada si vás může vyslechnout, ale problém nemůže nijak vyřešit. Vypadá to na čistě právní záležitost.“
   Richard: „Ale jistě si vás vyslechneme. Určitě jste si dala s přípravou projevu plno práce a nás oba tato tématika zajímá. Že? Prosím, mluvte.“
   (Informační řeč slečny Láávy o problému měla bezmála třicet minut. Richard T. dostal důtku a varování, jelikož si vypojil svůj překladač a zaujetí jen předstíral. Na svou obhajobu pronesl, že se mu líbí Jáálský zpěv.)

   ***

   Robotizace
   Mu-o-čanské laboratoře uveřejnily informaci, že jsou schopny pomocí složitých operací, nahrazováním tkání a částečnou robotizací prodlužovat život jakéhokoliv tvora po libovolnou dobu. Zpráva vyvolala značný ohlas, který opadl při zveřejnění částky za první robotizační operaci.
   „Toto devíticiferné číslo ovšem není konečné,“ uvedl Luie (Mu-o-či).
   „Jedna operace prodlouží životnost o několik dekád. Pokaždé, když bude zákrok opakován, se spotřeba energie, a tedy i cena, navýší a - samozřejmě - stoupne šance, že lékařský zákrok se nevydaří. Takzvaná nesmrtelnost je jen teoretická, prakticky není možné tuto operaci zopakovat více než třikrát.“

   Předběžně si proces předplatilo sedmnáct nejmenovaných lidí, devět z Moskevské Oligarchie a osm z Mu-Vyšší Vrstvy. Předplacena byla i tatáž operace pro jednu pudlavu.

   ***

   O vývoji na JPO-5-P4
   Při obrázcích z nevelkého měsíce nejspíš každého napadne otázka, jak to, že ta ryba má srst. Úsměvné, že?
   V noci teploty neklesnou pod čtyřicet stupňů Celsia, ve dne se pohybují v rozmezí šedesáti až osmdesáti stupňů. Suchozemští živočichové nemají žádnou srst, žijí poblíž zdroje vody a přes den zalézají do nor a jiných krytů.
   Je to jakýsi začarovaný kruh. Srst by ztěžovala ochlazovací procesy (pocení), díky čemuž by byl tvor postaven do velmi znevýhodněné pozice. Pokud ovšem chce odolat dennímu žáru, potřebuje ochranu před dotěrným sluncem. Slabá kůže se rychle spálí. Byla-li by kůže tvrdší a odolnější, opět by to znemožnilo ochlazování.
   Odmysleme si ryby se srstí, které představují jakousi prazvláštní vývojovou větev, a na JPO-5-P4 nalezneme jen jediného tvora, který je aktivní ve dne.
   Tento tvor sám sebe nazývá Řa (množné číslo je Řa-y). Před vysokými teplotami se chrání slabým oblečením z přírodní látky, kterou umí umně vytvořit. Oděv je volný, zabrání poškození sluncem a zároveň umožní pokožce volně dýchat. Ukázka inteligence a důvtipu. Řa-y se tímto dostali na vrchol evolučního žebříku.
   Právě zde Mu-o-čané začínají být znepokojeni. Na JPO-5-P4 se v jeden čas zároveň vyskytovaly tři sobě podobné inteligentní rasy. Dvě se nedokázaly adaptovat na denní život a byly Řa-y zcela vyhubeny.
   Nehostinný měsíc může uživit jen ty opravdu nejsilnější. Časté hladomory nutí tlupy Řa-y k vzájemnému napadání a boji o jídlo. Když se v okolí nevyskytuje jiná tlupa, kterou by bylo možné okrást, bez sebemenších zábran se uchylují ke kanibalismu. Společnost se tak očistí od starých, slabých a nemocných.
   Řa je schopen se dožít věku šedesáti let. Jen zlomek přesáhne třicítku.
   Ženy a muži zaujímají zcela rovnocenné postavení. Tlupa tak získává více „bojeschopných“ jedinců. Každý Řa je zároveň lovec i válečník. To ovšem celou rasu ochuzuje o genetickou rozmanitost. Například u lidí bylo běžné, že jeden kmen ukořistil jinému kmeni ženu. To je zde nemožné. Jednotlivé kmeny se mezi sebou mají šanci mísit snad jen tehdy, když je jeden vymýcen druhým a vítěz vezme poraženého na milost.

