Duší celkem: 899
Přítomných duší: 3
V krčmách: 3

   Nápověda

   Ukázkový příběh (quest)

   Amarin
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
   Elfka
   Zlodějka
   Jarvik
   Jarvik<br>Autor: Pavettka<br>---------<br>Hobit kouzelník<br>Přesvědčení: Zmatené dobro
   Hobit
   Kouzelník
   Nielin
   Nielin<br>---------<br>Elfka kouzelnice<br>Přesvědčení: Zákonné dobro
   Elfka
   Kouzelnice
   Sardel
   Sardel<br>---------<br>Člověk hraničář<br>Přesvědčení: Neutrální
   Člověk
   Hraničář


   Hodnotící stupně:
   (včetně implicitní hodnoty expů a rozsahu při plus a mínus stupních)

   A - 18 expů -> rozsah 17-20 expů -> + má u A dvojnásobnou hodnotu
   B - 14 expů -> rozsah 13-15 expů
   C - 10 expů -> rozsah 9-11 expů
   D - 6 expů -> rozsah 5-7 expů
   E - 3 expů -> rozsah 2-4 expů
   F - 0 expů -> u F není možné přidělit + či -


   Popisy stupňů:
   (kurzivou místy uvedeny modelové situace korespondující s tvorbou daného příspěvku)

   • A - Vynikající příspěvek. Po technické stránce mu není co vytknout, svou kvalitou převyšuje naprostou většinu textů, které si lze v questech přečíst. Hráč se perfektně sžil se svojí postavou a předkládá její plastický obraz. Reaguje nápaditě a chytlavou formou. Styl je vybroušený, hráč předvádí vynikající RP, přidává vtip a originální přístup. Cizí mu není ani hráčská iniciativa, podle okolností příspěvek obohatil o háčky, na něž může dále reagovat některá z postav nebo jichž se může chopit PJ ve své odpovědi.

   • B - Nadprůměrný příspěvek, kterému nechybí nic, co by mít měl. Je v něm stále prostor pro zlepšení a dopilování, ale PJ je s takovou úrovní spokojený. Hráč projevil schopnost uvěřitelně zahrát daný charakter, nevšedně zareagoval na předloženou situaci a elegantně se s ní vypořádal hezkým, čtivým příspěvkem. Adekvátně ji rozvíjí a posouvá zajímavým směrem - ať už jde o dialog, nebo akci.

   • C - Příspěvek průměrný po všech stránkách. Elementární RP a shoda s přesvědčením i charakterem. Není víceméně co vytknout, ze standardu nic nechybí, ale ani není co pochválit, příspěvek nezaujme. Neurazí, ale nijak zvlášť ani nepotěší, tím spíš nenadchne.

   • D - Podprůměrný příspěvek, hráč v něm nic moc nepředvedl, ačkoliv mu věnoval čas. Možnosti k reakci byly podstatně širší a jejich nevyužití je ke škodě věci i kvalitě příspěvku. Příště by to chtělo trochu víc snahy.
       - „Už se s tím píšu jakou dobu, přestává mě to bavit. Hmm, tohle přeskočím... Tohle taky. Aha, tady by to chtělo aspoň jednu větu. Na tohle třeba zareaguje někdo jiný...“
       - „To je situace... Nevím, jak se rozhodnout. Tak to jen tak trochu okomentuju, přidám myšlenku, náznak... Ať to za mě rozhodne někdo jiný.“


   • E - Znatelně slabý příspěvek, na němž je nicméně patrná snaha hráče a investované úsilí i čas, a to i přes případné herní chyby zásadního významu.    - „Vlastně vůbec nevím, co bych měl napsat. Četl jsem příspěvky ostatních, přemýšlel, ale nevím. Pár řádek tu mám, přidám odstavec nebo dva nějakých myšlenek a hotovo.“
       - „Píšu to už půl hodiny a pořád mám jen jeden odstavec. Tak to rozehraju i za ostatní, třeba si PJ nevšimne.“


   • F - Nehodnocený technický příspěvek nebo nehodnotitelný herní příspěvek o jedné či dvou větách, nulová snaha ze strany hráče po zásluze odměněná nulou.
       - „Tak já teda něco pošlu, aby se neřeklo, ať se na mě nečeká.“
       - „Supr sem tu první chci questit! Jedu!“
       - „Souhlasím s X a čekám, co se stane.“   Metodika hodnocení:

      Existují dvě hlavní direktivy týkající se expování:
   •    Prvá zní: Hodnoťte příspěvek jako jeden logický celek.
   •    Druhá potom říká: Vždy hodnoťte příspěvek v souvislosti s aktuální situací v questu.
      Jednotlivé konkrétní prvky hodnocení vychází z pravidelnosti - to, co se v příspěvcích má objevovat pravidelně, to se hodnotí jako první. Znamená to zejména roleplaying - ten se hodnotí vždy a na základě jeho zvládnutí by měl výsledný dojem (a známka) vznikat nejprve.
      Dále celková logika příspěvku - vnitřní, ale také ve vztahu k tomu, co se v questu právě odehrává. S ní souvisí i smysluplnost příspěvku - má svůj význam, nebo je to jen bohapusté plácání o ničem, takové, co by v questu vůbec být nemuselo?
      V úvahu by se měl brát také pravopis a stylistika (především ve vztahu ke srozumitelnosti) a výsledná čtivost příspěvku.
      A konečně se hodnotí i posun situace vpřed - ať už jde o posun dějový, nebo třeba zajímavý zvrat v konverzaci.

      V každé konkrétní situaci by měl PJ také uvážit, zda bude hodnotit vedlejší aspekty příspěvku:
   •    Spolupráci s ostatními (nehodnotí se, pokud ji situace nedovoluje nebo by byla v rozporu s charakterem postavy) a týmovou hru - háčky a odbočky, na něž mohou další hráči reagovat - (taktéž se k ní nepřihlíží, pokud to nedovolí situace).
   •    Použití schopností a dovedností postavy (pokud se na ně v questu hraje, všichni jsou s tím srozuměni a konkrétní okolnosti k tomu vyzývaly), zejména neotřelým způsobem a s kusem vlastní invence.
   •    Získání potřebné informace (pokud nějaká taková existuje), vyřešení problému relevantního vzhledem k zápletce questu (pokud takový existuje a postava by ho s ohledem na svůj zájem a charakter řešit měla).
   •    Humorné podání a celkovou zábavnost příspěvku (nehodnotí se, pokud není na místě nebo by byla v rozporu s charakterem postavy).
   •    A podobně.
      To vše ale vždy výhradně s přihlédnutím k oběma základním direktivám.

   Vypravěč
    
   Příspěvek č.1
   Vypravěč (PJ)
   Vítej, dobrodruhu!

   Ukázkový quest by ti měl osvětlit základní principy hraní na portálu DarkAge.
   Příběh (Quest) vede PJ (Pán Jeskyně, v jiných herních systémech se mu může říkat Gamemaster, Storyteller... Prostě vypravěč), který uvádí děj, popisuje hráčům prostředí, ovládá monstra i nehráčské postavy a vyhodnocuje úspěšnost akcí jednotlivých postav.
   Hráč pak vede svou postavu v prostředí, které mu předloží PJ, popisuje její chování, reakce na okolí a plánuje akce.
   Quest na Dark Age je veden čistě po textové stránce.

   K věcem, které se zde dozvíš, patří zejména: Správné formátování příspěvků, zvládání charakteru postavy a přesvědčení, způsob plánování akcí a interakce s ostatními hráčskými i nehráčskými postavami.

   Pro začínající PJe tu dále máme ukázku kvalitního PJingu a následně i oficiální expování (Přidělování zkušeností), které by vám mělo pomoci v případě, že si nebudete vědět rady. I tak je určitě lepší se poradit se svým dohlížitelem, případně některým ze zkušenějších PJs.

   A nakonec jsme pro obě skupiny připravili stručný výčet několika základních chyb, kterých by se měli hráči vyvarovat a PJs je zohledňovat při udělování expů.
   Chcete vědět víc? Stačí nahlédnout, je to přeci tak snadné...

   ---====---
   K ději samotnému:

   Zde se jedná o jednu z typických vedlejších zápletek, se kterou se můžete setkat. Ve valné většině ale bývají příběhy (questy) daleko propracovanější, rozsáhlejší a komplexnější. Zápletky bývají barvitější a možností k akci je daleko víc. Z tohoto pohledu se v případě Ukázkového questu jedná o jeden z možných úvodů do děje.

   Postavy:
   Ukázkovým questem vás provedu já, jakožto PJ (vypravěč). Dalšími společníky nám pak budou čtyři postavy z typického Dračího doupěte.

   Jsou to:
   Amarin - Elfka zlodějka (zmatené zlo)
   Jarvik - Hobit kouzelník (zmatené dobro)
   Nielin - Elfka kouzelnice (zákonné dobro)
   Sardel - Člověk hraničář (neutrální)

   ---====---
   Přeji ti tedy příjemné čtení a doufám, že si z tohoto questu odneseš něco, co ti pomůže v tvém dalším hraní na portálu Dark Age.   Vypravěč
    
   Příspěvek č.2
   Vypravěč (PJ)
        Zlatorudé odlesky zapadajícího slunce mihotající se na skleněné výplni malého okénka hospody U Vylitého Korbele dávají jasně najevo, že další z řady dlouhých letních dní se pomalu chýlí ke konci. Jako už tolikrát se scházíte u svého oblíbeného stolu, abyste nad několika korbely piva a sklenicemi vína alespoň na chvilku vyměnili shon všedního dne za příjemnou konverzaci spojenou s nějakou tou zábavou.
        V hostinci je dnes poměrně rušno. Postarší obézní hostinský sotva stíhá točit pivo a jeho pomocnice, mladá pohledná dívka se světlými vlasy spletenými do copu, ho roznáší ke stolům s vytrvalostí hodnou maratónského běžce.

