Duší celkem: 899
Přítomných duší: 4
V krčmách: 3

   Nápověda

   O postavách

   Co jsou to postavy:

   Každá, tebou vytvořená postava, představuje roli, kterou můžeš v příběhu sehrát. Údaje o postavě jsou zapsány v jejím osobním deníku. Patří mezi ně základní statistiky, historie, charakteristika a vzhled. Všechny tyto atributy jsou podstatou postavy, kterou budeš v průběhu hry rozvíjet. Průběžný vývoj postavy je pro hry na hrdiny typický.
   V prostředí Darkage představuje postava tělo, ukradené smrtelníkovi v nějakém cizím světě. Takových těl můžeš ovládnout, kolik jenom chceš. Díky tomu máš příležitost vybrat si nejrůznější kombinace a následně si při hře vyzkoušet, která z postav ti nejvíce vyhovuje a dobře se ti za ní hraje.

   Tvorba nové postavy:

   Všechny důležité informace najdeš v Nápovědě, přímo během tvorby postavy od sovy Rádkyně či po kliknutí na .
   Zvláštní pozornost věnuj zejména tomu, aby si tebou zvolené atributy a napsaná historie, charakter a vzhled neprotiřečily, ale aby vycházely jedna z druhé a společně tvořili originální, uvěřitelnou a životaschopnou postavu.
   Pamatuj, že hry na hrdiny jsou především o charakteru. A tak nezáleží ani tak moc na kombinaci rasy a povolání, jako na jejích povahových vlastnostech, důvodech jejího jednání a následně pak tvé schopnosti vše zahrát.
   Zvláštní pozornost si zaslouží přesvědčení postav, se kterým bývají potíže především u zlých jedinců. Navzdory obecnému názoru mnoha hráčů, není zlé přesvědčení synonymem vraždícího monstra. Zlá postava pouze směřuje ke zlým cílům a nebojí se přitom využívat nekalých praktik, jako je pomlouvání, manipulace, úplatky, lhaní a kradení. Mnoho zlých postav bývá sebestředných, proto dobře vědí, že zabíjení bez dobrého důvodu nebo zničení světa, jim nijak nepomůže.
   Inspiraci lze najít též v Ukázkovém questu. Stačí kliknout na libovolnou postavu a zobrazí se ti její osobní deník.

   Historie postav:

   Historie je shrnutím všech událostí, které postavu k dráze dobrodruha dovedly. Zkus vymyslet, co ji na cestě životem ovlivnilo a co ji přimělo stát se dobrodruhem, který denně čelí nástrahám osudu. Zapracuj především zlomové události dosavadního života hrdiny tak, aby na sebe vzájemně navazovaly. A nezapomeň, že tvůj novopečený hrdina je na počátku cesty. S dobrodružným životem prozatím nemá zkušenost. Neudělej z něj tedy hned slavného čaroděje nebo mstícího se bijce. K tomu se musí teprve dopracovat.
   Existují témata, která se v historiích hrdinů neustále opakují. Nejčastějšími případy jsou ztráta rodiny, vyvraždění vesnice skřety, touha po pomstě a nejrůznější předurčení osudu. Takovým tématům se pokud možno obloukem vyhni, jsou totiž považována za ohraná klišé a charakter tvého hrdiny tak spíše degradují.
   Historie postavy je neveřejná a vidí ji pouze PJ. Ostatní postavy o ní nebudou mít tušení, dokud jim svůj příběh sám neodhalíš.

   Charakteristika postav:

   Zde je místo na shrnutí těch nejdůležitějších povahových rysů. Všechny její vlastnosti by měly vycházet z tebou již zvolených statistik a sepsané historie. Každá vlastnost by měla mít nějaké opodstatnění, měly by být v souladu s jejím přesvědčením a společně tak tvořit živou osobnost, která bude nějakým způsobem výjimečná.
   Společně s historií, je právě charakteristika tou nejdůležitější částí tvé postavy. A stejně jako ona je neveřejná.

   Vzhled postav:

   Do vzhledu postavy zapracuj, jak vypadá, co ráda nosí a jak působí na své okolí. Vzhled vyjadřuje první dojem, který z postavy ostatní budou mít a je jedinou částí, kterou si mohou přečíst všichni.
   Ve vzhledu se částečně odráží i vlastnosti. Silákovi budou pod oblečením s největší pravděpodobností bujet svaly, hlupák může mít už na pohled tupý výraz atd. Asi největší vliv na vzhled má charisma. Postava s nízkou charismou sice nemusí být přímo ošklivá, ale její přítomnost bude na okolí, chtě nechtě, působit nepříjemně, u vysoké charismy tomu bude přesně naopak.

   Vývoj postav:

   Všechny postavy se v průběhu hry vyvíjejí. Mění své názory, získávají nové zkušenosti a často mění i své chování. Tyto změny bezprostředně souvisí s jejich herními zážitky a s vlivem okolí.
   V osobním deníku se vývoj odráží v podobě zkušeností (expů) a úrovní (levelů), které získáváš za hraní své postavy (tzv. role-playing, zkratka RP). Zkušenost je jakousi odměnou za to, co postava prožila. Nashromáždí-li postava dostatečné množství zkušenostních bodů, postoupí na vyšší úroveň. To se projeví vyšším počtem životů, magenergie a mocnějšími, nebo dokonce zcela novými, zvláštními schopnostmi a dovednostmi.
   Vývoji postavy můžeš pomoci i umělým zásahem. Jako duch ovládáš zázračnou sílu, která je vyjádřena body zázraků. Tyto body můžeš získat v hádankách, rébusech a soutěžích a v modulu Zázraky je postavě předat, jako novou zkušenost.


    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).