   ***

   (zápis, přeloženo)
   L: „Přišla odpověď. Richard T., Dr. Hugo i slečna Lááva vyjádřili svůj souhlas. Nalodění proběhne, jakmile se k nám připojí Jáálský zástupce.“
   Venger: „Takže vy s tím souhlasíte?“
   L: „Samozřejmě. Respektuji rozhodnutí zástupců.“
   Venger: „Přijali alespoň omezení ohledně zbraní?“
   L: „Až na jednu výjimku ano.“
   Venger: „To mě naplňuje klidem. Tou výjimkou samozřejmě myslíte nějakou jejich nestabilní rychlopalnou pušku, že?“
   L: „Nikoliv. Jedná se o náčelnický oštěp.“
   Venger: „V jejich jazyce se oštěp řekne Ká-ram.“
   L: „Vše proběhne za zpřísněných bezpečnostních podmínek.“
   Venger: „Vodní želva z JPO-5-P4 se zase označuje slovem Krá-ran.“
   L: „Kajuty jsou oddělené, do styku spolu přijdeme pouze za kontrolovaných podmínek.“
   Venger: „Pokud by udělal překladač chybu...“
   L: „Doktore V, pochybuji, že by projevili touhu přivést na naši loď obrovskou dravou želvu.“
   Venger: „Ale co když se něco zvrtne? Jak můžete být tak klidný, -ná.“
   L: „Budou zde celkem tři. Celkový personál lodi čítá pětadvacet lidí.“
   Venger. „Jo, to je dobré. Jako bych to viděl. Vytesaný nápis na žulové desce. Oni byli tři, personálu dvacet pět. Vzpomínáme. Kristýna Vengerová.“

   ***

   Popularita Zemských teroristických organizací, které soustavně ohrožují bezpečnost Mu-o-čanů a nyní i Jáálů, značně poklesla s příchodem Aarona Copperfielda do úřadu vnitřní bezpečnosti. Tomuto muži se prakticky přes noc podařilo to, o čem jeho předchůdci jen snili. Snad jen jediný malý flíček na jeho pověsti tvoří stále prchající Catherine Sauce. Ale prý i té ubývá štěstí. Technici jsou podle výpovědi pana Copperfielda jen krůček od zjištění, odkud zmíněná slečna šíří své zprávy do světa.

   ***

   (záznam, přeloženo, cenzurováno)
   Richard: „Dobře. Hlasujme tedy. Pro upřesnění prosím, ať každý uvede důvod pro své rozhodnutí. Ujímám se prvního slova. Jako zástupce Zemšťanů hlasuji pro přijetí Řa-y. Jsou nám, Zemšťanům, v mnohém blízcí. Až na drobné výtky jsem dostal od pana Vengera kladné hodnocení. A některé jejich technologie jsou přinejmenším inspirující.“
   Hugo: „Já, po zvážení všech bodů proti a bodů pro, se přikláním k Nepřijmout. Je to agresivní a bojovný národ, který jistě bude mít na svědomí značný nárůst kriminality. Měli by být nadále sledováni a v případě zájmu jsem ochoten navrhnout nějaký humanitární program. Nicméně, všemi osmi, odmítám jejich přijetí mezi Timokraty.“
   Lááva: „S přihlédnutím k dlouhověkému přátelství jsem pro přijetí. - Doktore Hugo, je vám-“
   Hugo: „Ne, nic mi není.“
   (Mimo záznam. „Jen mě hlodá myšlenka, že jednoho dne bude vyloupeno nějaké šperkařství jenom proto, že kdysi dávno poslala modrá opice žluté opici obrázek chlupaté ryby.“)
   Richard: „No tak výborně. Ukončuji zasedání. Děkuji vám.“

   Richard T sleduje hodinky, slečna Lááva se potýká s vypínáním holonotu a doktor Hugo se dnes až příliš zaobírá urovnáním svých dokumentů a jejich následným ukládáním do kabely.