        Stůl, který se nachází hned vedle vašeho, dnes obsadila skupinka lidských a hobitích obchodníků, kteří nad sklenkami drahého vína probírají letošní tržby a plány do budoucna. Naprostým kontrastem se jim tak stává hned další stůl, který pro dnešní večer obsadila skupinka pěti větrem ošlehaných námořníků hrajících kostky. Rum v jejich hrdlech mizí doslova po lahvích a podle nevkusných výroků, kterými přes celou délku hospody častují stůl obsazený několika místními lehkými děvami, neviděli nic z krás pevniny již dost dlouhou dobu.
        Opačný roh hostince pak, jak už se zde stalo nepsaným pravidlem, patří nezaměstnaným dobrodruhům, unaveným rolníkům a vůbec městské spodině. Dnes se mezi nimi zřejmě objevil i nějaký bard, protože přes opilecký zpěv sem tam matně zaslechnete nějaký ten tón loutny. I tak se ale s řevem námořníků může sotva rovnat...

        Jedinou známější tváří tak pro váz zůstává místní podivín Eliah. Stařec, o kterém kolují všemožné historky od těch hrdinských, až po opravdu temné, mnohdy až silně nechutné. I když většinou jen sedí nad svým korbelem a hledí do země, dnes projevuje až nečekaný zájem o svět okolo. Neustále těká očima z jedné strany hospody na druhou, jako by někoho vyhlížel.

        Jak večer pomalu pokračuje, začínáte zjišťovat nepříjemnou skutečnost. Vaše měšce už téměř zejí prázdnotou, což je ovšem v rozporu s požadavkem vašich hrdel, vyprahlých po dlouhém, horkém dni.   Amarin
    
   Příspěvek č.3
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
        S chutí, avšak pomalu, cumlám své první pivo. Čistá hlava je základ. Mám své plány a opilost by mi v nich moc nepomohla. Tak pozor na to. Místo popíjení sleduji návštěvníky hospody a hlavně se koukám po jejich měšcích. Aby řeč nestála, jen tak prohodím:
        „Tak co, taky jste tak rádi, že si odpočinete jako já?“

        Oči mi spočinou na měšcích obchodníků vedle u stolu. To by stálo za pokus, mně už zlaťáčky dochází a oni jich mají až moc, na můj vkus. Až budou v hodně veselém a opojeném stavu, tak by se toho dalo docela pěkně využít a trochu jim ulehčit. Šibalsky se pousměji a po očku je stále sleduji, jak do sebe lijí jednu lahev vína za druhou.


   D: Pěkné RP zlodějky, ale jinak nic dalšího. Možnosti hráčky byly podstatně širší.

   Sardel
    
   Příspěvek č.4
   Sardel<br>---------<br>Člověk hraničář<br>Přesvědčení: Neutrální
   Smutně do měšce hledím,
   mám už málo piva,
   zdrceně koukám a sám tu sedím,
   přeji si, by mě pozvala ta děva,
   co u dveří postává.
   "Nechtěl by mě někdo pozvat?"
   tiše ostatním brouknu.
   Čekám, kdo by se mohl ozvat
   a zase po nich kouknu.


   E- : Příspěvek neobsahuje téměř žádný děj ani RP, jediným přínosem je snaha o zatraktivnění rýmem.

   Nielin
    
   Příspěvek č.5
   Nielin<br>---------<br>Elfka kouzelnice<br>Přesvědčení: Zákonné dobro
        Sedím za stolem společně se svými společníky a nervózně poklepávám prsty o stůl. Sem tam se porozhlédnu po lokále a nemůžu se ubránit několika hodnotícím myšlenkám. Není snad tamto ten človíček, co měl nemocnou dcerku? A teď tu pije jako duha... tsech!
        Lehce zavrtím hlavou a pomalu dopiji svou sklenici vína. Neměla bych tak utrácet, to opravdu neměla. Jenže copak takto mohu žít?

        "No, kdybych měla nějakou zlatku, tak možná, ale můj měšec je bohužel prázdný už nějakou dobu," odpovím Sardelovi a smutně pohlédnu na splasklý měšec, který mám přivázaný na opasku šatů.
   Měla bych si najít nějakou pořádnou práci, a to možná co nejdříve. Takhle bych brzo pošla hlady...

        “Já jsem odpočatá víc, než dost. Spíš by se mi hodilo nějaké to zaměstnání. Tobě ne, Amarin?" pravím k elfce mile. Zvláštní dívka. Lehce pokývám hlavou a několikrát pohlédnu stejným směrem jako Amarin. Jen důvod jejího pohledu je mi stále skryt. Opravdu zvláštní...


   C: Pěkně hrané přesvědčení, jinak se jedná o příspěvek průměrný po všech stránkách.

   Jarvik
    
   Příspěvek č.6
   Jarvik<br>Autor: Pavettka<br>---------<br>Hobit kouzelník<br>Přesvědčení: Zmatené dobro
        Rozhlížím se po lokále, přičemž na nějakou dobu se můj pohled zastaví na Eliahovi, a potom také na blonďaté pomocnici hostinského. Nakonec si začnu všímat svých společníků u stolu. Mé oči nakonec padnou na Sardela. Pohled, kterým častuje svůj téměř prázdný korbel, mě nepříjemně zamrazí v zádech.
        Hmm, chudák kolega v alkoholu. Takhle muset sedět na suchu. Co je to na světě za spravedlnost, když se jeden žíznivý ani napít nemůže? No nic, od čeho by byli kamarádi, že?

        Vezmu svůj téměř plný korbel a postavím ho před Sardela.
        "Vezmi si můj, příteli. Vidím, že ho potřebuješ daleko víc," pronesu k Sardelovi s laskavým úsměvem.


   E: Příspěvek je pouhou vycpávkou, žádným způsobem nerozvíjí situaci, z níž mohl hráč vytěžit mnohem více.

   Amarin
    
   Příspěvek č.7
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
   Šepot pro PJ     No, když tak o tom přemýšlím, ti obchodníci jsou docela střízliví. Možná by to chtělo nějaký jiný cíl. Něco jednoduššího...

        Znovu se nenápadně rozhlédnu po hospodě. Hledám někoho, kdo už je slušně připitý a zároveň se mu ale za pasem houpá zlaťáky naplněný měšec. A úplně nejlíp by bylo, kdyby seděl ještě mezi dalšími opilci... Vidím tam někoho takového?


   F: Hráčka v podstatě jen jinými slovy opakuje to, co uvedla ve svém předchozím příspěvku.

   Sardel
    
   Příspěvek č.8
   Sardel<br>---------<br>Člověk hraničář<br>Přesvědčení: Neutrální
        Podívám se na Jarvika se šťastným výrazem skrz své pomalu se zakalující skelné oči. Kamaráde… Díky moc, zachránil jsi mě před smrtí žízní. Máš můj zatracenej obdiv. Natáhnu se pro jeho korbel piva, položím ho vedle svého a naopak svůj korbel do sebe hodím na ex, pak ho odložím a pravím Jarvikovi, poplácávaje ho po zádech:
        „Díky moc kámo.“ Načež si řádně krknu. Jo, dobrý to tu maj, moc dobrý. Přihlouple se usměji na svého pivodárce.


   F: Ignorace okolního děje stahuje tento příspěvek dolů. Dalo se napsat mnohem víc. Další "vycpávka", která hráče usvědčuje buď z nedostatku nápadů nebo lenosti.

   Jarvik
    
   Příspěvek č.9
   Jarvik<br>Autor: Pavettka<br>---------<br>Hobit kouzelník<br>Přesvědčení: Zmatené dobro
        Ach jo, takhle to dál nejde. Další večer, kdy bychom se mohli skvěle bavit, jenom tak mít nějaké peníze. Musíme si někde zas něco vydělat. Ale kde?
        "Nemáš vůbec zač, kamaráde," odpovím přátelsky, nicméně již trochu ostentativně Sardelovi.
        Už se zas dostává do té své nálady. Za chvíli bude chtít další pivo a pak další a další... Eliah se tu pořád nějak rozhlíží, jako by někoho hledal. Ten podivín, co o něm kolují různé, a většinou také hrůzné, pověsti. To však můžou být jen povídačky. Třeba hledá někoho na nějakou práci...
        "Přátelé!" oslovím své společníky, "je čas, vydělat si pár zlaťáků. Můžeme se třeba zkusit zeptat Eliaha. Ten by mohl o něčem vědět."


   C: Snaha o posun v ději, elementární RP. Příspěvek neurazí, ale na druhou stranu ani nezaujme.

