Duší celkem: 906
Přítomných duší: 4
V krčmách: 0

   =--Vytesáno do kamene--=
   Na tomto místě najdete závěry z diskuzí o složitějších nebo dlouho probíraných tématech nebo zprávy o chystaných změnách. Do základního kamene Dark Age smí tesat pouze administrátoři, ale k vidění jsou všem a kterýkoli zápis je možno znovu projednat na fóru "Sněm", případně jiném vhodně zvoleném fóru podle podstaty probírané věci.

   Správcem tohoto fóra je: Hrun

   Vyhledávání:

   Obnovit

    
      Ailinel
     11:08:13  2. května 2020
   Spolu s úpravou pravidel pro vyhlašování MH platí stejné pravidlo i pro vyhlašování Ligy veteránů.
   Jak je jistě známo, z Ligy veteránů nevznikají žádné postupy formou změn figurek, jde "pouze" o prestiž a ohodnocení hráčů mimo MH.


    
      Ailinel
     15:16:19  29. dubna 2020
   Duše DA usínají poklidným spánkem, příběhy se rozvolňují, ale to vše je přirozený proces, do kterého nebudeme nijak šťourat, koneckonců, i spáč vás může kousnout. Ač v hloubi své duše stále doufáme, že je to možná jen fáze, která jednou přejde, nastal čas na malou změnu.

   Od nyní, a i zpětně za nevyhlášená období, se bude vítězství a umístění v MH udělovat pouze po nahrání minimálního počtu čtyřiceti expů na prvních třech místech.
   Dokud tento stav nenastane, budou se expy sčítat za celé uplynulé měsíce, takže Malá hra může být vyhlášena po uplynutí X měsíců.

   Tímto opatřením se snažíme udržet úroveň Malé hry a neznehodnotit minulá i budoucí umístění na stupních vítězů tím, že budou udělována za minimální hraní. Myslíme si, že je správnější poměřovat své kvality oproti ostatním, byť v delším období, než v současné situaci DA tlačit na rychlost hraní. Dolní hranici jsme nastavili pouze proto, aby vítězství bylo určeno alespoň několika příspěvky. Malá hra nemá být soutěž o jeden nejhezčí příspěvek, navíc ve větším množství příspěvků hraje menší vliv náhoda apod.


    
      Hrun
     21:11:49  13. ledna 2018
   AKTUALIZACE

   Odsouhlasené změny

   Liga veteránů
   V tomto novém roce chceme k Malé hře zavést tzv. Ligu veteránů. Bude to žebříček podobný jako v Malé hře, ale budou v něm uživatelé, kteří Malou hru vyhráli již alespoň dvakrát. Tito dvojnásobní vítězové pak tedy budou soutěžit mezi sebou v rámci jedné skupiny.
   Tuto změnu máme v plánu realizovat v nejbližší možné době.

   Singlequesty
   Několikrát jste nás žádali o změnu či zrušení krokového systému v příbězích pro jednoho hráče. Dlouho jsme tuhle otázku mezi administrátory probírali. Nakonec jsme se shodli na zrušení krokového systému a dospěli jsme k následující variantě. Každý by si mohl odehrát jeden SQ naráz. Omezení by spočívalo pouze v tom, že by si další SQ uživatel mohl zahrát až 4 dny po vstupu do předchozího SQ. Bohužel, realizace tohoto projektu je odložena na neurčito, vzhledem ke složitosti kódu a tedy jeho přeprogramování na výše zmíněný stav. Litujeme, ale ještě doufáme.

   Galerie
   Už delší dobu plánujeme renovovat Galerii na místo určené pro prezentaci výtvarných dílek zdejších uživatelů. Je to jedna z věcí, kterou tento rok rozhodně chceme mít.