   Richard: „Je po schůzi. Hugo? Ty nejdeš za rodinou?“
   Hugo: „Ale ne, kdepak. Jsem objednaný k doktorovi a mám ještě hodinu a půl. Nechce se mi domů jen tak na otočku. Myslím, že počkám zde.“
   Richard: „A ty, Láávo?“
   Lááva: „Já bydlím v budově. Využívám pracovního bytu. Jen- jsem raději v zasedačce než tam. Odtud je vidět na Lopatův Park, z mého bytu mám výhled na dálnici. Obvykle mizíš hned po skončení?“
   Richard: „Dnes a zítra přespávám taky tady v bytě. Můj dům přestavují.“
   Hugo: „Snad ne do nějakého neopseudoslohu? Ta móda mě děsí.“
   Richard: „Né. Instalují mi tam tlakové vyrovnávače, kontrolu vlhkosti a takové ty věci, znáš to. A představ si, haha, v hale budu pravý Jáálský modřín.“
   Hugo: „Takže s Flíí je to važné?“
   Richard: „Vážné? Ne. Neřekl bych. Náhodou asi nevíš, jak vypadá Jáálský smrk, co? Do jaké výšky by tak mohl vyrůst? Mám obavu, že bych časem musel probourat patro.“
   Hugo: „Vypadám snad jako encyklopedie? Máš tady Jáálku, zeptej se jí.“
   Lááva: „Když se ohlédneš, je to ten malý modrý hned u brány do parku.“
   Richard: „Oh, děkuji.“
   Hugo: „Šest metrů, víc ti nedoroste. Do šířky to bude poloviční, dva metry sedmdesát šest centimetrů, abych byl přesný.“
   Richard: „Dě-“
   Hugo: „Jedna celá třináct setin základní délkové jednotku Mu-o-čanů.“
   Richard: „Víš toho o stromech hodně.“
   Hugo: „Richarde, pověz, Jáálové a Zemšťané jsou spolu sexuálně nekompatibilní, nemá to pak na soužití vliv?“
   Richard: „Dalo ti to práci, viď?“
   Hugo: „Nechápu, co máš na mysli.“
   Richard: „No říct tu větu tak, aby ti jí ten záznam nevycenzuroval. Prostě si nemohl říct, -“

   ***

   Vysvětlení kladného hodnocení Vengera při otázce, zda přijmout Řa-y mezi členy Timokratů:
   Lodní kamera Mášenky II zaznamenala příchod tří zástupců Řa-y. Záznam byl pečlivě zakonzervován a uschován po pozdější nahlédnutí. Kdo by nahlédl, viděl a slyšel by toto:
   Řa Náčelník kmene, Řa-aj: „Koa-ram Řa-aj Zr-ry.“
   Vrchní vědec K: „Doktore Vengere, prosím, dokážete to přeložit dřív? Technik!“
   Venger: „Že prej zdraví.“
   Technik Roger Wilson pociťoval mírné vlhko na svých zádech. Pomalu se blížil k ženě s modrou kůží, železným oštěpem a – co ho obzvláště děsilo – s třemi páry krátkých rohů.
   Technik: „Pane K, jen se to... vyplo.“
   Velmi opatrně, aby snad o tu ženu nezavadil, opět nahodil funkčnost personálního komunikátoru. Ona jen zvědavě čekala, co bude provádět, a dokonce se i trochu usmála.
   K: „Co nejsrdečněji vás zdravím, Řa-y. Vítejte na palubě.“
   V (s vypnutým komunikátorem): „Vaše želvy nechte klidně v hale.“

   Hlášení pozorujícího vědce S (Mu-o-čan), který byl v době pobytu modrých emzáků ve strážnici a nikým nerušen, v podstatě jediný, viděl, jak se Řa-y chovají, když nejsou v přímém kontaktu s jinými lidmi.
   (přeloženo)

   Pozn.: Všechen inventář, se kterým přicházejí do styku, byl předem navržen tak, aby byl pro Řa-y vyhovující.

   Jedinec A, samec:
   Téměř všechny drobné věci, s kterými přišel do kontaktu a nebyly připevněné, si počal hromadit ve své kajutě. Dlouhý čas prostál u prosklených dveří, oddělujících jejich sektor od laboratoří. Pravděpodobně sledoval člena ostrahy, který měl v tu dobu hlídku.
   Po předloženém jídle se odebral do své kajuty, překontroloval nakradený majetek a uložil se k spánku. Co pět minut se převalil ze zad na břicho a naopak. Podle mého odhadu by Řa-y měl bez větších obtíží ustát ránu lehké laserové pistole, ale zabilo by ho deset až patnáct minut v džínsech a svetru.
   V příloze přikládám hrubý nákres použitelné klimatizace pro případné Rza-skafandry.