   Amarin
    
   Příspěvek č.10
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
        Překvapeně se otočím na Jarvika a probodnu ho nepříjemným pohledem.
        „Za Eliahem? Copak nevíš, co o něm kolují za zvěsti? Kdo ví, co je zač, to zač. Cožpak jsme na tom tak špatně, abychom museli chtít práci od něho?“ Celá se otřesu odporem, když si představím, co všechno by se mohlo stát.

   Ten chlap se dočista pomátl. Cožpak nestačí jen to, co se o Eliahovi povídá?! Může to být nějaký vrahoun, úchylák nebo ještě něco daleko horšího. Možná je to jen bývalý hrdina, připouštím, ale já bych to neriskovala. Když se o lidech něco říká, tak většinou to špatné je pravda. Nebo alespoň část z toho.
        „Ne, já jsem rozhodně proti. Od pochybných individuí práci nechci,“ pravím s rázným gestem, přičemž po Eliahovi střelím pohledem plným znechucení. Co ho to jenom napadlo? Ne, je to šílenec. Tohodle plánu se fakt odmítám účastnit.


   C: Další průměrný příspěvek. Pěkné RP zlodějky, ale hráčka mohla z dané situace vytěžit mnohem více.

   Jarvik
    
   Příspěvek č.11
   Jarvik<br>Autor: Pavettka<br>---------<br>Hobit kouzelník<br>Přesvědčení: Zmatené dobro
        S blahosklonným úsměvem se podívám na naivní Amarin. Nechápu, co by chtěla, krasotinka poplašená. Nemyslí si snad, že bude celý život vysedávat někde za stolem a probírat se stohy papírů... No, eh, i když to jsem vlastně před nedávnem dělal i já. Ještě že už to je za mnou...

        Podepřu si bradu složenýma rukama a zahledím se do Amarininých krásných očí. Není na ni tak špatný pohled, když trochu, ale vážně jen nepatrně, přimhouříte oči...
        ...Jarviku?! Neblbni! Nemůžeš si to s ní jen tak začít vrkat! Moc dobře víš, jak Ti podobné ženy dokážou učarovat. Ale tahle za to rozhodně tak jako tak stojí.

        Ještě chvilku na ni hledím, než s laškovným úsměvem na rtech pronesu:
        “Myslím, že o tom je život. Občas musíš něco risknout, abys z toho něco měla,“ nenápadně na ni mrknu levým okem, načež se k ní maličko nakloním a mluvím tak tiše, aby mě slyšela pouze ona.
        ,,Život je jako lov. Lovec, který neriskuje, nikdy svou kořist nezíská."
   Ježíš, já jsem blbec... To bude tím alkoholem. No, hůř jsem to už říct nemohl... Teď čekám facku, nebo možná dvě.


   D+ : Příspěvek se příliš nevztahuje k okolnímu ději. Sám o sobě by mohl být hodnocen výše, ale v kontextu k ostatním se jedná o nesmyslné odbíhání a nulové rozvíjení situace v momentě, kdy se ze strany dalších postav konečně objevila snaha o posun v ději.

   Amarin
    
   Příspěvek č.12
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
   Šepot pro JarvikOpětuji Jarvikův hluboký pohled.
   "Já riskuju docela ráda, i když trochu jiným způsobem," pronesu tajemně a lehce se prohnu v zádech jako kočka.


   F: Nulový posun, pouze trocha RP, nicméně bez zvláštní snahy.

   Vypravěč
    
   Příspěvek č.13
   Vypravěč (PJ)
        Zábava v hospodě nabude zcela nečekaného rozměru, když jeden z opilých námořníků náhle vyskočí od stolu a za notného povzbuzování svého okolí se začne houpat na lustru. Jeho druhové spustí nějaký podivný opilecký popěvek, i když vzhledem k jejich stavu si původní melodii i rytmus umíte jen stěží představit. Rum již zřejmě stihl vykonat svou část práce...
        Když Amarin osobitě vyjádří své obavy z Eliahovy osoby, všimnete si významného pohledu, kterým vás počastuje. Pak ale jen zavrtí hlavou, protočí oči v sloup a zahledí se do pultu, o který se opírá. Možná je to pouze nějaký podivný odlesk světla, ale zdá se, jako by se na jeho tváři objevila malá slza.

        Netrvá to dlouho a děvečka si všimne vašich prázdných pohárů. Odnese ještě několik právě natočených piv, načež se k vám rychle přitočí:
        ,,Budete si přát ještě něco dalšího, nebo platíte?" Ve způsobu, jakým to řekla, je znát skrytá otázka. Než však stihne cokoliv dodat, přeruší ji jiná událost.
        "Žůůůch!" ozve se náhle z druhé strany baru. Vaše pohledy spočinou na námořníkovi rozplácnutém na zemi. Přitažlivá síla a alkoholem způsobená ztráta koordinace si zjevně vybraly svou daň a poslaly opilce z lustru vstříc tvrdé podlaze.

        Sice to chviličku trvá, než se opilý námořník vzpamatuje, ale nakonec se mu s pomocí jeho kamarádů přeci jen podaří dostat aspoň na židli. Sice se tváří trochu otřeseně, ale pomalu se zase přidává k všeobecné zábavě. Zřejmě se mu nic nestalo... Prostě štěstí opilců.
        Ve chvíli, kdy mu kamarádi pomáhají ze země, si u dvou z nich můžete jasně povšimnout naditých měšců připevněných k opasku, které do teď skrývaly volné námořnické haleny. Soudě podle jejich objemu, v nich musí být minimálně půlroční gáže.

        Děvečka si jen povzdechne a zavrtí hlavou, a pak spíš sama pro sebe špitne:
        ,,Už zase? A to tu máme furt..."
        Pak se ale hned otočí k vám a normálním hlasem pokračuje v předchozím hovoru:
        ,,A asi bych vám měla připomenout tu sekeru, kterou jste tu včera nechali. Odešli jste totiž bez placení. Bylo to dvaadvacet piv, láhev vína a tři rundy kořalky. Celkem jeden zlatý, šest stříbrných. Takže s dneškem zatím rovné dva zlaté."
        Když děvečka dokončí svou kalkulaci, vyčká na vaše reakce.

        Poslední informace vás jemně řečeno přimrazí, protože současný obsah vašich měšců sotva stačí na pokrytí dnešní útraty, s dluhem nikdo z vás nepočítal. Zároveň se vám tím ale dostává vysvětlení, proč vaše dnešní ráno nebylo zrovna z těch nejpříjemnějších.   Nielin
    
   Příspěvek č.14
   Nielin<br>---------<br>Elfka kouzelnice<br>Přesvědčení: Zákonné dobro
        Sleduji Sardela, který dopíjí pivo od Jarvika. Ten se s tím ale nepáře. Následně si povšimnu, že se na nás otočil Eliah. „Hups,“ šeptnu skoro neslyšně a dál se raději na Eliaha nekoukám. Mou pozornost upoutá děvečka, jež se k nám blíží. Mírně se nakloním přes stůl a šeptnu k ostatním:
        „Vidíte to, co já? A jéje.“ Jako by se mé předtuchy vyplnily. Děvečka jde přímo k nám a začne něco o placení. Polknu a nahodím nevinný pohled. „A další hups,“ procedím přes úsměv jen tak pro sebe.

        Otočím se k děvečce. Co jí mám říct? Něco si vymyslet, ano, to je ono. Něco, nějakou báchorku. Nadechnu se a začnu:
        „Mnooo …my… víme… včera se příteli udělalo špatně a museli jsme rychle odejít. Co se týče placení, okradli nás dva muži a nemáme žádné zlatky, ale kdybyste počkala, tak bychom vám určitě zaplatili, zrovna nám nabídli skvělou práci,“ dokončím sebejistě.

   To se mi to povedlo, tohle je skvělá lež. Skoro jako by to byla pravda. No, snad to zapůsobí...


   C: Další z průměrných příspěvků s víceméně slušným RP. Lhaní sice příliš nesedí k Nielinině přesvědčení, ovšem zde se nejedná o tak závažnou situaci a drobnou lež si dovolit mohla.

   Sardel
    
   Příspěvek č.15
   Sardel<br>---------<br>Člověk hraničář<br>Přesvědčení: Neutrální
   Rozhlížím se kolem sebe, zdali neuvidím nějakého známého. Po svých druzích se naopak koukám, jako bych je radši neznal.
   To jsme teda zase v pěkný pr... bryndě.


   F: Typický příspěvek ve stylu "Napíšu jednu větu jen proto, abych vůbec něco napsal".

   Vypravěč
    
   Příspěvek č.16
   Vypravěč (PJ)
        Nielinina výmluvná řeč by možná dokázala přesvědčit leckterého obchodníka, nebo pouličního pobudu, na zkušenou servírku ale evidentně nezabere. Protočí oči v sloup a jako by to byla téměř naučená fráze, promluví na vás:
        ,,Nechte si ty výmluvy. To tu slýchám denně a fakt na to nemám náladu," zpraží vás přísným pohledem.

        Poté si lehce přešlápne a ruce dá v bok. Světlo lucerny nyní vykresluje rysy jejího obličeje tak, že mnohé oko (obzvláště mužské) se od toho výjevu nemůže odtrhnout. I když se evidentně zlobí, vypadá krásně.
        ,,Takže buďto zaplatíte teď hned, třeba si od někoho půjčíte, to je mi jedno, nebo si to budete vysvětlovat se strážemi." Pozvedne obočí v očekávání odpovědi.

