Duší celkem: 902
Přítomných duší: 6
V krčmách: 2

   Nápověda

   Tvorba příběhu

   Každé dobrodružství, které má být k něčemu dobré, vyžaduje předchozí přípravu. Oficiální PJ by měl tuto přípravu považovat za samozřejmost, neoficiální PJ může předchozí přípravou své questy jenom zlepšit. Jak by taková příprava měla vypadat a na co v ní nesmíte zapomenout, se dozvíte v následující sekci.

   Existují dvě základní formy příběhů. Nazveme je epizoda a sága, i když název není nijak podstatný. Epizodou se rozumí krátký jednoznačný příběh, který se dá dohrát zhruba v průběhu 1-3 měsíců. Ságou budeme chápat dlouhý příběh s dějovými zvraty, zasazený do určitého herního světa. Každá sága se skládá z několika epizod. Každý založený quest má být epizodou, nikoli ságou. Ságu lze vést jako několik vzájemně navazujících epizod.

   Už ve fázi tvorby byste měli myslet na zábavnost příběhu. Příběh nesmí postrádat zápletku. Každá z epizod má jednoduchou zápletku (doručování zpráv, ochrana, sázka, únos, přepadení, hledání, pozorování, vyšetřování...). Děj jednoduchých zápletek by měl být dynamický (akční), ale ne příliš zamotaný a určitě ne vleklý.

   Na pozadí ságy stojí vždy složitější zápletka (věštba, zrada a intriky, osvobozování měst a vesnic, válečné konflikty, politika, temné síly, nebo dokonce záchrana či zničení Světa). Tato zápletka je mnohem rozsáhlejší než zápletka epizod. Je o poznání vleklejší a méně dynamická, je taky zamotanější a méně předvídatelná.

   Vždy se snažte dát hráči pocit nejistoty a gradace. Pokud bude příběh neustále někam směřovat, budou se hráči bavit. Nejistota je zase prostředek, jak udržet hráčskou pozornost. Není nic horšího než hluchá, ohraná místa! Např. cesta nekonečnou plání, během níž se nic neděje. Právě na takových místech začíná většina questů stagnovat a přechází do neaktivity. Těmto místům se v příbězích snažte buď vyhnout, nebo je přeskakujte. Na přeskakování podobných částí příběhu není nic špatného, s podobnou praxí se setkáte i ve filmech, nebo počítačových hrách.

   Úkol, který postavám svěříte, by měl odpovídat jejich postavení a důležitosti ve světě. Je velice nepravděpodobné, že by král svěřil úkol pasáčkovi vepřů, nebo že by postava s první úrovní vyšla lovit draky. Přesto musí pro postavy svěřený úkol znamenat výzvu. Je důležité, aby si hráči svým úspěchem nebyli jistí. Nebojte se jim do cesty postavit opravdového soupeře. To, že hrdina projde příběhem bez jediné jizvy, rozhodně není dobře. Pocit nebezpečí vzbuzuje v hráčích touhu "hrát dobře". Pro postavy je důležitá i motivace. Ta by jim měla dát důvod, proč zadaný úkol vykonávat, a musí se vztahovat k osobnostem a tužbám hráčů. Nejběžnější motivací bývá bohatství, moc, dobro, zlo, ochrana známých nebo rodiny. Čím osobnější motivace bude, tím větší zápal můžeme od postavy čekat. Cíle postav je dobré s hráči předem probrat na questovém fóru.

   Posledním aspektem dobrého dobrodružství je logika. Je dobré promyslet nejenom důsledky, ale i příčiny. Každý váš herní nápad by měl mít své vlastní "proč?". Postavy a nestvůry by se měly vyskytovat ve svém přirozeném prostředí, anebo mít dobrý důvod, proč se na daném místě zdržují. Stejně tak každá past, předmět i objekt musí do příběhu zapadat. Nejparadoxnější bývají často hlavní záporáci. Myslete na to, že i oni by ke svému jednaní měli mít rozumný důvod.

   Ságy by měli tvořit převážně zkušenější PJ. Tyto formy příběhu jsou mnohem delší, časově náročnější a zapeklitější. Pokud nemáte s tvorbou příběhů zkušenosti, neměli byste ságy raději vůbec pokoušet. Mnohem jednodušší pro vás bude začít epizodou a s průběhem hry ji přetvořit v ságu.

   Jedním ze základních stavebních prvků ságy je herní svět, ve kterém se hráči pohybují. S tímto světem musíte všechny předem seznámit, alespoň v míře, ve které ho hráči stačili poznat vlastními zkušenostmi a zážitky. Co nejdůkladnější příprava světa vám ušetří spoustu problémů a následných nejasností. Při tvorbě se zaměřte hlavně na uspořádání světa, geografii, fungování magie, společenskými poměry (rovnoprávnost ras i pohlaví), stupeň vývoje techniky, víru a odlišnosti od "běžných světů".


    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).