   Kulty
   V současné době pracujeme na úpravě kultů. Konkrétněji na úpravě cen jednotlivých položek a celkové změně systému fungování úrovní a limitu členů pro jednotlivé kulty.
   Naším cílem je vybalancovat stav, když velká část uživatelů přebývá ve dvou velkých kultech a nejeví žádnou aktivitu. Rádi bychom viděli vznikat nové mladé kulty a stávající kulty probudili k životu. Chceme, aby kulty uvažovali nad tím, koho mají mezi sebou a samotní hráči uvažovali nad tím, zda jim setrvávání v kultu přináší herně něco víc než pouze komunitní prvek.
   Zároveň chceme zlepšit situaci menších kultů s ohledem na ohlasy, které zde byly.
   Sekundárně chceme otevřít členství v kultech, aby nebylo limitováno pouze jednou náležitosti a umožňovalo jistou volnost. Uvažujeme nad možností členství ve dvou kultech.

   Aktivita na sociálních sítích
   Jelikož si uvědomuje úbytek aktivní členů na DA, snažíme se v posledních dnech být aktivní nejen směrem dovnitř, ale také ven. V souvislosti s tím vznikl Discordový server pro rychlejší komunikaci a možnosti stmelení komunity vzhledem k hráčskému aspektu.
   Taktéž jsme začali více pracovat na Facebookové vizáži Dark Age. Za tímto účelem vznikly stránky, kam bychom rádi v pravidelných intervalech umísťovali práce uživatelů na DA, zajímavé články, obrázky a další věci. Budeme rádi, pokud se s námi k propagaci DA připojíte. V případě jakýchkoliv materiálů, které byste s námi rádi sdíleli se neváhejte ozvat Kanyapi nebo komukoliv jinému z admin týmu.
   Zároveň bylo provedeno několik menších změn vzhledem k tomu, jak nás google rozeznává, aby se potencionálním novým uživatelům DA lépe hledalo.

   Snažíme se zjednodušit systém oficiálních Pjů
   Součástí této snahy je jednoznačné zjednodušení probíhání výcviku. Nově probíhá výcvik v reálném questu s reálnými hráči. Stranou pak cvičitel s Pjem simuluje situace, které v Q nenastanou. Slibujeme si od toho zjednodušení a zkvalitnění výcviku, který nyní probíhá v reálu a zároveň to, že výcvik již nebude pouze nudnou povinností, ale i možností, jak se bavit a zlepšovat zároveň.
   Zjednodušujeme taktéž systém dohlížení a povinnosti Pjů, aby nebyly tolik striktní a neflexibilní.


   Plány do budoucna

   Na poslední adminské poradě jsme všichni sdíleli jednu hlavní myšlenku. Chceme více podpořit a rozvíjet herní stránku na DA.

   Úprava stránky questu
   První takovou vlaštovkou je tato již schválená změna: Chtěli bychom, aby si vypravěč mohl do questu vložit nehráčskou postavu. K dané postavě bude moci nahrát avatar a k jejímu popisu bude sloužit obyčejné textové pole, ve kterém bude možno využít šepotů, tak jako v normálním příspěvku. Vypravěč tedy bude moci psát každému hráči různé informace k dané postavě a hráč je pak bude mít jednoduše přístupné na jednom místě. Stejné technické zázemí by bylo využitelné například i pro přidání různých lokací v příběhu.

   Univerzální deníky
   Poměrně ambiciózní změna (především z hlediska realizace). Není třeba se na ni těšit či se jí obávat hned. Patrně to bude delší proces. No, uvidíme. Podpora jiných systémů v denících je rozhodně něco, co by se tu podle nás mělo v budoucnu objevit.
   Chceme vytvořit takový systém deníků postav, který bude možno přizpůsobit i jiným systémům než DrD. Dosavadní práce na DrD systému by se nezahodila, stále bychom využívali této koncepce pro ty, kteří se rozhodnou podle ní hrát. Nicméně DrD by zde postupem času ztratilo své výsadní postavení. Konkrétní představa koncepce takových deníků bude ještě teprve diskutována.
   Chceme podporu her na hrdiny obecně, protože o ty tu právě jde.