        Než se však vzmůžete na jediné slovo, přijde odpověď z nečekaného směru. Zvuk tříštícího se porcelánu od stolu námořníků nemůžete přeslechnout ani vy.

        ,,Břídile! Jenom čtyři kusy?! Tak sleduj!" pronese jeden z námořníků s pohledem upřeným k rozbitému talíři.
        Vrávoravě se postaví a vezme do ruky vlastní talíř. Rozmáchne se nad hlavu a... Na poslední chvíli trochu zavrávorá, ztratí balanc a těžce dosedne zpět na židli. Talíř mu vyklouzne z rukou a místo k zemi pod jeho nohama se vydá přes opilcovu hlavu a proletí otevřenými dveřmi ven na ulici, přičemž taktak mine jednoho ze skupinky poměrně zámožně vypadajících obchodníků, kteří se právě chystali vstoupit. Ten se zarazí a pronese něco ke svým společníkům, načež se celá skupinka otočí a odchází.

        Děvečka to celé sleduje s odevzdaným výrazem ve tváři. Povzdechne si a zavrtí hlavou. Pak už se opět otočí k vám.
        ,,Tak co bude s tím..." Větu nedokončí.
        Každého z vás si zkoumavě prohlédne. V očích jako by se jí na okamžik objevily jiskřičky.
        ,,Nebo bych pro vás měla jiný návrh. Možná byste mi mohli pomoct s jedním problémem." Hlavou nenápadně kývne ke stolu námořníků.
        ,,Už týden nám tu dělají bugr, odhánějí zákazníky, ničí věci a vůbec s nima jsou samé problémy." Na chvilku se odmlčí, aby vám to došlo.
        ,,Takže když zajistíte, aby sem už nechodili, `zapomeneme`, že tu je nějaký dluh nebo útrata."

        Dívka se lehce pousměje a vykouzlí takový pohled, kterému jen málo mužů umí odolat. Je skutečně krásná. Nebo že by si s vámi už tak zahrával alkohol?
        ,,A samozřejmě celá další dnešní útrata by byla na podnik."   Amarin
    
   Příspěvek č.17
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
        Při pohledu na odkrytý měšec mi mé zlodějské smysly našeptávají, že teď přišla ta pravá chvíle vylepšit náš rozpočet. Na slova servírky zareaguji lehkým kývnutím.
        ,,To půjde zařídit. Nechte to na mně."
        S tajemným výrazem ve tváři a s jiskřícíma očima se otočím ke svým přátelům:
        ,,Hned jsem zpět!" A pomalu se zvednu. ...a líbit se vám to nebude, chlapci.
        Celým tělem mi probíhá vlna vzrušení, protože už je to nějakou chvíli, co jsem si pořádně zakradla, a už jsem pomalu začínala pociťovat abstinenční příznaky našeho úžasného řemesla. Prostě nedostatek adrenalinu.
        Jak tak pomalu vykročím ke stolu, u něhož sedí veselí námořníci, zmocňuje se mě ten skvělý pocit. Všechno kolem mě jakoby se zpomalilo, zvuky k mým uším doléhají jako z dálky a v konečcích prstů cítím příjemné brnění. Drž se holka, to zvládneš. Jsou to jen tupí nadrženci.

        Vyklepu si ruce, nahodím na tváři přátelský úsměv a ladným krokem se vydám za námořníky. Když jsem u nich, sednu si s úsměvem mezi ně a nejdříve si je letmo prohlédnu. Pak se k nim nakloním a tajemným hlasem zašeptám:
        ,,Slyšela jsem, že byste rádi jisté službičky." Nečekám na jejich reakce, ale pomalu a se snahou o profesionalitu pokračuji dál a sem tam i některé z nich vezmu krátce za ruku, nebo poplácám po zádech. Hezky jim podrbeme jejich ega, nevšimnou si, že jim mizí to cennější.
        ,,Nemusíte se ostýchat, pánové. V dnešní době jsou tohle celkem běžné věci a já vaše choutky zcela chápu, opravdu se za ně nemusíte stydět. Vaše přání budou splněna, máme šikovné lidi."
        Mezi přátelskými dotyky při vhodné příležitosti sáhnu po nějakém měšci, ale jen při opravdu vhodné příležitosti, a pokračuji dál:
        ,,Tak jak se rozmyslíte? Já a támhle moje kamarádka vám splníme `každé` vaše přání." Chudáci, haha. Mrknu na ně přitom. ,,Tak co? Mám pro ni dojít?"
        S tím se zvednu, vezmu jednoho z námořníků kolem ramen a druhou rukou ho mezitím bystře okradu. Tupci, jsou nadržení jak horští průvodci. "Malý momentík, hnedle budou tady. A určitě nebude litovat."
        S tím se vydám za svými společníky... Popadnu za ruku Jarvika a Sardela a pokud se nebudou bránit, začnu je táhnout přes lokál.
        "Na nic se mě kluci neptejte a pojďte se mnou," řeknu vážně a vedu je k námořníkům.

        "Tak tady vám je vedu," řeknu svatouškovsky a s co největší rychlostí se vzdálím a pokud možno i opustím hostinec, abych se mohla ztratit v uličkách. Rychle pryč, toto nemůže dopadnout dobře. U toho být nemusím.


   B: Konečně první pěkná a promyšlená akce v dosavadním ději, pěkně hrané přesvědčení i charakter postavy. Amarin řeší situaci originálním způsobem, který by dozajista jen tak někoho nenapadl.

   Sardel
    
   Příspěvek č.18
   Sardel<br>---------<br>Člověk hraničář<br>Přesvědčení: Neutrální
        Napoprvé, když mě Amarin chytne za ruku, odmítám kamkoliv jít, ale... Může být... hlína. Jdu, cheche! nakonec se zvednu a jako poslušný klouček následuji svou průvodkyni.

        Před námořníky se lehce zakymácím, ale co, alkohol je alkohol, mám právo si hrát na přesýpací hodiny. Héj, to je dobrý, u námořníků se to houpe ještě víc, jeché.
        "Vy tu prej *škyt* děláte," vrátí se mi část posledního jídla do úst, ale ihned na to polknu, "nepořádek, *škyt* co s váma teda *škyt* uděláme *škyt*?" řeknu nesrozumitelně a podívám se na Jarvika.
        Aspoň on by mohl přestat šprýmovat a nenaklánět se tak. Héj, kde je Amarin? Holka jedna,... zase je pod stolem?

        Znovu se značně zakymácím, až málem upadnu. V tom moje myšlenky náhle přejdou k Amarin. Ať koukám, jak koukám, nikde ji nevidím. Děvčica jedna lišácká, kampak ses schovala? Až tě chytím, tak tě sním,... nebo aspoň ožužlám, cheché!!
        Lehce se sehnu a nakouknu pod nejbližší stůl.
   "Amarííín!?" zařvu naplno.


   B: Velmi pěkné RP opilce, vtip a snaha o odlehčení. Příspěvek je čtivý a zábavný.

   Jarvik
    
   Příspěvek č.19
   Jarvik<br>Autor: Pavettka<br>---------<br>Hobit kouzelník<br>Přesvědčení: Zmatené dobro
        Když sleduji Sardelovo opilecké počínání, začínám pochybovat o naší šanci v případné rvačce. Pro případ nouze si připravuji kouzlo, kdyby se náhodou vyjednávání zvrtlo.
        „Járak, bárak,“ šeptám si pro sebe neslyšeně a podívám se po těch špinavých červech, řka: „Myslím, že bych měl pro vás návrh.“ Na chvíli se odmlčím.
        Chce to na ně s něčím vyrukovat. Nějak je odtud dostat. Třeba by se šlo s nimi domluvit tak, že bychom udělali malý obchod.
        Pokračuji jemně drsnějším hlasem: „My pro vás najdeme nějaké místo, nějakou jeskyni či starší dům, a zařídíme vám, abyste tam měli nějaké jídlo a pití. Vy na oplátku opustíte hospodu. A nebudete se vracet. Jinak...“ Výhrůžně pozvednu obočí a natáhnu ruku jejich směrem v gestu typickém pro kouzelníky.

        Tak co vy na to? Lepší nabídku nedostanete. Výhružně se na ně podívám, snaže se mumlat potichu nesrozumitelné věci, tak aby si mysleli, že je chci zaklít. Už se děsíte? Hu, hu, hu, velký kouzelník se vás pokouší zaklít. Sice jenom chce, ale vy magii asi moc nerozumíte, což?


   C: Poměrně hezké RP kouzelníka, ve srovnání s předchozím Sardelovým příspěvkem ovšem jaksi nemastné, neslané.

   Vypravěč
    
   Příspěvek č.20
   Vypravěč (PJ)
        Amarin se hned při první příležitosti podaří ukořistit jeden z naditých měšců, a tak se začne nenápadně přesouvat směrem ke dveřím. Prozatím si, kromě opilého Sardela, nikdo jejího zmizení nevšiml, nebo ho aspoň nekomentoval.

        Po Jarvikových slovech se v hostinci rozhostí až nepřirozené ticho. Námořníci na vás zaraženě hledí, z jejich tupých pohledů je zřejmé, že jim prozatím nedošlo, co jste jim vlastně říkali. Zbytek osazenstva zase se zatajeným dechem čeká na jejich reakci.
        Při Jarvikově gestu sebou všichni trhnou, přeci jen magie je poměrně silná a nebezpečná zbraň. Námořníci se lehce odsunou, v jejich tvářích se teď zračí jasná obava.