   Jedinec B, samec:
   Musím ocenit, že se zachoval až překvapivě klidně, když ho člen ostrahy požádal o odevzdání propašované palné zbraně. Bez toho, aby kladl odpor, odevzdal zároveň i svůj náčelnický oštěp.
   Při jídle sehrál s jedincem C namlouvací rituál, který se skládal z různých gest a očních signálů.
   K jedinci B se ještě vrátím při popisu jedince C.

   Jedinec C, samice:
   Zaznamenal jsem velký projev nadšení při studiu různých funkcí obyčejné sprchy. Jedinec C, a tudíž se domnívám, že i ostatní Řa-y, bez obtíží zvládne vydržet dlouhou dobu v chladném prostředí (dvacet stupňů Celsia), dokonce se zdá, že je pro ně ochlazení příjemnou záležitostí.
   Při jídle po dlouhou dobu ignorovala námluvný rituál B. Nakonec se ovšem rozhodla tuto hru opětovat a po jídle se oba odebrali do její kajuty. K mému zklamání nedošlo k žádnému sexuálnímu aktu, namísto toho jedinec C v nestřežené chvíli jedince B popadla za hlavu a několikrát mu s ní silně udeřila o hranu nočního stolku.
   Pozn. 1: I přes tento incident se chce náš vědecký výbor s Řa-y setkat a promluvit si s nimi při dalším jídle dnes večer. Jelikož se uvolnilo u stolu jedno místo, byl jsem k jídlu pozván i já.
   Pozn. 2: Návrh na použití plastových příborů byl jednohlasně přijat. Dokonce se nižší vědec V zdržel svých obvyklých protestů proti čemukoliv, co nenavrhl on sám.

   (záznam rozhovoru, přepis, přeloženo)
   Venger: „Obdivuji ten stolek. Podle L je jejich lebka pětkrát tak tvrdá, co Zemšťanská.“
   M: „Moje zpráva doktoru Hugovi bude velmi záporná. Nemají žádnou soudnost, prosím, ať se mezi sebou vybíjí, ale nemusí tak činit na oficiální diplomatické návštěvě.“
   Venger: „Plně s vámi souhlasím.“
   K: „A ani není nijak zdrženlivá při jídle, že? S klidem uvedla, že to je vyřizování účtů a připojila, že jí první jídlo velice chutnalo a že se těší na další.“
   Venger: „Viděli jste to? Právě přeřezala kost plastovým nožem. Škoda že nemá Mášenka polstrované cely, protože- Proč se na mě tak dívá? Komunikátor mám přeci nastavený na-“
   S: „Podle mé předchozí zkušenosti a pozorování je tento pohled součástí jejich namlouvacího rituálu. Nemějte obavu, nerozumí vám.“
   Venger: „Opravdu? Zajímavé...“

   Dopis (přeloženo)
   Od: Miroslav Venger, doktor
   Pro: Richard T., ZPZ

   Vážený pane Richarde T.,
   i přes to, co uslyšíte o diplomatické misi, se musím postavit na stranu Řa-y.
   Prve jsem chtěl napsat všechno, co máme spolu společného. Chtěl jsem tak prezentovat, že jsou si naše národy velmi blízké. Nakonec jsem to ale obrátil a napíši, v čem se lišíme.
   Mají modrou pokožku, nemají vlasy, ale zato šest decentních růžků v dvojřadu nad čelem. Nos jim chybí úplně a uši jsou jen naznačené. To že mají dvě řady zubů a všechno to jsou špičáky může vyděsit. Zrovna tak černý jazyk. Také jsou celkově vyšší, alespoň o dvacet čísel v průměru. Na chodidlech mají zrohovatělou kůži. Vypadá, že je tvrdá jak pancíř. A také nemají žádné nehty, jen takové krátké drápy. Ale jinak? Jinak jsou jako my. V myšlení, pocitech, ve všem. Jsou to praví a nefalšovaní Zemšťané.
   Osobně jsem se setkal a vedl dlouhý rozhovor s Řa-aj (náčelnice, která se dopustila té agrese). Úplně se mi otevřela. Jsem na Mášence II už měsíce. Jsem tu jako jediný Zemšťan. Poprvé za celou tu dobu jsem se necítil osamělý.

   Se srdečným pozdravem,
   doktor Miroslav Venger

   Stáhnout jako PDF
   Názory a komentáře ( 0 /3 )

   [ ZNÁMKY ] | [ ZPĚT ]

   NickZnámka
   HadejKdo1
   Jon1
   Kanyapi1
   Lutus1


   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).