   Význam expů
   Rádi bychom vymysleli novou motivaci pro zisk expů v oficiálních questech. Něco, co za ně hráč dostane odměnou. Do jisté míry tento problém souvisí s univerzálními deníky, protože jejich zavedením se devalvuje jediné, co si může hráč za expy u své postavy nyní „koupit“ – dovednosti. My bychom však raději expovou odměnu spojili s něčím jiným, než s nákupem dovedností a vlastností pro postavy. Tento projekt je teprve v počáteční fázi úvah a nápadů.


    
      Hrun
     23:08:37  28. ledna 2016
   První zápis. Najdete jej také v prosincovém čísle (roku 2015) DAilly Mirror.
   darkage.cz/mirror/2015-12.pdf

   Odsouhlasené změny

   Liga veteránů
   V tomto novém roce chceme k Malé hře zavést tzv. Ligu veteránů. Bude to žebříček podobný jako v Malé hře, ale budou v něm uživatelé, kteří Malou hru vyhráli již alespoň dvakrát. Tito dvojnásobní vítězové pak tedy budou soutěžit mezi sebou v rámci jedné skupiny.
   Tuto změnu máme v plánu realizovat v nejbližší možné době.

   Singlequesty
   Několikrát jste nás žádali o změnu či zrušení krokového systému v příbězích pro jednoho hráče. Dlouho jsme tuhle otázku mezi administrátory probírali. Nakonec jsme se shodli na zrušení krokového systému a dospěli jsme k následující variantě. Každý by si mohl odehrát jeden SQ naráz. Omezení by spočívalo pouze v tom, že by si další SQ uživatel mohl zahrát až 4 dny po vstupu do předchozího SQ. Bohužel, realizace tohoto projektu je odložena na neurčito, vzhledem ke složitosti kódu a tedy jeho přeprogramování na výše zmíněný stav. Litujeme, ale ještě doufáme.

   Galerie
   Už delší dobu plánujeme renovovat Galerii na místo určené pro prezentaci výtvarných dílek zdejších uživatelů. Je to jedna z věcí, kterou tento rok rozhodně chceme mít.


   Plány do budoucna

   Na poslední adminské poradě jsme všichni sdíleli jednu hlavní myšlenku. Chceme více podpořit a rozvíjet herní stránku na DA.

   Úprava stránky questu
   První takovou vlaštovkou je tato již schválená změna: Chtěli bychom, aby si vypravěč mohl do questu vložit nehráčskou postavu. K dané postavě bude moci nahrát avatar a k jejímu popisu bude sloužit obyčejné textové pole, ve kterém bude možno využít šepotů, tak jako v normálním příspěvku. Vypravěč tedy bude moci psát každému hráči různé informace k dané postavě a hráč je pak bude mít jednoduše přístupné na jednom místě. Stejné technické zázemí by bylo využitelné například i pro přidání různých lokací v příběhu.

   Univerzální deníky
   Poměrně ambiciózní změna (především z hlediska realizace). Není třeba se na ni těšit či se jí obávat hned. Patrně to bude delší proces. No, uvidíme. Podpora jiných systémů v denících je rozhodně něco, co by se tu podle nás mělo v budoucnu objevit.
   Chceme vytvořit takový systém deníků postav, který bude možno přizpůsobit i jiným systémům než DrD. Dosavadní práce na DrD systému by se nezahodila, stále bychom využívali této koncepce pro ty, kteří se rozhodnou podle ní hrát. Nicméně DrD by zde postupem času ztratilo své výsadní postavení. Konkrétní představa koncepce takových deníků bude ještě teprve diskutována.
   Chceme podporu her na hrdiny obecně, protože o ty tu právě jde.

   Význam expů
   Rádi bychom vymysleli novou motivaci pro zisk expů v oficiálních questech. Něco, co za ně hráč dostane odměnou. Do jisté míry tento problém souvisí s univerzálními deníky, protože jejich zavedením se devalvuje jediné, co si může hráč za expy u své postavy nyní „koupit“ – dovednosti. My bychom však raději expovou odměnu spojili s něčím jiným, než s nákupem dovedností a vlastností pro postavy. Tento projekt je teprve v počáteční fázi úvah a nápadů.   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).