        Náhle se však ozve na první pohled nejopilejší z nich:
        ,,Héj, ta děvka mě okradla!?" zakřičí napůl zmateně, napůl naštvaně.
        Pohled jednoho z jeho kumpánů padne na lehkou ženštinu, která vedle okradeného sedí. Ta v okamžiku zbledne. Užuž se chystá začít bránit, že to ona nebyla, ale okradený ji přeruší.
        ,,Ne tahle, tamta!" a rukou ukáže k Amarin, která se právě chystá proklouznout dveřmi na ulici.

        ,,Tak takhle ne!" křikne nejvyšší z námořníků.
        Chytne do ruky nejbližší láhev a rychlým pohybem ji rozbije o stůl. Celé osazenstvo hospody se začne rychle přemisťovat. Ti šťastnější ke dveřím ven, ti méně šťastní se alespoň snaží ukrýt pod stoly, nebo v některém z rohů. Hostinský v očekávání létajících předmětů raději skočí na zem za pult. Vzhledem k jeho tělesným proporcím se jedná o úkon téměř nadlidský...

        Všech pět námořníků rychle vstane od stolu, až převrhnou židle a lavice, takže obě lehké děvy, které jim dělaly společnost, skončí na zemi. Zatímco vás zbytek skupiny pomalu obkličuje, nejvyšší námořník namíří ošklivě vypadající rozbitou láhev na Jarvika a naštvaně mezi zuby procedí:
        ,,Tak za tohle si vás podáme, hovada přihřátý. A jen co si to vyřídíme s váma, tak se postaráme o tu vaši couru."

        Ostatním námořníkům (neozbrojeným) už se povedlo vám odříznout cestu. Prozatím se nikdo z nich nemá k výpadu, ale je jasné, že rvačku už nic odvrátit nedokáže.
        Nakonec se jako první rozhoupe okradený námořník a vrhá se, i když dost nekoordinovaně, po Jarvikovi s úmyslem zasáhnout ho pěstí do obličeje...   Nielin
    
   Příspěvek č.21
   Nielin<br>---------<br>Elfka kouzelnice<br>Přesvědčení: Zákonné dobro
        Pozoruji Jarvika a Sardela, jak se jim daří u těch námořníků, a hrozně se směji.
        „Co to tam provádějí?“ zeptám se nejdřív sebe sama, ovšem v zápětí mi to docvakne.
        Ajaj, chlapci asi mají problémy. Ale jak já jim asi tak pomůžu? Jsem jen slabá ženská a ještě ke všemu kouzelnice. To nedopadne dobře. Oni si asi sami neporadí, kruci fix! Ta Amarin nám to teda pěkně zavařila, co teď? Bitce asi už nic nezabrání, ani já ne. Co mám teď dělat? Přemítám, a i když mě napadá pár věcí, tak zjišťuji, že bych se z toho zase nedostala sama. Alespoň ne bez nějakého utrženého šrámu...

        Na nic nečekám a odběhnu ven za Amarin. Napůl nazlobeně, napůl prosebně se na ni zahledím.
        „Nechceš mi poradit, jak jim můžu pomoct? Nic mě nenapadá...“ Zmateně se rozhlížím kolem, jestli náhodou někdo nezpozoroval mou přítomnost. Přeci jen dokud o mě nevědí, jsem relativně v bezpečí.
        Tak honem, Amarin, povídej. Zavařila jsi nám to, teď mi teda alespoň poraď, jak to vyřešit.


   D: Zcela typický moment, kdy si hráčka neví rady, a "posílá slovo dál". Je zde sice trocha RP slabé ženy v nepříjemné situaci, ale k reakci toho bylo podstatně více.

   Amarin
    
   Příspěvek č.22
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
        Když ven vyběhne Nielin, otočím se na ni.
        "Copak se děje, Nielin? Kluci snad mají nějaký velký problémy?" řeknu nevinně a zamrkám na ni. Jistě, proč by neměli, že? Cháchá!


   F: Další z nepotřebných vycpávek.

   Nielin
    
   Příspěvek č.23
   Nielin<br>---------<br>Elfka kouzelnice<br>Přesvědčení: Zákonné dobro
        Zprvu nechápavě se na podívám na Amarin a řeknu:
        „Jo, pěkně velký.“ Holka nešťastná. Nahodím zničený obličej.

        „Musíme je z toho dostat. Nenapadá tě něco?“ Tak řekni, řekni. Mě vůbec nic nenapadá. Ale rychle. Není moc času na přemýšlení...


   F: Stejně jako u předchozího příspěvku. Hráčky si v podstatě jen přehazují iniciativu jako horkou bramboru, ani jedné z nich se evidentně nechce do řešení nastálé situace.

   Sardel
    
   Příspěvek č.24
   Sardel<br>---------<br>Člověk hraničář<br>Přesvědčení: Neutrální
        Mírně frustrovaný faktem, že se mi mou přítelkyni nepodařilo najít, se zase začnu věnovat dění okolo sebe. Nejprve moc nechápu, proč se vlastně všichni ti námořníci zvedají od stolu. Týjo, není jim blbě? Vypadají, jako... hm... jako. Zrovna mi to vypadlo z hlavy... Ale že by museli všichni najednou? No, vypili toho dost.

        Teprve po chvilce mi docvakne, co se chystá. Pomalu se nakloním k Jarvikovi, chtě mu poděkovat za to, že mezitím tak dobře zaměstnal námořníky, ale z mých úst se ozve jen mohutné říhnutí. Už jdou... chéché! Bude sranda.
        Neváhám ani vteřinu, tasím svůj meč a švihnu po nejbližším z nich, až málem přepadnu. Poté už spíš naslepo máchám kolem sebe, div si sám neublížím.
        Těch námořníků je snad čím dál tím víc a ještě ke všemu se točej... héj, neuhýbej.


   C: Opět pěkné RP a odhodlání k akci, napsat toho ale šlo mnohem více.

   Amarin
    
   Příspěvek č.25
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
        Obracím oči v sloup s povzdechem: „A zase abych je tahala z bryndy já.“
        Letmo si promítnu obraz námořníků a rychle si udělám názor o svých šancích. Vzhledem k tomu, že tihle pánové mají docela upito, mohla bych začít jednat. Mám krásné dlouhé nožky, co jsou nejen hezké, ale i rychlé, takže když se to tak vezme - jsem střízlivá a ještě k tomu rychlá. Během okamžiku se rozhodnu.
        „Připrav se, Nielin, na útěk,“ pravím polohlasně své společnici, „ty poběžíš tam…“ Letmo ukážu směr kamsi do středu města.
        „…a já na druhou stranu. Musíme od kluků odlákat pozornost.“

        Zastrčím měšce a vykročím ke dveřím. Tohle vyjde, určitě. Jsou na mol. Bleskne mi hlavou. Dojdu ke dveřím, otevřu je a postavím se do nich. Naposled se zhluboka nadechnu, vydechnu a pravím opovrhujícím tónem v hlase:
        „Hej! Vy tupci! Co v těch hlavách máte, že se necháte takhle oškubat?!“ rozkřičím se na celou hospodu a svou řeč doprovodím vyplazeným jazykem a všemožnými neslušnými gesty.
        Tak co, naštvala jsem vás, pánové? Nebo se necháte urážet od takový holky, jako jsem já? Připravuji se na reakci, kdyby se námořníci zvedli a šli si to se mnou vyřídit.

        Pokud po mně námořníci vystartují, dám se okamžitě na útěk. Běžím jako o závod všemožnými uličkami a městskými zákoutími, ale pořád tak po očku sleduji, jestli jsou mi námořníci v patách. Pokouším se nezabloudit, a pokud se mi podaří opilce setřást v šeru noci, vrátím se zase zpátky, abych okoukla, jak se daří klukům.


   C: Slušné RP, velmi hezky naplánovaná akce, ovšem žádný prvek, který by příspěvek v rovině zábavnosti a čtivosti posouval někam dále. U Amarin už jsme mohli vidět nesrovnatelně větší kreativitu. Příspěvek je na pomezí známek B a C, přidělení + bodu je zde spíše subjektivní záležitostí.

   Nielin
    
   Příspěvek č.26
   Nielin<br>---------<br>Elfka kouzelnice<br>Přesvědčení: Zákonné dobro
        Kývnu na Amarin a vejdu za ní do hospody. Dobře, tak tedy plán máme a vůbec není špatný. Takže teď už jenom jde o provedení. Jakmile uvidím, že námořníci vystartují po mé kamarádce, hlasitě zapískám na prsty, abych upoutala jejich pozornost.
        „To neumíte nic jinýho?! Vy tupci jedni nametený!“ zařvu a doufám, že to přiláká jejich pozornost. Zatraceně, jak vy opilci pomalu reagujete, já jsem tady, rychle na mě.

        Otočím se a vezmu nohy na ramena. Snad má Amarin dobrej nápad, jak se z toho dostat, protože já to dál nedomyslela. Zatraceně, měla jsem se jí na to prvně zeptat, než jsem s tímhle šílenstvím souhlasila. Dokud mě někdo honí, utíkám pryč, co to jde.


   D: Slušné RP "vocáska", který se veze s jinou postavou (zřejmě z nedostatku vlastních nápadů).

   Jarvik
    
   Příspěvek č.27
   Jarvik<br>Autor: Pavettka<br>---------<br>Hobit kouzelník<br>Přesvědčení: Zmatené dobro
        Nemám moc času vnímat, co dělají naše slečny. Asi zkoušejí odvést pozornost, vcelku dobrej plán.

        Než se ale stihnu jakkoliv jinak projevit, první z námořníků se ožene po Sardelovi. Dlouho nepřemýšlím a vztáhnu ruce směrem k nejvyššímu z námořníků. Díky tomu, že je jako jediný ozbrojen, považuji ho momentálně za největší hrozbu.
        Křiknu: „Járak bárak!“ načež by z mých prstů měly vyšlehnout blesky a nadělat mezi námořníky menší paseku. Tak si to alespoň představuju, ještě nikdy jsem nepoužil blesky v místnosti a moc dobře nevím, co všechno se může stát.

        Poté instinktivně udělám dva, tři kroky zpět a snažím se schovat za Sardela. Já už svoje odvedl, teď jsi na řadě ty. Bleskne mi hlavou a čekám, co vymyslí můj spolubojovník se svým mečem. Stále při tom mírnými krůčky ustupuji pryč od centra nepokojů, nejlépe někam ke zdi.
        A taky bych nerad schytal nějakou tu ránu mečem. Přeci jen Sardel není zrovna střízlivý, takže koordinace jeho pohybů nebude nejlepší.


   C: V první části trocha akce, ve druhé se už postava podle vlastních slov schovává za jiného hráče a pouze okecává. Z dané situace šlo vytěžit více.

   Vypravěč
    
   Příspěvek č.28
   Vypravěč (PJ)
        Plán obou dívek na odvedení pozornosti by možná mohl zafungovat, pokud by přišel o několik vteřin dříve, ovšem reakci okradeného námořníka už zabránit nedokáže.
        Muž se rychle rozpřáhne a vrhne se proti Sardelovi. Ve své opilosti ovšem přehlédne čepel, která se nečekaně objeví před jeho nechráněným břichem. Námořník se na ni svou vlastní vahou nabodne. Ozve se zachroptění a probodnuté tělo se nekoordinovaně svalí na zem. Sardel ovšem ve svém vlastním překvapení taktéž nestihne dost rychle zareagovat, takže mu meč pod vahou těla vyklouzne z ruky a zůstane v ráně.

        Mezitím se vzpamatuje Jarvik a vyřkne zaklínadlo. Nejvyšší z námořníků se vzmůže jen na zděšený výkřik, ovšem to už je pozdě. Z konečků kouzelníkových prstů vytryskne zářivý zelený proud světla a neomylně zasáhne muže přímo do hrudi. Energie nárazu jej odhodí zpět přímo na stůl. Korbele se rozlétnou na všechny strany.

        Zatímco se tělo zasaženého námořníka s chroptěním pomalu sune k zemi, zbylí tři se rychle vzpamatují. První z nich rychlým úderem zasáhne Sardela do zátylku. Zasažený zavrávorá a klopýtne při tom o probodnutého muže, načež se odporoučí na zem. Útočník neváhá a rychle využije chvilkové nepřipravenosti svého protivníka. Udělá dva rychlé kroky, ze zadu přiklekne k Sardelovi a začne jej rdousit.

        Sardelovým pádem zmizí i poslední překážka, která ostatním dvěma bránila v útoku na Jarvika. Oba naráz po kouzelníkovi skočí a jednomu se nakonec i povede Jarvika zasáhnout. Rukama se opře do jeho ramen a oba muži skončí též na zemi. Kouzelníkovo tělo tak zůstane zaklíněno pod tím námořníkovým. Tváří v tvář, ležíce na sobě, se útočník pokouší vyprostit alespoň jednu svou ruku, aby mohl Jarvikovi uštědřit ránu pěstí. Zatím se mu to ale příliš nedaří.

        Po Jarvikově pádu druhý z námořníků, který měl ke svému cíli o kousek dál, jen prolétne vzduchem a přistane na čtyřech přímo mezi zmítajícími se těly.
        Z prvotního překvapení se sice vzpamatuje rychle, ovšem pak jeho pohled padne na probodnutého kamaráda, který se v křeči zmítá sotva pár coulů před ním. Z jeho obličeje se rychle vytratí všechna barva a v očích se mu náhle objeví náznak strachu.
        Neváhá dlouho, rychle se vymrští a bezhlavě se rozběhne přímo ke dveřím, ve kterých stojí Amarin s Nielin.

        Ostatní osazenstvo hospody jen z bezpečné vzdálenosti přihlíží dění, nikdo ovšem nemá dost odvahy, aby byť jen slovně reagovat.   Sardel
    
   Příspěvek č.29
   Sardel<br>---------<br>Člověk hraničář<br>Přesvědčení: Neutrální
        "Chachá, tak pojďte, zmatci!" Zmetci, ne?! křiknu v bojovém varu a několikrát máchnu mečem.
        Ani si nevšimnu, že se mi podaří jednoho z nich probodnout, a aby to vážně bylo ono, nestačím si ani všimnout, že mi chybí meč. Ten je teda sakra lehkej! Chá, jsem bojový mástr.

        Záblesk!
        "Aaa, nevidím, nevidím," zakryji si oči. "Hergot, kde mám meč?" Nestačím se po něm ani ohlédnout a už letím s bolestivou ránou v zátylku k zemi. Tak toto už je moc! Chci se ohnat po tom útočníkovi, ale kdosi mi klekne na záda a začne mě dusit.
        "Greárgh géé," vypravím ze sebe a pokusím se přijít na to, jak se ze sevření dostat. Hlavou! Překulením?! Béé, já chci maminku. Mžitky před očima a bublání kdesi v žaludku mi napovídá, že s tím už musím něco dělat.

        Prudce se zakloním, což u mě bude mít snad jediný účel. A to vrazit hlavou do té protivníkové. Avšak účinek to má úplně jiný. I přes pevný stisk nepřítele mi začne přes zuby, jako přes cedník, protékat snídaně. Uáá, to je humáč.
        "Gréblé gá," stihnu ještě "říct", než se pokusím překulit na záda a setřást tak svého protivníka.


   B: Velmi pěkně zahraný opilec, příspěvek je svižný a vtipný, nechybí v něm reakce na okolní dění a snaha o rozvíjení situace.

   Jarvik
    
   Příspěvek č.30
   Jarvik<br>Autor: Pavettka<br>---------<br>Hobit kouzelník<br>Přesvědčení: Zmatené dobro
        Sakra, proč jsem se nenaučil odtučňovací kouzlo! Zatím marně se pokouším vyprostit svou ruku zpod námořníka a jednu mu vrazit, ale jestli se mi to podaří, konečně mám tu možnost a aspoň mu jednu vrazím. Vím, že síly jsem moc nepobral, ale myslet ještě umím.
        Dlouho se nerozmýšlím, ze dvou prstů si udělám "vidličku", napřáhnu se a píchnu námořníka do očí tak silně, že je až stoprocentní pravděpodobnost, že se na svět už svýma očima nepodívá. Aby ti tak vypadly oči, parchante. Následně se ho pokusím odvalit a nechat ho svému osudu. Bolest už by se měla postarat o své.


   D: Jakás takás akce, napsat toho však šlo mnohem více a zapojení RP by určitě nebylo na škodu.

   Amarin
    
   Příspěvek č.31
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
        Tak když si uvědomím, že na ty blbouny tupý, kteří myslí prostě kolenem, ne-li něčím ještě horším, moje taktika nezabírá, svůj plán vzdám. Ale co teď? Ven z hospody se mi je určitě nepodaří dostat, a tak mi nezbývá nic jiného, než taky přidat pomocnou ruku do boje.
        Vytáhnu bič a malou dýku. Jednou švihnu bičem do vzduchu a jakmile se ozve rána, která v tom zmatku a hluku asi stejně není slyšet, zvolám:

        "Říkali jste si o to, vy tupohlavci! Nebudete ubližovat mým přátelům!" Čekám na reakci námořníka.
        Když zaútočí první, mám výhodu. Vzhledem k jeho stavu asi nebudou jeho reflexy zrovna na výši, takže spíš nestihne zareagovat na mou případnou odvetu...


   D: Pěkné zhodnocení možností i rozmyšlení postupu, jinak ale nic víc. Amarin mohla být mnohem konkrétnější, také v RP se zrovna dvakrát nepředvedla.

   Vypravěč
    
   Příspěvek č.32
   Vypravěč (PJ)
        Události dál pokračují ve zběsilém tempu. Jarvikovi se nakonec přeci jen podaří vyprostit jednu z rukou zpod námořníkova těla a rychlým pohybem se pokusí svého soupeře oslepit. Na poslední chvíli ale jeho sok instinktivně skloní hlavu, takže rána nejde přesně. I tak se mu ale podaří námořníka nepříjemně škrábnout přes víčka. V odpověď mu během okamžiku z druhé strany přistane na tváři silný pravý hák, až se mu zableskne před očima.
        Protože má ale jeho soupeř stále druhou část hlavy nechráněnou, rozhodne se neriskovat a raději se z kouzelníka skulí na zem. V rychlosti si promne oči a během okamžiku je na čtyřech, připraven k novému výpadu.

        Přiškrcený Sardel se pokusí hlavou zasáhnout svého soka a prudce se vzepře směrem vzad. Nový silný zásah do zátylku a hlasité křupnutí dává tušit, že zasáhl přesně. Stisk na krku povolí, námořník vstane a odvrávorá několik kroků vzad, kde se opře o jeden ze stolů.
        Pak už ale alkohol spolu se zdvojenou bolestí v zátylku vykonají své. Svět okolo hraničáře se zavlní a následně roztočí. Obsah jeho žaludku se, zřejmě v domnění, že se venku děje něco zajímavého, rozhodne vidět to na vlastní bublinky a vydá se směrem k podlaze. Výsledkem je během krátkého okamžiku silně zapáchající kaluž zvratků, která se před Sardelem objeví.
        Bum! Ozve se rána nedaleko za peroucí se čtveřicí - to jedna z přítomných dam zřejmě neunesla pohled na Sardelovo společenské faux-pas. Její obličej zezelená, oči se protočí v sloup a bezvládně se sune k zemi. Nikdo z napjatě přihlížejících se však o ni ani v nejmenším nezajímá.

        Amarin mezi tím zablokuje svým tělem jediný východ z hospody, ve snaze zabránit poslednímu z námořníků v ústupu.
        Svisst!
        Rána bičem těsně míjí námořníkovu levou ruku.
        ,,Z cesty, ty děvko! Nebo uvidíš!" zahřímá nasupeně. V jeho hlase je ale slyšet i náznak zoufalství.
        Aby svá slova podpořil, sáhne za opasek a v jeho ruce se objeví nepříjemně zakřivená dýka, o jejíž ostrosti je zřejmě neradno pochybovat.

        Námořník zasažený Jarvikem se mezi tím zmátoží. Promne si zasaženou bradu, odplivne krev, která se mu nahromadila v ústech a rozbíhá se, ve snaze nakopnout stále na čtyřech stojícího Sardela někam do žeber, nebo do hlavy.

        Nielin, které druhá elfka svou ráznou akcí zablokuje přístup do hospody, zůstane stát mezi dveřmi a prozatím nemá moc šancí zasáhnout do boje, pokud nechce riskovat náhodný zásah Amarininým bičem. Jejímu citlivému sluchu tak nemůže ujít, že se na ulici za jejími zády něco děje.
        Když se ohlédne, spatří, jak se ulicí k hospodě rychlým krokem blíží skupinka pěti lidí. Vede je menší černovlasá dívka, oděná do prostých šatů. Nejasný pocit jí říká, že ji dnes v hospodě už zahlédla. Další čtyři jsou pak vysocí muži oblečení do šupinových zbrojí s erbem města. U opasků se jim houpají široké meče a z výrazů v tvářích je jasné, že s nimi není radno smlouvat. Nezbývá příliš času - ani ne za minutu budou strážní u hospody.

   ============================
   Zde končí ukázka normálního hraní v questu. Následovat bude ukázka nejčastějších chyb, kterých se hráči dopouštějí.

   Tyto příspěvky zde nebudou expovány. Jedna konkrétní chyba totiž může mít mnoho podob, může se u hráčů vyskytovat různě často atd. Proto zhodnocení v takovém případě silně závisí na míře provinění a úsudku PJ.
   ============================   Sardel
    
   Příspěvek č.33
   Sardel<br>---------<br>Člověk hraničář<br>Přesvědčení: Neutrální
   Jau, to bolelo... A kdo to tu po mě bude uklízet?! No já teda ne... Pomyslím si, když spatřím svůj výtvor na podlaze.

   Dlouho však přemýšlet nemohu. Periferně zahlédnu námořníka připravujícího se nakopnout mě.
   A sakra! Tak tohle teda ne! Jen přijď, ty uvidíš.
   Naoko vyčkávám na čtyřech a čekám, až se námořník napřáhne ke kopu. Pak se prudce otočím a zachytím jeho nohu sotva pár coulů před tím, než zasáhne mou hlavu. Zlověstně se na svého soka zasměji.
   Zatímco pevně svírám jeho nohu, pořádně se zapřu a prudce se otočím čelem vzad. Pobaveně pozoruji, jak námořník plachtí vzduchem, aby přistál zády na nejbližším stole.
   ,,A máš to, zmetku!" křiknu za jeho tělem bezvládně se hroutícím na podlahu.

   Pak zahlédnu Jarvikova soka. Dlouho se nerozmýšlím. Vstanu a zdvihnu nad hlavu nejbližší stůl.
   ,,Hééj!" křiknu na něj a stůl po něm hodím.


   -------------
   Tento příspěvek obsahuje hned dvě časté herní chyby:

   Hraní za PJ:
   - Postava předbíhá v ději a rozhoduje o tom, co se stane. Vyhodnocení akce se zachycením nohy a odhozením námořníka by mělo být výhradně na PJ. Hráč tedy nemůže psát, jak pozoruje námořníka sunoucího se k zemi. Neví, jestli se mu to vůbec podaří...
   - Správně by tedy hráč měl napsat, o co se pokouší, a nechat PJ vyhodnotit jeho úspěšnost. Hráč by též neměl rozmýšlet své akce příliš přímočaře dopředu, protože sebemenší chyba nebo neúspěch by znamenalo přerušení linie děje (zde případ, kdy by námořníkovu nohu nezachytil) a celý zbytek textu by tak přišel vniveč.

   Postavy se považují za nesmrtelné a všemocné navzdory úrovni a vlastnostem.
   - Postava se zde pokouší o věci a akce, které vzhledem ke své (první) úrovni nemají příliš nadějí na úspěch. Zachycení kopu je samo o sobě dost těžké, nemluvě o zahození dospělého muže, když postava klečí. O házení stolu ani nemluvě.
   - Správně by měl hráč dobře rozvážit možnosti své postavy a podle toho jednat a plánovat akce. Přeci jen na první úrovni se postava příliš neliší od normálního člověka, rozhodně nejde o všemocného hrdinu jako vystřiženého z velmi nepovedeného fantasy filmu. Schválně si zkuste zvednout velký dubový stůl nad hlavu a hodit ho po někom, kdo je skoro čtyři metry od vás...

   Jarvik
    
   Příspěvek č.34
   Jarvik<br>Autor: Pavettka<br>---------<br>Hobit kouzelník<br>Přesvědčení: Zmatené dobro
   Příliš nevnímám, co se děje okolo mě. Jen co se vzpamatuji, převalím se alespoň na čtyři, v pokusu čelit dalšímu námořníkově výpadu.
   Ne, na tohle sílu nemám. Musím vymyslet něco lepšího, hrubou silou ho neporazím.

   Rychle se rozhlédnu okolo sebe a pak se co možná nejrychleji snažím dostat někam, kde budu mít mezi sebou a svým sokem nějakou překážku. Nejlépe velký stůl...
   Hmm, a jako by toho nebylo málo, tak sem teď ještě míří stráže. Měli bychom se zdejchnout a to hodně rychle.


   -------------
   Zde to nemusí být na první pohled zřejmé, ale i tento příspěvek obsahuje chybu. A to poměrně závažnou.

   Zneužívání informací, které má hráč, ale postava ne:
   - Postava klečí na zemi, všímá si hlavně útočícího námořníka. Jak může vědět o blížící se stráži, když se o ní Nielin, která ji jako jediná měla šanci zahlédnout, ještě nezmínila?
   - Správně by měl hráč rozlišovat, co ví on a co postava. To, že si něco přečte v PJ příspěvku, ještě neznamená, že se to jeho postava dozvěděla. A pokud se v něm nějaká podobná informace vyskytuje, měl by jednat, jako by o ní nevěděl. To samé platí i pro informace získané mimo quest. To, že hráč ví, že určitá nestvůra je zranitelná jenom určitým způsobem, neznamená, že podle toho může jednat jeho postava. Pokud o dané nestvůře v životě neslyšela, nebo se s ní už někdy nesetkala (poslední slovo má v tomto PJ), tak dané informace prostě použít nemůže.

   Nielin
    
   Příspěvek č.35
   Nielin<br>---------<br>Elfka kouzelnice<br>Přesvědčení: Zákonné dobro
   Hmm, to se nám to teda vyvíjí...
   S obavami pozoruji akce všech svých přátel, ač sama v tento okamžik zasáhnout nemohu.
   Nerada bych schytala ránu bičem, to teda ne.

   Pozoruji, jak se nejdřív Sardel, a poté i Jarvik zbavují svých soků. Hraničářova akce je doslova pastvou pro oči. Takový let vzduchem, který provede jeden z námořníků, se jen tak nevidí.
   A zatímco se Jarvik zbaběle snaží schovat kamsi pod stůl a Amarin brání poslednímu ze soupeřů v útěku, zaslechnu z ulice nějaký shon. Prudce se otočím.

   Když spatřím stráže, zatrne mi. Čtyři jsou vysocí muži oblečení do šupinových zbrojí s erbem města, kteří, jak se blíží, vypadají nesmlouvavě, stejně jako meče, které se jim houpají u opasku.
   A jsme v rejži. Asi bych měla něco udělat. Ale nezbývá příliš času - ani ne během minuty budou strážní u hospody.

   ,,Stráže!“ křiknu směrem do hospody.
   Rychlým krokem se vymotám ze dveří, a pokud se venku nachází nějaký hlouček čumilů, pokusím se mezi ně nenápadně vetřít.

   No, já možná budu v suchu. Ale co kluci? Nerada bych, aby z toho měli nějaký velký průšvih. Amarin ať si to vyžere, když nás do toho namočila, ale kluci jsou v tom nevinně...


   -------------
   Zbytečné rekapitulování už známých informací:
   - Postava v podstatě přepisuje informace, které jí dal PJ a nepřidává k nim skoro nic nového. Této chyby se dopouští hlavně méně zkušení hráči ve snaze příspěvek opticky prodloužit.
   - Správně by postava měla minimálně přepisovat informace z PJ příspěvku, hlavní částí by měly být její vlastní akce, přímá řeč a myšlenky. Informace z PJ příspěvku by měla přidat pouze tehdy, pokud je to nutné k časovému zařazení akce nebo myšlenky, nebo pokud by mohla vzniknout nějaká jiná nejasnost.

   - Tento příspěvek by teoreticky mohl obsahovat ještě jednu chybu - chybné hraní přesvědčení. Přeci jen je Nielin zákonně dobrá, takže její reakce vůči Amarin může být nepřiměřená. To však závisí na mnoha faktorech, které zde není možné ukázat. A to na vztahu postav a jejich vzájemných zkušenostech, na konkrétním charakteru a na faktu, jestli si postava víc cení zákonů a pořádku, nebo dobra svých kolegů. Systém přesvědčení DrD bohužel tyto dvě složky nerozlišuje.

   Amarin
    
   Příspěvek č.36
   Amarin<br>---------<br>Elfka zlodějka<br>Přesvědčení: Zmatené zlo
   Když se mi námořník postaví na odpor, moc se nerozmýšlím. Zamračím se, o trochu víc se rozkročím a temným hlasem pronesu:
   ,,Ani náhodou, ty parchante!"

   Když spatřím v jeho ruce nůž, rychle švihnu bičem po jeho ruce, ve snaze mu zbraň vyrazit, nebo mu aspoň ruku zablokovat.
   Nerada bych dostala nožem do břicha. Když bude neozbrojenej, mám šanci...

   Po Nielininém výkřiku mi přejede mráz po zádech. Rychle se ohlédnu a spatřím, jak elfka mizí na ulici.
   Cože?! Ty mě tu takhle necháš samotnou?! Jo, typická ona. O kluky se bude starat a mě to tu nechá vyžrat až do dna. Prej jsem je do toho namočila! Pche, já vám tu chráním kůži, pokud to teda nevíš! Tak to ne, kočičko, tohle jsi podělala. Mě takhle nikdo zrazovat nebude!
   Skončíš jako Morten. Ten takhle zradil mou matku. Ona ho milovala a on ji zničil život. Kvůli němu skončila na ulici, kvůli němu musela žebrat, aby měla na chleba, a my, její děti, jsme neměli ani co do úst! Jo, ten se divil toho večera, kdy jsem se vkradla do té jeho nóbl vily! Jak byl překvapenej, když jsem mu zapíchla nůž mezi žebra. Do poslední chvíle netušil, co se stalo, a když na to přišel, už bylo pozdě. Sice nikdy nikdo nepřišel na to, že jsem to byla já, ale i tak byla moje pomsta sladká.
   A stejně tak si to teď vyžereš ty. Nebo možná ne teď, ale já si tě najdu. Mě totiž nikdy nikdo nezradil a nežil pak dost dlouho, aby se s tím mohl chlubit po večerech v hospodě!


   Otočím se k námořníkovi. Teď je řada na tobě. Chceš to mezi oči, nebo do břicha?
   Rychlým pohybem vpřed švihnu dýkou po jeho krku ve snaze ukončit to trápení, které nazývá životem...


   -------------
   Tento příspěvek obsahuje opět dvě poměrně závažné chyby.

   Využívání informací z myšlenek druhých
   - Postava zde využívá toho, že si v myšlenkách druhé přečetla o tom, že ji to nechá `vyžrat`. Ve skutečnosti by o tom ale vědět nemohla. Nebylo to nikde řečeno...
   - Správně by se hráč měl chovat tak, že i když si přečte myšlenky druhého, nereaguje na ně. Myšlenky slouží k dotvoření atmosféry a k objasnění plánů a motivace postavy. Prostě by měl hráč jednat jako v normálním světě - do hlavy druhému nevidí, a tudíž podle toho nemůže jednat.

   Myšlenkový balast nesouvisející s dějem, množství myšlenek v nevhodném místě
   - Postava nejenže vkládá myšlenky, které s momentálním dějem nemají nic moc společného (detailní popis její pomsty), ale navíc je vkládá na příliš nevhodném místě. Uprostřed boje s námořníkem by rozhodně neměla čas přemýšlet o své minulosti a plánovat pomstu...
   - Správně by postava měla psát myšlenky hlavně k momentálnímu ději. Nějaké to obsáhlejší zhodnocení, nebo pohled do minulosti, si může udělat večer v klidu u ohně, ovšem těžko bude rozvíjet filosofické myšlenky uprostřed boje. Mělo by platit pravidlo, že čím větší spád má děj v určitém bodě a čím víc je postava něčím zaměstnaná, tím by její myšlenky měly být kratší, konkrétnější a více spjaté s momentem, kdy o tom přemýšlí.

   Vypravěč
    
   Příspěvek č.37
   Vypravěč (PJ)
   Na závěr přidám ještě několik rad a doporučení:

   Udělování expů za bojové situace
   Při hodnocení bojových situací nezáleží, která postava nestvůru zranila či jí zasadila smrtelnou ránu - za nic takového se expy neudělují. Oceněna bonusovými expy však může být postava za to, jak se v boji zachovala. Za důmyslnou a promyšlenou taktiku, za chytrý nápad, za rychlé, rázné a správné rozhodování, za spolupráci a domluvu s ostatními, za využívání možností okolí (terénu), za používání svých schopností a dovedností; ale též za přesvědčivost a reakce adekvátní k přesvědčení a charakteru postavy.
   Nakonec tedy postava, která v boji jen podporovala své spolubojovníky, může získat expů více než ta, která pobila celou smečku vlků.

   Přesvědčení a charakter postavy
   Přesvědčení a charakter jsou dány postavě do vínku samotným hráčem. I proto je důležité, jakým způsobem se pak projeví v samotné hře. Je-li postava dobrá a statečná, nemůže ve chvíli nouze nechat ostatní ve štychu, je-li naopak zlá, neměla by se chovat čistě altruisticky (tj. pouze pro dobro ostatních). Charakter je pak jakési hlubší a jemnější rozdělení - povaha, dobré a špatné zkušenosti, dobré a špatné vlastnosti, fóbie, úchylky a choroby, neochvějná víra a další a další. Dobře zahrané přesvědčení a charakter bývají kořením každého příběhu, a jako takové si samozřejmě zaslouží mimořádné ohodnocení.

   Vlastnosti postavy
   Možnost rozdělení bodů k jednotlivým vlastnostem dle libovůle hráče neznamená pouze to, že si můžete udělat válečníka se silou 21 nebo kouzelníka s maximální inteligencí. Znamená to také, že pokud některou hodnotu takto štědře vybavíte, na hodnotu jinou se zákonitě již nedostane. A tak např. onen silák válečník toho příliš nepobral co se intelektu nebo krásy týče. I na to je pak třeba brát ohled při tvorbě postavy a následně při jejím hraní. Třeba takový kroll s inteligencí 3 bude je těžko vymýšlet složitá souvětí, chápat náznaky, hádat hádanky a mluvit jako kniha. Stejně tak třeba kouzelník se silou 5 nebo obratností 7 bude mít problémy uzvednout dřevěnou stoličku, hodit ji po nepříteli a zasáhnout ho přímo do hlavy.

   Další doporučení a rady, které se týkají vedení příběhu, můžete nalézt v pravidlech pro PJ.

   Na úplný závěr jsme pro vás vybrali ukázky tří příběhů (questů), které se skutečně odehrály, abyste jednoduše viděli, jak by to asi mělo v praxi vypadat. Každý má jiný příběh, v jiném prostředí a vedený jiným stylem.

   1. Stín měsíčního svitu od Hruna - ukázka jak různými způsoby je možné podat různým postavám ten samý začátek a co se z toho vyklube. Na začátku je též možno se poučit z chyb hráčů, které se však s postupem vytrácejí a obracejí v ukázku dobře zahraných zajímavých charakterů.
   darkage.cz/.../Hrun_037._Stin_mesicniho_svitu.html

   2. Akch Trea od Perilana - napínavý až strhující příběh, který se nikde příliš nezasekává a řítí se kupředu již od prvních příspěvků. Úžasná ukázka akčnějšího questu s báječnými výkony PJe i hráčů. Podívejte se jak je možné zahrát různé charaktery postav, povolání a přesvědčení - takhle má vypadat pořádné RP.
   darkage.cz/.../officials/Perilan_029._Akch_Trea.html

   3. Gurolská akademie od Devlina - klasické hrdinské DrD z Asterionu stavící na Asterionských reáliích a především na velmi kvalitním výkonu PJ i hráčů, ačkoli vše začínalo jako neofik. A pozor, jako jeden z mála je opravdu dohrán až do svého konce.
   darkage.cz/.../Devlin_038._Gurolska_akademie.html
    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).